Ancient Greek-English Dictionary Language

οὐ

Adverb; 후접어 Transliteration:

Principal Part: οὐ οὐκ οὐχ

Etym.: cf. mh

Sense

  1. not

Examples

  • καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι. οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ Θεὸσ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωποσ οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν. (Septuagint, Liber Genesis 2:5)
  • ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ̓ αὐτοῦ. ᾗ δ̓ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ̓ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε. (Septuagint, Liber Genesis 2:17)
  • Καὶ εἶπε Κύριοσ ὁ Θεόσ. οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον. ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ̓ αὐτόν. (Septuagint, Liber Genesis 2:18)
  • καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖσ κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖσ πετεινοῖσ τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖσ θηρίοισ τοῦ ἀγροῦ. τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸσ ὅμοιοσ αὐτῷ. (Septuagint, Liber Genesis 2:20)
  • Ο δὲ ὄφισ ἦν φρονιμώτατοσ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆσ γῆσ, ὧν ἐποίησε Κύριοσ ὁ Θεόσ. καὶ εἶπεν ὁ ὄφισ τῇ γυναικί. τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεόσ, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸσ ξύλου τοῦ παραδείσου̣ (Septuagint, Liber Genesis 3:1)
  • καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένοσ καὶ καθ̓ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. (Septuagint, Liber Genesis 1:11)
  • καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένοσ καὶ καθ̓ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. (Septuagint, Liber Genesis 1:12)
  • ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν. οὗτοσ ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον. (Septuagint, Liber Genesis 2:11)

Synonyms

  1. not

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION