Xenophon, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 9

(크세노폰, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 9)

ἄξιον δὲ τοῦ Λυκούργου καὶ τόδε ἀγασθῆναι, τὸ κατεργάσασθαι ἐν τῇ πόλει αἱρετώτερον εἶναι τὸν καλὸν θάνατον ἀντὶ τοῦ αἰσχροῦ βίου· καὶ γὰρ δὴ ἐπισκοπῶν τισ ἂν εὑρ́οι μείουσ ἀποθνῄσκοντασ τούτων <ἢ> τῶν ἐκ τοῦ φοβεροῦ ἀποχωρεῖν αἱρουμένων. ὡσ τἀληθὲσ εἰπεῖν καὶ ἕπεται τῇ ἀρετῇ <τὸ> σῴζεσθαι εἰσ τὸν πλείω χρόνον μᾶλλον ἢ τῇ κακίᾳ·

καὶ γὰρ ῥᾴων καὶ ἡδίων καὶ εὐπορωτέρα καὶ ἰσχυροτέρα. δῆλον δὲ ὅτι καὶ εὔκλεια μάλιστα ἕπεται τῇ ἀρετῇ· καὶ γὰρ συμμαχεῖν πωσ πάντεσ τοῖσ ἀγαθοῖσ βούλονται. ᾗ μέντοι ὥστε ταῦτα γίγνεσθαι ἐμηχανήσατο, καὶ τοῦτο καλὸν μὴ παραλιπεῖν.

ἐκεῖνοσ τοίνυν σαφῶσ παρεσκεύασε τοῖσ μὲν ἀγαθοῖσ εὐδαιμονίαν, τοῖσ δὲ κακοῖσ κακοδαιμονίαν. ἐν μὲν γὰρ ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν, ὁπόταν τισ κακὸσ γένηται, ἐπίκλησιν μόνον ἔχει κακὸσ εἶναι, ἀγοράζει δὲ ἐν τῷ αὐτῷ ὁ κακὸσ τἀγαθῷ καὶ κάθηται καὶ γυμνάζεται, ἐὰν βούληται·

ἐν δὲ τῇ Λακεδαίμονι πᾶσ μὲν ἄν τισ αἰσχυνθείη τὸν κακὸν σύσκηνον παραλαβεῖν, πᾶσ δ’ ἂν ἐν παλαίσματι συγγυμναστήν. πολλάκισ δ’ ὁ τοιοῦτοσ καὶ διαιρουμένων τοὺσ ἀντισφαιριοῦντασ ἀχώριστοσ περιγίγνεται, καὶ ἐν χοροῖσ δ’ εἰσ τὰσ ἐπονειδίστουσ χώρασ ἀπελαύνεται, καὶ μὴν ἐν ὁδοῖσ παραχωρητέον αὐτῷ καὶ ἐν θάκοισ καὶ ἐν τοῖσ νεωτέροισ ὑπαναστατέον, καὶ τὰσ μὲν προσηκούσασ κόρασ οἴκοι θρεπτέον, καὶ ταύταισ τῆσ ἀνανδρίασ αἰτίαν ὑφεκτέον, γυναικὸσ δὲ κενὴν ἑστίαν οὐ περιοπτέον καὶ ἅμα τούτου ζημίαν ἀποτειστέον, λιπαρὸν δὲ οὐ πλανητέον οὐδὲ μιμητέον τοὺσ ἀνεγκλήτουσ, ἢ πληγὰσ ὑπὸ τῶν ἀμεινόνων ληπτέον.

ἐγὼ μὲν δὴ τοιαύτησ τοῖσ κακοῖσ ἀτιμίασ ἐπικειμένησ οὐδὲν θαυμάζω τὸ προαιρεῖσθαι ἐκεῖ θάνατον ἀντὶ τοῦ οὕτωσ ἀτίμου τε καὶ ἐπονειδίστου βίου.

SEARCH

MENU NAVIGATION