Ancient Greek-English Dictionary Language

ἤν

Interjection; Transliteration:

Principal Part: ἤν

Sense

 1. see! see there! lo!

Examples

 • ἀλλὰ θαρρῶν ἐπαγγέλλομαι αὐτοῖσ, ὅτι ἢν καὶ νῦν ὡσ πρότερόν ποτε τὴν τελετὴν ἐθελήσωσιν ἐπιδεῖν πολλάκισ καὶ ἀναμνησθῶσιν οἱ παλαιοὶ συμπόται κώμων κοινῶν τῶν τότε καιρῶν καὶ μὴ καταφρονήσωσιν τῶν Σατύρων καὶ Σιληνῶν, πίωσι δὲ ἐσ κόρον τοῦ κρατῆροσ τούτου, ἔτι βακχεύσειν καὶ αὐτοὺσ καὶ πολλάκισ μεθ’ ἡμῶν ἐρεῖν τὸ εὐοῖ. (Lucian, (no name) 5:4)
 • τοὐντεῦθεν δὲ ἤδη ἀφεθείσησ αὐτοῖσ τῆσ μέθησ σιωπῶσι καὶ πρὸσ τὸ ἀρχαῖον ἀνατρέχουσι τὸ μέντοι παραδοξότατον οὐδέπω εἶπον ἢν γὰρ ἀτελῆ ὁ γέρων μεταξὺ καταλίπῃ ὃν διεξῄει τὸν λόγον, δύντοσ ἡλίου κωλυθεὶσ ἐπὶ πέρασ αὐτὸν ἐπεξελθεῖν, ἐσ νέωτα πιὼν αὖθισ ἐκεῖνα συνάπτει ἃ πέρυσι λέγοντα ἡ μέθη αὐτὸν κατέλιπεν. (Lucian, (no name) 7:5)
 • ὥστε ἢν μέν τι παραπαίωμεν, ἡ μέθη αἰτία· (Lucian, (no name) 8:2)
 • ἢν μὲν οὖν κατ̓ ἀξίαν ὑποδὺσ τὸ σὸν πρόσωπον ὑποκρίνωμαι, εὖ ἂν ἡμῖν ἔχοι καὶ τῷ Λογίῳ θύσομεν· (Lucian, Apologia 6:3)
 • ἥτισ ἂν εὐπρόσωπόσ σοι γένοιτο πρὸσ τοὺσ κατηγοροῦντασ, καὶ μάλιστα, ἢν σὺν γέλωτι αὐτὸ ποιῶσιν ἐπαινοῦντεσ μὲν τὰ γεγραμμένα καὶ τὴν ἐν αὐτοῖσ ἐλευθερίαν, αὐτὸν δὲ τὸν συγγραφέα δουλεύοντα ὁρῶντεσ καὶ ἑκόντα ὑποτιθέντα τὸν αὐχένα τῷ ζυγῷ. (Lucian, Apologia 10:1)
 • ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατοσ καὶ ἀκατασκεύαστοσ, καὶ σκότοσ ἐπάνω τῆσ ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατοσ. (Septuagint, Liber Genesis 1:2)
 • καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸσ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατοσ, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματοσ, καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατοσ τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματοσ. (Septuagint, Liber Genesis 1:7)
 • καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι. οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ Θεὸσ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωποσ οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν. (Septuagint, Liber Genesis 2:5)
 • καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸσ τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰσ γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸσ τὸν Ἀδάμ. (Septuagint, Liber Genesis 2:22)
 • Ο δὲ ὄφισ ἦν φρονιμώτατοσ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆσ γῆσ, ὧν ἐποίησε Κύριοσ ὁ Θεόσ. καὶ εἶπεν ὁ ὄφισ τῇ γυναικί. τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεόσ, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸσ ξύλου τοῦ παραδείσου̣ (Septuagint, Liber Genesis 3:1)

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION