Xenophon, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 8

(크세노폰, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 8)

ἀλλὰ γὰρ ὅτι μὲν ἐν Σπάρτῃ μάλιστα πείθονται ταῖσ ἀρχαῖσ τε καὶ τοῖσ νόμοισ, ἴσμεν ἅπαντεσ. ἐγὼ μέντοι οὐδ’ ἐγχειρῆσαι οἶμαι πρότερον τὸν Λυκοῦργον ταύτην τὴν εὐταξίαν καθιστάναι πρὶν ὁμογνώμονασ ἐποιήσατο τοὺσ κρατίστουσ τῶν ἐν τῇ πόλει. τεκμαίρομαι δὲ ταῦτα, ὅτι ἐν μὲν ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν οἱ δυνατώτεροι οὐδὲ βούλονται δοκεῖν τὰσ ἀρχὰσ φοβεῖσθαι, ἀλλὰ νομίζουσι τοῦτο ἀνελεύθερον εἶναι·

ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι καὶ ὑπέρχονται μάλιστα τὰσ ἀρχὰσ καὶ τῷ ταπεινοὶ εἶναι μεγαλύνονται καὶ τῷ ὅταν καλῶνται τρέχοντεσ ἀλλὰ μὴ βαδίζοντεσ ὑπακούειν, νομίζοντεσ, ἢν αὐτοὶ κατάρχωσι τοῦ σφόδρα πείθεσθαι, ἕψεσθαι καὶ τοὺσ ἄλλουσ· ὅπερ καὶ γεγένηται. εἰκὸσ δὲ καὶ τὴν τῆσ ἐφορείασ δύναμιν τοὺσ αὐτοὺσ τούτουσ συγκατασκευάσαι, ἐπείπερ ἔγνωσαν τὸ πείθεσθαι μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι καὶ ἐν πόλει καὶ ἐν στρατιᾷ καὶ ἐν οἴκῳ·

ὅσῳ γὰρ μείζω δύναμιν ἔχει ἡ ἀρχή, τοσούτῳ μᾶλλον ἂν ἡγήσαντο αὐτὴν καὶ καταπλήξειν τοὺσ πολίτασ τοῦ ὑπακούειν. ἔφοροι οὖν ἱκανοὶ μέν εἰσι ζημιοῦν ὃν ἂν βούλωνται, κύριοι δ’ ἐκπράττειν παραχρῆμα, κύριοι δὲ καὶ ἄρχοντασ μεταξὺ καὶ καταπαῦσαι καὶ εἶρξαί γε καὶ περὶ τῆσ ψυχῆσ εἰσ ἀγῶνα καταστῆσαι.

τοσαύτην δὲ ἔχοντεσ δύναμιν οὐχ ὥσπερ αἱ ἄλλαι πόλεισ ἐῶσι τοὺσ αἱρεθέντασ ἀεὶ ἄρχειν τὸ ἔτοσ ὅπωσ ἂν βούλωνται, ἀλλ’ ὥσπερ οἱ τύραννοι καὶ οἱ ἐν τοῖσ γυμνικοῖσ ἀγῶσιν ἐπιστάται, ἤν τινα αἰσθάνωνται παρανομοῦντά τι, εὐθὺσ παραχρῆμα κολάζουσι. πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων ὄντων μηχανημάτων καλῶν τῷ Λυκούργῳ εἰσ τὸ πείθεσθαι τοῖσ νόμοισ ἐθέλειν τοὺσ πολίτασ, ἐν τοῖσ καλλίστοισ καὶ τοῦτό μοι δοκεῖ εἶναι, ὅτι οὐ πρότερον ἀπέδωκε τῷ πλήθει τοὺσ νόμουσ πρὶν ἐλθὼν σὺν τοῖσ κρατίστοισ εἰσ Δελφοὺσ ἐπήρετο τὸν θεὸν εἰ λῷον καὶ ἄμεινον εἰή τῇ Σπάρτῃ πειθομένῃ οἷσ αὐτὸσ ἔθηκε νόμοισ.

ἐπεὶ δὲ ἀνεῖλε τῷ παντὶ ἄμεινον εἶναι, τότε ἀπέδωκεν, οὐ μόνον ἄνομον ἀλλὰ καὶ ἀνόσιον θεὶσ τὸ πυθοχρήστοισ νόμοισ μὴ πείθεσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION