Arrian, Anabasis, book 2, chapter 24

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 24)

Οἱ δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν, οἵ τε Φοίνικεσ κατὰ τὸν λιμένα τὸν πρὸσ Αἰγύπτου, καθ̓ ὅνπερ καὶ ἐφορμοῦντεσ ἐτύγχανον, βιασάμενοι καὶ τὰ κλεῖθρα διασπάσαντεσ ἔκοπτον τὰσ ναῦσ ἐν τῷ λιμένι, ταῖσ μὲν μετεώροισ ἐμβάλλοντεσ, τὰσ δὲ ἐσ τὴν γῆν ἐξωθοῦντεσ, καὶ οἱ Κύπριοι κατὰ τὸν ἄλλον λιμένα τὸν ἐκ Σιδῶνοσ φέροντα οὐδὲ κλεῖθρον τοῦτόν γε ἔχοντα εἰσπλεύσαντεσ εἷλον εὐθὺσ ταύτῃ τὴν πόλιν. τὸ δὲ πλῆθοσ τῶν Τυρίων τὸ μὲν τεῖχοσ, ὡσ ἐχόμενον εἶδον, ἐκλείπουσιν, ἀθροισθέντεσ δὲ κατὰ τὸ Ἀγηνόριον καλούμενον ἐπέστρεψαν ταύτῃ ἐπὶ τοὺσ Μακεδόνασ.

καὶ Ἀλέξανδροσ ξὺν τοῖσ ὑπασπισταῖσ ἐπὶ τούτουσ χωρήσασ τοὺσ μὲν αὐτοῦ μαχομένουσ διέφθειρεν αὐτῶν, τοῖσ δὲ φεύγουσιν ἐφείπετο. καὶ φόνοσ ἦν πολύσ, τῶν τε ἀπὸ τοῦ λιμένοσ ἐχόντων ἤδη τὴν πόλιν καὶ τῆσ Κοίνου τάξεωσ παρεληλυθυίασ ἐσ αὐτήν.

ὀργῇ γὰρ ἐχώρουν ἐπὶ πᾶν οἱ Μακεδόνεσ, τῆσ τε πολιορκίασ τῇ τριβῇ ἀχθόμενοι καὶ ὅτι λαβόντεσ τινὰσ αὐτῶν οἱ Τύριοι πλέοντασ ἐκ Σιδῶνοσ ἐπὶ τὸ τεῖχοσ ἀναβιβάσαντεσ, ὅπωσ ἄποπτον εἰή ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου, σφάξαντεσ ἔρριψαν εἰσ τὴν θάλασσαν. ἀπέθανον δὲ τῶν μὲν Τυρίων ἐσ ὀκτακισχιλίουσ, τῶν Μακεδόνων δὲ ἐν τῇ τότε προσβολῇ Ἄδμητόσ τε ὁ πρῶτοσ ἑλὼν τὸ τεῖχοσ, ἀνὴρ ἀγαθὸσ γενόμενοσ, καὶ ξὺν αὐτῷ εἴκοσι τῶν ὑπασπιστῶν·

ἐν δὲ τῇ πάσῃ πολιορκίᾳ μάλιστα ἐσ τετρακοσίουσ. Τοῖσ δὲ ἐσ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἡρακλέουσ καταφυγοῦσιν ἡ̓͂σαν δὲ αὐτῶν τε τῶν Τυρίων οἱ μάλιστα ἐν τέλει.

καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἀζέμιλκοσ καὶ Καρχηδονίων τινὲσ θεωροὶ ἐσ τιμὴν τοῦ Ἡρακλέουσ κατὰ δὴ τι[να] νόμιμον παλαιὸν εἰσ τὴν μητρόπολιν ἀφικόμενοἰ τούτοισ ξύμπασιν ἄδειαν δίδωσιν Ἀλέξανδροσ· τοὺσ δὲ ἄλλουσ ἠνδραπόδισε, καὶ ἐπράθησαν Τυρίων τε καὶ τῶν ξένων ὅσοι ἐγκατελήφθησαν μάλιστα ἐσ τρισμυρίουσ. Ἀλέξανδροσ δὲ τῷ Ἡρακλεῖ ἔθυσέ τε καὶ πομπὴν ἔστειλε ξὺν τῇ δυνάμει ὡπλισμένῃ·

καὶ αἱ νῆεσ ξυνεπόμπευσαν τῷ Ἡρακλεῖ, καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λαμπάδα ἐποίησε· καὶ τὴν μηχανήν, ᾗ τὸ τεῖχοσ κατεσείσθη, ἀνέθηκεν ἐσ τὸν νεὼν καὶ τὴν ναῦν τὴν Τυρίαν τὴν ἱερὰν τοῦ Ἡρακλέουσ, ἥντινα ἐν τῷ ἐπίπλῳ ἔλαβε, καὶ ταύτην τῷ Ἡρακλεῖ ἀνέθηκεν καὶ ἐπίγραμμα ἐπ̓ αὐτῇ, ἢ αὐτὸσ ποιήσασ ἢ ὅτου δὴ ἄλλου ποιήσαντοσ, οὐκ ἄξιον μνήμησ τὸ ἐπίγραμμα· διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ αὐτὸ ἀναγράψαι ἀπηξίωσα, Τύροσ μὲν δὴ οὕτωσ ἑάλω ἐπὶ ἄρχοντοσ Νικήτου Ἀθήνησι μηνὸσ Ἑκατομβαιῶνοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION