Arrian, Anabasis, book 2, chapter 10

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 10)

Οὕτω δὴ τεταγμένουσ χρόνον μέν τινα προῆγεν ἀναπαύων, ὥστε καὶ πάνυ ἔδοξε σχολαία γενέσθαι αὐτῶ ἡ πρόσοδοσ· τοὺσ γὰρ βαρβάρουσ, ὅπωσ τὰ πρῶτα ἐτάχθησαν, οὐκέτι ἀντεπῆγε Δαρεῖοσ, ἀλλ̓ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ ταῖσ ὄχθαισ, πολλαχῇ μὲν ἀποκρήμνοισ οὔσαισ, ἔστι δὲ ὅπου καὶ χάρακα παρατείνασ αὐταῖσ ἵνα εὐεφοδώτερα ἐφαίνετο, οὕτωσ ἔμενεν· καὶ ταύτῃ εὐθὺσ δῆλοσ ἐγένετο τοῖσ ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοσ. ὡσ δὲ ὁμοῦ ἤδη ἦν τὰ στρατόπεδα, ἐνταῦθα παριππεύων πάντῃ Ἀλέξανδροσ παρεκάλει ἄνδρασ ἀγαθοὺσ γίγνεσθαι, οὐ τῶν ἡγεμόνων μόνον τὰ ὀνόματα ξὺν τῷ πρέποντι κόσμῳ ἀνακαλῶν, ἀλλὰ καὶ ἰλάρχασ καὶ λοχαγοὺσ ὀνομαστὶ καὶ τῶν ξένων τῶν μισθοφόρων, ὅσοι κατ̓ ἀξίωσιν ἤ τινα ἀρετὴν γνωριμώτεροι ἦσαν·

καὶ πανταχόθεν βοὴ ἐγίνετο μὴ διατρίβειν, ἀλλὰ ἐσβάλλειν ἐσ τοὺσ πολεμίουσ. ὁ δὲ ἦγεν ἐν τάξει ἔτι, τὰ μὲν πρῶτα, καίπερ ἐν ἀπόπτῳ ἤδη ἔχων τὴν Δαρείου δύναμιν, βάδην, τοῦ μὴ διασπασθῆναί τι ἐν τῇ ξυντονωτέρᾳ πορείᾳ κυμῆναν τῆσ φάλαγγοσ·

ὡσ δὲ ἐντὸσ βέλουσ ἐγίγνοντο, πρῶτοι δὴ οἱ κατὰ Ἀλέξανδρον καὶ αὐτὸσ Ἀλέξανδροσ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τεταγμένοσ δρόμῳ ἐσ τὸν ποταμὸν ἐνέβαλον, ὡσ τῇ τε ὀξύτητι τῆσ ἐφόδου ἐκπλῆξαι τοὺσ Πέρσασ καὶ τοῦ θᾶσσον ἐσ χεῖρασ ἐλθόντασ ὀλίγα πρὸσ τῶν τοξοτῶν βλάπτεσθαι. καὶ ξυνέβη ὅπωσ εἴκασεν Ἀλέξανδροσ. εὐθὺσ γὰρ ὡσ ἐν χερσὶν ἡ μάχη ἐγένετο, τρέπονται τοῦ Περσικοῦ στρατεύματοσ οἱ τῷ ἀριστερῷ κέρᾳ ἐπιτεταγμένοι·

καὶ ταύτῃ μὲν λαμπρῶσ ἐνίκα Ἀλέξανδρόσ τε καὶ οἱ ἀμφ̓ αὐτόν. ὅτι Ἀλέξανδροσ μὲν σπουδῇ ἐσ τὸν ποταμὸν ἐμβαλὼν καὶ ἐν χερσὶ τὴν μάχην ποιήσασ ἐξώθει ἤδη τοὺσ ταύτῃ τεταγμένουσ τῶν Περσῶν, οἱ δὲ κατὰ μέσον τῶν Μακεδόνων οὔτε τῇ ἴσῃ σπουδῇ ἥψαντο τοῦ ἔργου καὶ πολλαχῇ κρημνώδεσι ταῖσ ὄχθαισ ἐντυγχάνοντεσ τὸ μέτωπον τῆσ φάλαγγοσ οὐ δυνατοὶ ἐγένοντο ἐν τῇ αὐτῇ τάξει διασώσασθαι, ‐ ταύτῃ ἐμβάλλουσιν οἱ Ἕλληνεσ τοῖσ Μακεδόσιν ᾗ μάλιστα διεσπασμένην αὐτοῖσ τὴν φάλαγγα κατεῖδον.

καὶ τὸ ἔργον ἐνταῦθα καρτερὸν ἦν, τῶν μὲν ἐσ τὸν ποταμὸν ἀπώσασθαι τοὺσ Μακεδόνασ καὶ τὴν νίκην τοῖσ ἤδη φεύγουσι σφῶν ἀνασώσασθαι, τῶν Μακεδόνων δὲ τῆσ τε Ἀλεξάνδρου ἤδη φαινομένησ εὐπραγίασ μὴ λειφθῆναι καὶ τὴν δόξαν τῆσ φάλαγγοσ, ὡσ ἀμάχου δὴ ἐσ τὸ τότε διαβεβοημένησ, μὴ ἀφανίσαι.

καί τι καὶ τοῖσ γένεσι τῷ τε Ἑλληνικῷ καὶ τῷ Μακεδονικῷ φιλοτιμίασ ἐνέπεσεν ἐσ ἀλλήλουσ. καὶ ἐνταῦθα πίπτει Πτολεμαῖόσ τε ὁ Σελεύκου, ἀνὴρ ἀγαθὸσ γενόμενοσ, καὶ ἄλλοι ἐσ εἴκοσι μάλιστα καὶ ἑκατὸν τῶν οὐκ ἠμελημένων Μακεδόνων.

SEARCH

MENU NAVIGATION