Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, B, Kef. ig'. SIMWN

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, B, Kef. ig'. SIMWN)

Σίμων Ἀθηναῖοσ, σκυτοτόμοσ. οὗτοσ ἐρχομένου Σωκράτουσ ἐπὶ τὸ ἐργαστήριον καὶ διαλεγομένου τινά, ὧν ἐμνημόνευεν ὑποσημειώσεισ ἐποιεῖτο· ὅθεν σκυτικοὺσ αὐτοῦ τοὺσ διαλόγουσ καλοῦσιν. εἰσὶ δὲ τρεῖσ καὶ τριάκοντα ἐν ἑνὶ φερόμενοι βιβλίῳ· Περὶ θεῶν. Περὶ τοῦ ἀγαθοῦ. Περὶ τοῦ καλοῦ. Τί τὸ καλόν. Περὶ δικαίου πρῶτον, δεύτερον. Περὶ ἀρετῆσ ὅτι οὐ διδακτόν. Περὶ ἀνδρείασ πρῶτον, δεύτερον, τρίτον. Περὶ νόμου. Περὶ δημαγωγίασ. Περὶ τιμῆσ. Περὶ ποιήσεωσ. Περὶ εὐπαθείασ. Περὶ ἔρωτοσ. Περὶ φιλοσοφίασ Περὶ ἐπιστήμησ. Περὶ μουσικῆσ. Περὶ ποιήσεωσ. Τί τὸ καλόν.

Περὶ διδασκαλίασ. Περὶ τοῦ διαλέγεσθαι. Περὶ κρίσεωσ. Περὶ τοῦ ὄντοσ. Περὶ ἀριθμοῦ. Περὶ ἐπιμελείασ. Περὶ τοῦ ἐργάζεσθαι. Περὶ φιλοκερδοῦσ. Περὶ ἀλαζονείασ. Περὶ τοῦ καλοῦ. οἱ δέ, Περὶ τοῦ βουλεύεσθαι. Περὶ λόγου ἢ περὶ ἐπιτηδειότητοσ. Περὶ κακουργίασ. Οὗτοσ, φασί, πρῶτοσ διελέχθη τοὺσ λόγουσ τοὺσ Σωκρατικούσ. ἐπαγγειλαμένου δὲ Περικλέουσ θρέψειν αὐτὸν καὶ κελεύοντοσ ἀπιέναι πρὸσ αὐτόν, οὐκ ἂν ἔφη τὴν παρρησίαν ἀποδόσθαι. Γέγονε δὲ καὶ ἄλλοσ Σίμων ῥητορικὰσ τέχνασ γεγραφώσ·

καὶ ἕτεροσ ἰατρὸσ κατὰ Σέλευκον τὸν Νικάνορα· καί τισ ἀνδριαντοποιόσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION