Andocides, Speeches, Περὶ τῶν μυστηρίων 131:

(안도키데스, 연설, Περὶ τῶν μυστηρίων 131:)

καὶ ὅσα ὀνόματα τῶν τετρακοσίων τινὸσ ἐγγέγραπται, ἢ ἄλλο τι περὶ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πραχθέντων ἐστί που γεγραμμένον· πλὴν ὁπόσα ἐν στήλαισ γέγραπται τῶν μὴ ἐνθάδε μεινάντων, ἢ ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου ἢ Δελφινίου δικασθεῖσιν ἢ ὑπὸ τῶν βασιλέων ἢ ἐπὶ φόνῳ τίσ ἐστι φυγὴ ἢ θάνατοσ κατεγνώσθη, ἢ σφαγεῦσιν ἢ τυράννοισ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION