Arrian, Anabasis, book 2, chapter 9

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 9)

Ἐν τούτῳ δὲ Ἀλέξανδροσ κατιδὼν ὀλίγου πᾶσαν τὴν τῶν Περσῶν ἵππον μετακεχωρηκυῖαν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον τὸ ἑαυτοῦ ὡσ πρὸσ τὴν θάλασσαν, αὑτῷ δὲ τοὺσ Πελοποννησίουσ μόνουσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ τῶν ξυμμάχων ἱππέασ ταύτῃ τεταγμένουσ, πέμπει κατὰ τάχοσ τοὺσ Θεσσαλοὺσ ἱππέασ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον, κελεύσασ μὴ πρὸ τοῦ μετώπου τῆσ πάσησ τάξεωσ παριππεῦσαι, τοῦ μὴ καταφανεῖσ τοῖσ πολεμίοισ γενέσθαι μεταχωροῦντασ, ἀλλὰ κατόπιν τῆσ φάλαγγοσ ἀφανῶσ διελθεῖν. προέταξε δὲ τῶν μὲν ἱππέων κατὰ τὸ δεξιὸν τοὺσ προδρόμουσ, ὧν ἡγεῖτο Πρωτόμαχοσ, καὶ τοὺσ Παίονασ, ὧν ἠγεῖτο Ἀρίστων, τῶν δὲ πεζῶν τοὺσ τοξότασ, ὧν ἦρχεν Ἀντίοχοσ·

τοὺσ δὲ Ἀγριᾶνασ, ὧν ἦρχεν Ἄτταλοσ, καὶ τῶν ἱππέων τινὰσ καὶ τῶν τοξοτῶν ἐσ ἐπικαμπὴν πρὸσ τὸ ὄροσ τὸ κατὰ νώτου ἔταξεν,ὥστε κατὰ τὸ δεξιὸν αὐτῷ τὴν φάλαγγα ἐσ δύο κέρατα διέχουσαν τετάχθαι, τὸ μὲν ὡσ πρὸσ Δαρεῖόν τε καὶ τοὺσ πέρασ τοῦ ποταμοῦ τοὺσ πάντασ Πέρσασ, τὸ δὲ ὡσ πρὸσ τοὺσ ἐπὶ τῷ ὄρει κατὰ νώτου σφῶν τεταγμένουσ. τοῦ δὲ εὐωνύμου προετάχθησαν τῶν μὲν πεζῶν οἵ τε Κρῆτεσ τοξόται καὶ οἱ Θρᾷκεσ, ὧν ἡγεῖτο Σιτάλκησ, πρὸ τούτων δὲ ἡ ἵπποσ ἡ κατὰ τὸ εὐώνυμον.

οἱ δὲ μισθοφόροι ξένοι πᾶσιν ἐπετάχθησαν. ἐπεὶ δὲ οὔτε πυκνὴ αὐτῷ ἡ φάλαγξ κατὰ τὸ δεξιὸν τὸ ἑαυτοῦ ἐφαίνετο, πολὺ τε ταύτῃ ὑπερφαλαγγήσειν οἱ Πέρσαι ἐδόκουν, ἐκ τοῦ μέσου ἐκέλευσε δύο ἴλασ τῶν ἑταίρων, τὴν τε Ἀνθεμουσίαν, ἧσ ἰλάρχησ ἦν Περοίδασ ὁ Μενεσθέωσ, καὶ τὴν Λευγαίαν καλουμένην, ἧσ ἡγεῖτο Παντόρδανοσ ὁ Κλεάνδρου, ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἀφανῶσ παρελθεῖν. καὶ τοὺσ τοξότασ δὲ καὶ μέροσ τῶν Ἀγριάνων καὶ τῶν Ἑλλήνων μισθοφόρων ἔστιν οὓσ κατὰ τὸ δεξιὸν τὸ αὑτοῦ ἐπὶ μετώπου παραγαγὼν ἐξέτεινεν ὑπὲρ τὸ τῶν Περσῶν κέρασ τὴν φάλαγγα.

ἐπεὶ γὰρ οἱ ὑπὲρ τοῦ ὄρουσ τεταγμένοι οὔτε κατῄεσαν, ἐκδρομῆσ τε ἐπ̓ αὐτοὺσ τῶν Ἀγριάνων καὶ τῶν τοξοτῶν ὀλίγων κατὰ πρόσταξιν Ἀλεξάνδρου γενομένησ ῥᾳδίωσ ἀπὸ τῆσ ὑπωρείασ ἀνασταλέντεσ ἐσ τὸ ἄκρον ἀνέφυγον, ἔγνω καὶ τοῖσ κατ̓ αὐτοὺσ τεταγμένοισ δυνατὸσ ὢν χρήσασθαι ἐσ ἀναπλήρωσιν τῆσ φάλαγγοσ·

SEARCH

MENU NAVIGATION