Arrian, Anabasis, book 2, chapter 17

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 17)

μή ποτε ἄρα ἐπικρατήσαντεσ αὖθισ τῶν ἐπὶ θαλάσσῃ χωρίων οἱ Πέρσαι, προχωρησάντων ἡμῶν ξὺν τῇ δυνάμει ὡσ ἐπὶ Βαβυλῶνά τε καὶ Δαρεῖον, αὐτοὶ ξὺν πλείονι στόλῳ μετ[αγ]άγοιεν τὸν πόλεμον ἐσ τὴν Ἑλλάδα, Λακεδαιμονίων μὲν ἐκ τοῦ εὐθέοσ ἡμῖν πολεμούντων, τῆσ δὲ Ἀθηναίων πόλεωσ φόβῳ μᾶλλόν τι ἢ εὐνοίᾳ τῇ πρὸσ ἡμᾶσ πρὸσ τὸ παρὸν κατεχομένησ. ἐξαιρεθείσησ δὲ Τύρου ἥ τε Φοινίκη ἔχοιτο ἂν πᾶσα καὶ τὸ ναυτικὸν ὅπερ πλεῖστόν τε καὶ κράτιστον τοῦ Περσικοῦ, τὸ Φοινίκων, παῤ ἡμᾶσ μεταχωρήσειν εἰκόσ·

οὐ γὰρ ἀνέξονται οὔτε οἱ ἐρέται οὔθ̓ οἱ ἐπιβάται Φοίνικεσ ἐχομένων σφίσι τῶν πόλεων αὐτοὶ ὑπὲρ ἄλλων πλέοντεσ κινδυνεύειν· Κύπροσ δὲ ἐπὶ τῷδε ἢ οὐ χαλεπῶσ ἡμῖν προσχωρήσει ἢ ἐξ ἐπίπλου εὐμαρῶσ ληφθήσεται. καὶ ταῖσ τε ἐκ Μακεδονίασ ναυσὶ καὶ ταῖσ Φοινίσσαισ πλεόντων ἡμῶν τὴν θάλασσαν καὶ Κύπρου ἅμα προσγενομένησ θαλασσοκρατοῖμέν τε ἂν βεβαίωσ καὶ ὁ ἐσ Αἴγυπτον στόλοσ εὐμαρῶσ ἡμῖν ἐν ταὐτῷ γίγνεται.

Αἴγυπτον δὲ παραστησαμένοισ ὑπέρ τε τῆσ Ἑλλάδοσ καὶ τῆσ οἰκείασ οὐδὲν ἔτι ὕποπτον ὑπολείπεται, τόν τε ἐπὶ Βαβυλῶνοσ στόλον μετὰ τοῦ ἐσ τὰ οἴκοι ἀσφαλοῦσ καὶ ξὺν μείζονι ἅμα ἀξιώσει ποιησόμεθα ἀποτετμημένοι τήν τε θάλασσαν Περσῶν ξύμπασαν καὶ τὴν ἐπὶ τάδε τοῦ Εὐφράτου γῆν.

SEARCH

MENU NAVIGATION