Athenaeus, The Deipnosophists, Book 7, book 7, chapter 37

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 7, book 7, chapter 37)

Νικόμαχοσ δ’ ἐν Εἰλειθυίᾳ καὶ αὐτὸσ παράγει τινὰ μάγειρον ὑπερβάλλοντα τοὺσ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίτασ. λέγει δ’ οὖν οὗτοσ πρὸσ τὸν μισθωσάμενον ὑποδεικνύεισ μὲν ἦθοσ ἀστεῖον πάνυ καὶ πρᾷον, ὀλίγωρον δὲ πεποίηκάσ τι. β. πῶσ; α. ἐν τῇ τέχνῃ τίνεσ ἐσμὲν οὐκ ἐξήτακασ. ἢ πρότερον ἐπύθου τῶν ἀκριβῶσ εἰδότων οὕτω τ’ ἐμισθώσω με; β. μὰ Δγ, ἐγώ μὲν οὐ. α. καὶ μὴν ἴσωσ ὅσον μαγείρου διαφέρει μάγειροσ οὐκ οἶσθ’. β. εἴσομαι δὲ γ’ ἢν λέγῃσ. α. τὸ γὰρ παραλαβόντ’ ὄψον ἠγορασμένον πότερ’ ἀποδοῦναι σκευάσαντα μουσικῶσ διακόνου ’ στ’ οὐ τοῦ τυχόντοσ; β.

Ἡράκλεισ. α. ὁ μάγειρόσ ἐσθ’ ὁ τέλειοσ ἑτέρα διάθεσισ. πολλὰσ τέχνασ λάβοισ ἂν ἐνδόξουσ πάνυ, ὧν τὸν μαθεῖν βουλόμενον ὀρθῶσ οὐκ ἔνι ταύταισ προσελθεῖν εὐθύσ, ἀλλ’ ἔμπροσθε δεῖ ζωγραφίασ ἧφθαι. ταῦτα καὶ μαγειρικῆσ πρότερον μαθεῖν δεῖ τῆσ τέχνησ ἑτέρασ τέχνασ. , ὧν εἰδέναι σοι κρεῖττον ἦν μοι πρὶν λαλεῖν, ἀστρολογικήν, γεωμετρικήν, ἰατρικήν. τῶν ἰχθύων γὰρ τὰσ δυνάμεισ καὶ τὰσ τέχνασ ἐντεῦθεν εἴσῃ· παρακολουθήσεισ χρόνοισ, πότ’ ἀώρόσ ἐσθ’ ἕκαστοσ ἢ πόθ’ ὡρ́ιμοσ, τῶν ἡδονῶν γὰρ μεγάλα τὰ διαστήματα·

ἐνίοτε κρείττων γίνεται θύννου βόαξ. β. ἔστω. γεωμετρικῇ δὲ καὶ σοὶ πρᾶγμα τί; α. τοὐπτάνιον ἡμεῖσ σφαῖραν εἶναι τιθέμεθα τοῦτο διελέσθαι καὶ τόπον λαβόνθ’ ἕνα μερίσαι κατ’ εἶδοσ τῆσ τέχνησ ἐπιδέξια, ἐκεῖθεν ἐνταῦθ’ ἐστὶ μετενηνεγμένα. β.

οὗτοσ, πέπεισμαι, κἂν τὰ λοιπὰ μὴ λαλῇσ περὶ τῆσ ἰατρικῆσ δέ; α. τῶν γὰρ βρωμάτων πνευματικὰ κἂν δύσπεπτα καὶ τιμωρίαν ἔχοντ’ ἔνι’ ἔστιν, ὁ οὐ τροφήν. δειπνῶν δὲ πᾶσ· τἀλλότρια γίνετ’ ὀξύχειρ κοὐκ ἐγκρατήσ·

τοῖσ δὴ τοιούτοισ βρώμασιν τὰ φάρμακα εὑρ́ητ’ ἐκεῖθεν, μεταφορὰ δ’ ἐστὶν τέχνησ. ἤδη τὸ μετὰ νοῦ καὶ τὸ συμμέτρωσ ἔχον περὶ τακτικῆσ ἕκαστα ποῦ τεθήσεται· ἀριθμῷ τὸ πλῆθοσ εἰδέναι μαγειρικῆσ. οὐδεὶσ ἕτερόσ σοι πρὸσ ἔμ’ ἐκεῖ γραφήσεται. , β. μίκρ’ ἀντάκουσον ἐν μέρει κἀμοῦ. α. λέγε. β. σὺ μηδὲν ἐνόχλει μήτε σαυτὸν μήτ’ ἐμέ, ἀπραγμόνωσ δὲ διαγενοῦ τὴν ἡμέραν.

상위

The Deipnosophists, Book 7

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION