Dinarchus, Speeches, Κατὰ Φιλοκλέους 3:

(디나르코스, 연설, Κατὰ Φιλοκλέους 3:)

‐ ἀλλὰ τῇ τόλμῃ καὶ τῇ ἀναιδείᾳ, ᾗ χρώμενοσ πρότερον μὲν ἠξίωσε καταφρονήσασ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει δικαίων τὰ χρήματα λαβεῖν, νυνὶ δὲ ἀπολογησόμενοσ ἥκει ὡσ οὐδὲν τούτων διαπέπρακται· τοσοῦτον τῆσ ὑμετέρασ ῥᾳθυμίασ καταπεφρόνηκε.

SEARCH

MENU NAVIGATION