Apollodorus, Library and Epitome, book 1, chapter 5

(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 5)

Πλούτων δὲ Περσεφόνησ ἐρασθεὶσ Διὸσ συνεργοῦντοσ ἡρ́πασεν αὐτὴν κρύφα. Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτόσ τε καὶ ἡμέρασ κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει· μαθοῦσα δὲ παρ’ Ἑρμιονέων ὅτι Πλούτων αὐτὴν ἡρ́πασεν, ὀργιζομένη θεοῖσ κατέλιπεν οὐρανόν, εἰκασθεῖσα δὲ γυναικὶ ἧκεν εἰσ Ἐλευσῖνα. καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν ἀπ’ ἐκείνησ κληθεῖσαν Ἀγέλαστον ἐκάθισε πέτραν παρὰ τὸ Καλλίχορον φρέαρ καλούμενον, ἔπειτα πρὸσ Κελεὸν ἐλθοῦσα τὸν βασιλεύοντα τότε Ἐλευσινίων, ἔνδον οὐσῶν γυναικῶν, καὶ λεγουσῶν τούτων παρ’ αὑτὰσ καθέζεσθαι, γραῖά τισ Ιἄμβη σκώψασα τὴν θεὸν ἐποίησε μειδιᾶσαι. διὰ τοῦτο ἐν τοῖσ θεσμοφορίοισ τὰσ γυναῖκασ σκώπτειν λέγουσιν. ὄντοσ δὲ τῇ τοῦ Κελεοῦ γυναικὶ Μετανείρᾳ παιδίου, τοῦτο ἔτρεφεν ἡ Δημήτηρ παραλαβοῦσα· βουλομένη δὲ αὐτὸ ἀθάνατον ποιῆσαι, τὰσ νύκτασ εἰσ πῦρ κατετίθει τὸ βρέφοσ καὶ περιῄρει τὰσ θνητὰσ σάρκασ αὐτοῦ. καθ’ ἡμέραν δὲ παραδόξωσ αὐξανομένου τοῦ Δημοφῶντοσ τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῷ παιδί ἐπετήρησεν ἡ Πραξιθέα, καὶ καταλαβοῦσα εἰσ πῦρ ἐγκεκρυμμένον ἀνεβόησε· διόπερ τὸ μὲν βρέφοσ ὑπὸ τοῦ πυρὸσ ἀνηλώθη, ἡ θεὰ δὲ αὑτὴν ἐξέφηνε. Τριπτολέμῳ δὲ τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν Μετανείρασ παίδων δίφρον κατασκευάσασα πτηνῶν δρακόντων τὸν πυρὸν ἔδωκεν, ᾧ τὴν ὅλην οἰκουμένην δι’ οὐρανοῦ αἰρόμενοσ κατέσπειρε.

Πανύασισ δὲ Τριπτόλεμον Ἐλευσῖνοσ λέγει· φησὶ γὰρ Δήμητρα πρὸσ αὐτὸν ἐλθεῖν. Φερεκύδησ δέ φησιν αὐτὸν Ὠκεανοῦ καὶ Γῆσ. Διὸσ δὲ Πλούτωνι τὴν Κόρην ἀναπέμψαι κελεύσαντοσ, ὁ Πλούτων, ἵνα μὴ πολὺν χρόνον παρὰ τῇ μητρὶ καταμείνῃ, ῥοιᾶσ ἔδωκεν αὐτῇ φαγεῖν κόκκον.

ἡ δὲ οὐ προϊδομένη τὸ συμβησόμενον κατηνάλωσεν αὐτόν. καταμαρτυρήσαντοσ δὲ αὐτῆσ Ἀσκαλάφου τοῦ Ἀχέροντοσ καὶ Γοργύρασ, τούτῳ μὲν Δημήτηρ ἐν Αἵδου βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, Περσεφόνη δὲ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν τὸ μὲν τρίτον μετὰ Πλούτωνοσ ἠναγκάσθη μένειν, τὸ δὲ λοιπὸν παρὰ τοῖσ θεοῖσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION