Xenophon, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 3

(크세노폰, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 3)

ὅταν γε μὴν ἐκ παίδων εἰσ τὸ μειρακιοῦσθαι ἐκβαίνωσι, τηνικαῦτα οἱ μὲν ἄλλοι παύουσι μὲν ἀπὸ παιδαγωγῶν, παύουσι δὲ ἀπὸ διδασκάλων, ἄρχουσι δὲ οὐδένεσ ἔτι αὐτῶν, ἀλλ’ αὐτονόμουσ ἀφιᾶσιν· ὁ δὲ Λυκοῦργοσ καὶ τούτων τἀναντία ἔγνω. καταμαθὼν γὰρ τοῖσ τηλικούτοισ μέγιστον μὲν φρόνημα ἐμφυόμενον, μάλιστα δὲ ὕβριν ἐπιπολάζουσαν, ἰσχυροτάτασ δὲ ἐπιθυμίασ τῶν ἡδονῶν παρισταμένασ, τηνικαῦτα πλείστουσ μὲν πόνουσ αὐτοῖσ ἐπέβαλε, πλείστην δὲ ἀσχολίαν ἐμηχανήσατο.

ἐπιθεὶσ δὲ καὶ εἴ τισ ταῦτα φύγοι, μηδενὸσ ἔτι τῶν καλῶν τυγχάνειν, ἐποίησε μὴ μόνον τοὺσ ἐκ δημοσίου ἀλλὰ καὶ τοὺσ κηδομένουσ ἑκάστων ἐπιμελεῖσθαι, ὡσ μὴ ἀποδειλιάσαντεσ ἀδόκιμοι παντάπασιν ἐν τῇ πόλει γένοιντο.

πρὸσ δὲ τούτοισ τὸ αἰδεῖσθαι ἰσχυρῶσ ἐμφῦσαι βουλόμενοσ αὐτοῖσ καὶ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ ἐπέταξεν ἐντὸσ μὲν τοῦ ἱματίου τὼ χεῖρε ἔχειν, σιγῇ δὲ πορεύεσθαι, περιβλέπειν δὲ μηδαμοῖ, ἀλλ’ αὐτὰ τὰ πρὸ τῶν ποδῶν ὁρᾶν.

ἔνθα δὴ καὶ δῆλον γεγένηται ὅτι τὸ ἄρρεν φῦλον καὶ εἰσ τὸ σωφρονεῖν ἰσχυρότερόν ἐστι τῶν τῆσ θηλείασ φύσεωσ. ἐκείνων γοῦν ἧττον μὲν ἂν φωνὴν ἀκούσαισ ἢ τῶν λιθίνων, ἧττον δ’ ἂν ὄμματα μεταστρέψαισ ἢ τῶν χαλκῶν, αἰδημονεστέρουσ δ’ ἂν αὐτοὺσ ἡγήσαιο καὶ αὐτῶν τῶν ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ παρθένων.

καὶ ἐπειδὰν εἰσ τὸ φιλίτιόν γε ἀφίκωνται, ἀγαπητὸν αὐτῶν καὶ τὸ ἐρωτηθὲν ἀκοῦσαι. καὶ τῶν μὲν αὖ παιδίσκων οὕτωσ ἐπεμελήθη.

SEARCH

MENU NAVIGATION