Aristotle, Economics, Book 2 96:

(아리스토텔레스, 경제학, Book 2 96:)

ἐκστρατεύειν δ’ αὐτῷ μέλλοντι ἐκ τῆσ χώρασ, εἴ τίσ τι ἔχει ἄσημον ἀργύριον ἢ χρυσίον, κελεῦσαι ἐνέγκαι πρὸσ αὑτόν· ἐνεγκάντων δὲ τῶν πλείστων, ἐκέλευσε τούτῳ μὲν ἐκεῖνον χρῆσθαι, τοὺσ δὲ δανείσαντασ συστῆσαι τοῖσ νομάρχαισ, ὥστ’ ἐκ τῶν φόρων αὐτοῖσ ἀποδοῦναι.

상위

Aristotle (아리스토텔레스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION