Arrian, Anabasis, book 2, chapter 2

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 2)

Ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι Φαρνάβαζοσ μὲν ἔπλει ἐπὶ Λυκίασ ἄγων τοὺσ ξένουσ τοὺσ μισθοφόρουσ, Αὐτοφραδάτησ δὲ ἐπὶ τὰσ ἄλλασ νήσουσ. καὶ ἐν τούτῳ καταπέμπει Δαρεῖοσ Θυμώνδαν τὸν Μέντοροσ, αὐτὸν μὲν τοὺσ ξένουσ παρὰ Φαρναβάζου παραληψόμενον καὶ ἀνάξοντα παρὰ βασιλέα, Φαρναβάζῳ δὲ ἐροῦντα ἄρχειν ὅσων Μέμνων ἦρχεν· καὶ παραδοὺσ τούτῳ τοὺσ ξένουσ Φαρνάβαζοσ ἔπλει παῤ Αὐτοφραδάτην ἐπὶ τὰσ ναῦσ.

ὡσ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, δέκα μὲν ναῦσ στέλλουσιν ἐπὶ τὰσ Κυκλάδασ νήσουσ Δατάμην ἄνδρα Πέρσην ἄγοντα, αὐτοὶ δὲ ναυσὶν ἑκατὸν ἐπὶ Τενέδου ἔπλευσαν· κατακομισθέντεσ δὲ τῆσ Τενέδου εἰσ τὸν Βόρειον καλούμενον λιμένα πέμπουσι παρὰ τοὺσ Τενεδίουσ καὶ κελεύουσι τὰσ στήλασ τὰσ πρὸσ Ἀλέξανδρον καὶ τοὺσ Ἕλληνασ γενομένασ σφίσι, ταύτασ μὲν καθελεῖν, πρὸσ Δαρεῖον δὲ ἄγειν τὴν εἰρήνην, ἣν ἐπὶ Ἀνταλκίδου Δαρείῳ συνέθεντο. Τενεδίοισ δὲ τὰ μὲν τῆσ εὐνοίασ ἐσ Ἀλέξανδρόν τε καὶ τοὺσ Ἕλληνασ ἐποίει μᾶλλον, ἐν δὲ τῷ παρόντι ἄπορον ἄλωσ ἐδόκει ὅτι μὴ προσχωρήσαντασ τοῖσ Πέρσαισ σώζεσθαι·

ἐπεὶ οὐδὲ Ἡγελόχῳ, ὅτῳ προσετέτακτο ὑπ̓ Ἀλεξάνδρου αὖθισ ξυναγαγεῖν δύναμιν ναυτικήν, τοσαύτη ξυνηγμένη ἦν ὡσ δἰ ὀλίγου προσδοκᾶν ἔσεσθαι ἄν σφισι παῤ αὐτοῦ τινα ὠφέλειαν. οὕτω μὲν δὴ οἱ ἀμφὶ Φαρνάβαζον τοὺσ Τενεδίουσ φόβῳ μᾶλλον ἢ ἐθελοντὰσ παρεστήσαντο. Ἐν δὲ τούτῳ Πρωτέασ ὁ Ἀνδρονίκου ἐτύγχανε μὲν ξυναγαγὼν ἐξ Εὐβοίασ τε καὶ Πελοποννήσου ναῦσ μακρὰσ ὑπὸ Ἀντιπάτρου τεταγμένοσ, ὡσ εἶναί τινα ταῖσ τε νήσοισ φυλακὴν καὶ αὐτῇ τῇ Ἑλλάδι, εἰ, καθάπερ ἐξηγγέλλετο, ἐπιπλέοιεν οἱ βάρβαροι·

πυθόμενοσ δὲ Δατάμην περὶ Σίφνον ὁρμεῖν δέκα ναυσίν, αὐτὸσ ἔχων πεντεκαίδεκα νυκτὸσ ἀνάγεται ἀπὸ Χαλκίδοσ τῆσ ἐπὶ τῷ Εὐρίπῳ· καὶ προσχὼν ἑώθεν Κύθνῳ τῇ νήσῳ τὴν μὲν ἡμέραν αὐτοῦ αὐλίζεται, ὡσ σαφέστερόν τε διαπυθέσθαι τὰ περὶ τῶν δέκα νεῶν καὶ ἅμα ἐν νυκτὶ φοβερώτερον προσπεσεῖν τοῖσ Φοίνιξιν·

ὡσ δὲ ἔμαθε σαφῶσ τὸν Δατάμην ξὺν ταῖσ ναυσὶν ἐν Σίφνῳ ὁρμοῦντα, ἐπιπλεύσασ ἔτι νυκτὸσ ὑπ̓ αὐτὴν τὴν ἑώ καὶ ἀπροσδοκήτοισ ἐπιπεσὼν ὀκτὼ μὲν ναῦσ αὐτοῖσ ἀνδράσιν ἔλαβε, Δατάμησ δὲ μετὰ δυοῖν τριήροιν ἐν τῇ πρώτῃ προσμίξει τῶν ἅμα Πρωτέᾳ νεῶν ὑπεκφυγὼν ἀπεσώθη πρὸσ τὸ ἄλλο ναυτικόν.

SEARCH

MENU NAVIGATION