Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, I, EPIKOUROS 76:

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, I, EPIKOUROS 76:)

τινὰ δὲ καὶ οὐ συνορώμενα πράγματα εἰσφέροντασ τοὺσ συνειδότασ παρεγγυῆσαί τινασ φθόγγουσ ἀναγκασθέντασ ἀναφωνῆσαι, τοὺσ δὲ τῷ λογισμῷ ἑλομένουσ κατὰ τὴν πλείστην αἰτίαν οὕτωσ ἑρμηνεῦσαι. "Καὶ μὴν ἐν τοῖσ μετεώροισ φορὰν καὶ τροπὴν καὶ ἔκλειψιν καὶ ἀνατολὴν καὶ δύσιν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοισ μήτε λειτουργοῦντόσ τινοσ νομίζειν δεῖ γενέσθαι καὶ διατάττοντοσ ἢ διατάξοντοσ καὶ ἅμα τὴν πάσαν μακαριότητα ἔχοντοσ μετ’ ἀφθαρσίασ οὑ̓ γὰρ συμφωνοῦσιν πραγματεῖαι καὶ φροντίδεσ καὶ ὀργαὶ καὶ χάριτεσ μακαριότητι, ἀλλ’ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ φόβῳ καὶ προσδεήσει τῶν πλησίον ταῦτα γίγνεταἰ, μήτε αὖ πυρὸσ ἀνάμματα συνεστραμμένου τὴν μακαριότητα κεκτημένα κατὰ βούλησιν τὰσ κινήσεισ ταύτασ λαμβάνειν·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION