Ancient Greek-English Dictionary Language

σε

Adverb; Transliteration:

Principal Part: σε

Sense

  1. motion towards, to some other place.

Examples

  • ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, ἕωσ τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰσ γὴν γῆν, ἐξ ἧσ ἐλήφθησ, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰσ γῆν ἀπελεύσῃ. (Septuagint, Liber Genesis 3:19)
  • καὶ ποιήσω σε εἰσ ἔθνοσ μέγα καὶ εὐλογήσω σε καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογημένοσ. (Septuagint, Liber Genesis 12:2)
  • καὶ εὐλογήσω τοὺσ εὐλογοῦντάσ σε καὶ τοὺσ καταρωμένουσ σε καταράσομαι. καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆσ γῆσ. (Septuagint, Liber Genesis 12:3)
  • οὐκ ἐὰν ὀρθῶσ προσενέγκῃσ, ὀρθῶσ δὲ μὴ διέλῃσ, ἥμαρτεσ̣ ἡσύχασον. πρὸσ σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεισ αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 4:7)
  • ἀπὸ πάντων τῶν ὀρνέων τῶν πετεινῶν κατὰ γένοσ, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν κατὰ γένοσ καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆσ γῆσ κατὰ γένοσ αὐτῶν, δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσελεύσονται πρὸσ σὲ τρέφεσθαι μετὰ σοῦ, ἄρσεν καὶ θῆλυ. (Septuagint, Liber Genesis 6:20)
  • ΚΑΙ εἶπε Κύριοσ ὁ Θεὸσ πρὸσ Νῶε. εἴσελθε σὺ καὶ πᾶσ ὁ οἶκόσ σου εἰσ τὴν κιβωτόν, ὅτι σὲ εἶδον δίκαιον ἐναντίον μου ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ. (Septuagint, Liber Genesis 7:1)
  • ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν εἰσάγαγε πρὸσ σὲ ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν καὶ θῆλυ, ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο, ἄρσεν καὶ θῆλυ, (Septuagint, Liber Genesis 7:2)

Synonyms

  1. motion towards

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION