Arrian, Anabasis, book 2, chapter 18

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 18)

Ταῦτα λέγων οὐ χαλεπῶσ ἔπειθεν ἐπιχειρεῖν τῇ Τύρῳ· καί τι καὶ θεῖον ἀνέπειθεν αὐτόν, ὅτι ἐνύπνιον αὐτῆσ ἐκείνησ τῆσ νυκτὸσ ἐδόκει αὐτὸσ μὲν τῷ τείχει προσάγειν τῶν Τυρίων, τὸν δὲ Ἡρακλέα δεξιοῦσθαί τε αὐτὸν καὶ ἀνάγειν ἐσ τὴν πόλιν. καὶ τοῦτο ἐξηγεῖτο Ἀρίστανδροσ ὡσ ξὺν πόνῳ ἁλωσομένην τὴν Τύρον, ὅτι καὶ τὰ τοῦ Ἡρακλέουσ ἔργα ξὺν πόνῳ ἐγένετο. καὶ γὰρ καὶ μέγα ἔργον τῆσ Τύρου ἡ πολιορκία ἐφαίνετο. νῆσόσ τε γὰρ αὐτοῖσ ἡ πόλισ ἦν καὶ τείχεσιν ὑψηλοῖσ πάντῃ ὠχύρωτο καὶ τὰ ἀπὸ θαλάσσησ πρὸσ τῶν Τυρίων μᾶλλόν τι ἐν τῷ τότε ἐφαίνετο, τῶν τε Περσῶν ἔτι θαλασσοκρατούντων καὶ αὐτοῖσ τοῖσ Τυρίοισ νεῶν ἔτι πολλῶν περιουσῶν.

Ὡσ δὲ ταῦτα ὅμωσ ἐκράτησε, χῶμα ἔγνω χωννύναι ἐκ τῆσ ἠπείρου ὡσ ἐπὶ τὴν πόλιν.

ἔστι δὲ πορθμὸσ τεναγώδησ τὸ χωρίον καὶ τὰ μὲν πρὸσ τῇ ἠπείρῳ τῆσ θαλάσσησ βραχέα καὶ πηλώδη αὐτοῦ, τὰ δὲ πρὸσ αὐτῇ τῇ πόλει, ἵνα τὸ βαθύτατον τοῦ διάπλου, τριῶν μάλιστα ὀργυιῶν τὸ βάθοσ. ἀλλὰ λίθων τε πολλῶν ἀφθονία ἦν καὶ ὕλησ, ἥντινα τοῖσ λίθοισ ἄνωθεν ἐπεφόρουν, χάρακέσ τε οὐ χαλεπῶσ κατεπήγνυντο ἐν τῷ πηλῷ καὶ αὐτὸσ ὁ πηλὸσ ξύνδεσμοσ τοῖσ λίθοισ ἐσ τὸ ἐπιμένειν ἐγίγνετο. καὶ προθυμία τῶν τε Μακεδόνων ἐσ τὸ ἔργον καὶ Ἀλεξάνδρου πολλὴ ἦν παρόντοσ τε καὶ αὐτοῦ ἕκαστα ἐξηγουμένου καὶ τὰ μὲν λόγῳ ἐπαίροντοσ, τὰ δὲ καὶ χρήμασι τούσ τι ἐκπρεπέστερον κατ̓ ἀρετὴν πονουμένουσ ἐπικουφίζοντοσ.

ἀλλ̓ ἔστε μὲν τὸ πρὸσ τῇ ἠπείρῳ ἐχώννυτο, οὐ χαλεπῶσ προὐχώρει τὸ ἔργον, ἐπὶ βάθοσ τε ὀλίγον χωννύμενον καὶ οὐδενὸσ ἐξείργοντοσ. ὡσ δὲ τῷ τε βαθυτέρῳ ἤδη ἐπέλαζον καὶ ἅμα τῇ πόλει αὐτῇ ἐγγὺσ ἐγίγνοντο, ἀπό τε τῶν τειχῶν ὑψηλῶν ὄντων βαλλόμενοι ἐκακοπάθουν, ἅτε καὶ ἐπ̓ ἐργασίᾳ μᾶλλόν τι ἢ ὡσ ἐσ μάχην ἀκριβῶσ ἐσταλμένοι, καὶ ταῖσ τριήρεσιν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τοῦ χώματοσ ἐπιπλέοντεσ οἱ Τύριοι, ἅτε δὴ θαλασσοκρατοῦντεσ ἔτι, ἄπορον πολλαχῇ τὴν πρόσχωσιν τοῖσ Μακεδόσιν ἐποίουν.

καὶ οἱ Μακεδόνεσ πύργουσ ἐπ̓ ἄκρου τοῦ χώματοσ, ὅ τι περ προκεχωρήκει αὐτοῖσ ἐπὶ πολὺ τῆσ θαλάσσησ, ἐπέστησαν δύο καὶ μηχανὰσ ἐπὶ τοῖσ πύργοισ.

προκαλύμματα δὲ δέρρεισ καὶ διφθέραι αὐτοῖσ ἦσαν, ὡσ μήτε πυρφόροισ βέλεσιν ἀπὸ τείχουσ βάλλεσθαι, τοῖσ τε ἐργαζομένοισ προβολὴν ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι πρὸσ τὰ τοξεύματα· ἅμα τε ὅσοι προσπλέοντεσ τῶν Τυρίων ἔβλαπτον τοὺσ χωννύντασ, ἀπὸ τῶν πύργων βαλλόμενοι οὐ χαλεπῶσ ἀνασταλήσεσθαι ἔμελλον. Οἱ δὲ Τύριοι πρὸσ ταῦτα ἀντιμηχανῶνται τοιόνδε.

SEARCH

MENU NAVIGATION