Xenophon, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 11

(크세노폰, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 11)

καὶ ταῦτα μὲν δὴ κοινὰ ἀγαθὰ καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ· εἰ δέ τισ βούλεται καταμαθεῖν ὅ τι καὶ εἰσ τὰσ στρατείασ βέλτιον τῶν ἄλλων ἐμηχανήσατο, ἔξεστι καὶ τούτων ἀκούειν. πρῶτον μὲν τοίνυν οἱ ἔφοροι προκηρύττουσι τὰ ἔτη εἰσ ἃ δεῖ στρατεύεσθαι καὶ ἱππεῦσι καὶ ὁπλίταισ, ἔπειτα δὲ καὶ τοῖσ χειροτέχναισ·

ὥστε ὅσοισπερ ἐπὶ πόλεωσ χρῶνται ἄνθρωποι, πάντων τούτων καὶ ἐπὶ στρατιᾶσ οἱ Λακεδαιμόνιοι εὐποροῦσι· καὶ ὅσων δὲ ὀργάνων ἡ στρατιὰ κοινῇ δεηθείη ἄν, ἅπαντα τὰ μὲν ἁμάξῃ προστέτακται παρέχειν, τὰ δὲ ὑποζυγίῳ· οὕτω γὰρ ἥκιστ’ ἂν τὸ ἐλλεῖπον διαλάθοι. εἴσ γε μὴν τὸν ἐν τοῖσ ὅπλοισ ἀγῶνα τοιάδ’ ἐμηχανήσατο, στολὴν μὲν ἔχειν φοινικίδα, ταύτην νομίζων ἥκιστα μὲν γυναικείᾳ κοινωνεῖν, πολεμικωτάτην δ’ εἶναι, καὶ χαλκῆν ἀσπίδα·

καὶ γὰρ τάχιστα λαμπρύνεται καὶ σχολαιότατα ῥυπαίνεται. ἐφῆκε δὲ καὶ κομᾶν τοῖσ ὑπὲρ τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν, νομίζων οὕτω καὶ μείζουσ ἂν καὶ ἐλευθεριωτέρουσ καὶ γοργοτέρουσ φαίνεσθαι. οὕτω γε μὴν κατεσκευασμένων μόρασ μὲν διεῖλεν ἓξ καὶ ἱππέων καὶ ὁπλιτῶν.

ἑκάστη δὲ τῶν ὁπλιτικῶν μορῶν ἔχει πολέμαρχον ἕνα, λοχαγοὺσ τέτταρασ, πεντηκοντῆρασ ὀκτώ, ἐνωμοτάρχουσ ἑκκαίδεκα. ἐκ δὲ τούτων τῶν μορῶν διὰ παρεγγυήσεωσ καθίστανται τοτὲ μὲν εἰσ . . . ἐνωμοτίασ, τοτὲ δὲ εἰσ τρεῖσ, τοτὲ δὲ εἰσ ἕξ. ὃ δὲ οἱ πλεῖστοι οἰόνται, πολυπλοκωτάτην εἶναι τὴν ἐν ὅπλοισ Λακωνικὴν τάξιν, τὸ ἐναντιώτατον ὑπειλήφασι τοῦ ὄντοσ·

εἰσὶ μὲν γὰρ ἐν τῇ Λακωνικῇ τάξει οἱ πρωτοστάται ἄρχοντεσ, καὶ ὁ στίχοσ ἕκαστοσ πάντ’ ἔχων ὅσα δεῖ παρέχεσθαι. οὕτω δὲ ῥᾴδιον ταύτην τὴν τάξιν μαθεῖν ὡσ ὅστισ τοὺσ ἀνθρώπουσ δύναται γιγνώσκειν οὐδεὶσ ἂν ἁμάρτοι·

τοῖσ μὲν γὰρ ἡγεῖσθαι δέδοται, τοῖσ δὲ ἕπεσθαι τέτακται. αἱ δὲ παραγωγαὶ ὥσπερ ὑπὸ κήρυκοσ ὑπὸ τοῦ ἐνωμοτάρχου λόγῳ δηλοῦνται <καὶ> ἀραιαί τε καὶ βαθύτεραι αἱ φάλαγγεσ γίγνονται· ὧν οὐδὲν οὐδ’ ὁπωστιοῦν χαλεπὸν μαθεῖν. τὸ μέντοι κἂν ταραχθῶσι μετὰ τοῦ παρατυχόντοσ ὁμοίωσ μάχεσθαι, ταύτην τὴν τάξιν οὐκέτι ῥᾴδιόν ἐστι μαθεῖν πλὴν τοῖσ ὑπὸ τῶν τοῦ Λυκούργου νόμων πεπαιδευμένοισ.

εὐπορώτατα δὲ καὶ ἐκεῖνα Λακεδαιμόνιοι ποιοῦσι τὰ τοῖσ ὁπλομάχοισ πάνυ δοκοῦντα χαλεπὰ εἶναι·

ὅταν μὲν γὰρ ἐπὶ κέρωσ πορεύωνται, κατ’ οὐρὰν δήπου ἐνωμοτία <ἐνωμοτίᾳ> ἕπεται· ἐὰν δ’ ἐν τῷ τοιούτῳ ἐκ τοῦ ἐναντίου πολεμία φάλαγξ ἐπιφανῇ, τῷ ἐνωμοτάρχῳ παρεγγυᾶται εἰσ μέτωπον παρ’ ἀσπίδα καθίστασθαι, καὶ διὰ παντὸσ οὕτωσ, ἔστ’ ἂν ἡ φάλαγξ ἐναντία καταστῇ. ἤν γε μὴν οὕτωσ ἐχόντων ἐκ τοῦ ὄπισθεν οἱ πολέμιοι ἐπιφανῶσιν, ἐξελίττεται ἕκαστοσ ὁ στίχοσ, ἵνα οἱ κράτιστοι ἐναντίοι ἀεὶ τοῖσ πολεμίοισ ὦσιν. ὅτι δὲ ὁ ἄρχων εὐώνυμοσ γίγνεται, οὐδ’ ἐν τούτῳ μειονεκτεῖν ἡγοῦνται, ἀλλ’ ἔστιν ὅτε καὶ πλεονεκτεῖν.

εἰ γάρ τινεσ κυκλοῦσθαι ἐπιχειροῖεν, οὐκ ἂν κατὰ τὰ γυμνά, ἀλλὰ κατὰ τὰ ὡπλισμένα περιβάλλοιεν ἄν. ἢν δέ ποτε ἕνεκά τινοσ δοκῇ συμφέρειν τὸν ἡγεμόνα δεξιὸν κέρασ ἔχειν, στρέψαντεσ τὸ ἄγημα ἐπὶ κέρασ ἐξελίττουσι τὴν φάλαγγα, ἔστ’ ἂν ὁ μὲν ἡγεμὼν δεξιὸσ ᾖ, ἡ δὲ οὐρὰ εὐώνυμοσ γένηται. ἢν δ’ αὖ ἐκ τῶν δεξιῶν πολεμίων τάξισ ἐπιφαίνηται ἐπὶ κέρωσ πορευομένων, οὐδὲν ἄλλο πραγματεύονται ἢ τὸν λόχον ἕκαστον ὥσπερ τριήρη ἀντίπρῳρον τοῖσ ἐναντίοισ στρέφουσι, καὶ οὕτωσ αὖ γίγνεται ὁ κατ’ οὐρὰν λόχοσ παρὰ δόρυ.

ἤν γε μὴν κατὰ τὰ εὐώνυμα πολέμιοι προσίωσιν, οὐδὲ τοῦτ’ ἐῶσιν, ἀλλὰ προθέουσιν ἢ ἐναντίουσ ἀντιπάλουσ τοὺσ λόχουσ στρέφουσι· καὶ οὕτωσ αὖ ὁ κατ’ οὐρὰν λόχοσ παρ’ ἀσπίδα καθίσταται.

SEARCH

MENU NAVIGATION