Xenophon, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 9

(크세노폰, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 9)

ταῦτα δὲ ἀναγιγνώσκειν μὲν καὶ ὀλιγάκισ ἀρκεῖ, ἐννοεῖν δὲ τὸ παρατυγχάνον αὐτῷ ἀεὶ δεῖ, καὶ πρὸσ τὸ παριστάμενον σκοποῦντα τὸ συμφέρον ἐκπονεῖν. γράψαι δὲ πάντα ὁπόσα δεῖ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον οἱο͂́ν τέ ἐστιν ἢ τὰ μέλλοντα πάντα εἰδέναι. πάντων δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἔμοιγε δοκεῖ κράτιστον εἶναι τὸ ὅσα ἂν γνῷ ἀγαθὰ εἶναι ἐπιμελεῖσθαι ὡσ ἂν πραχθῇ.

ὀρθῶσ δὲ γιγνωσκόμενα οὐ φέρει καρπὸν οὔτ’ ἐν γεωργίᾳ οὔτ’ ἐν ναυκληρίᾳ οὔτ’ ἐν ἀρχῇ, ἢν μή τισ ἐπιμέληται ὡσ ἂν ταῦτα σὺν τοῖσ θεοῖσ ἐκπεραίνηται. φημὶ δ’ ἐγὼ ταῦτα καὶ τὸ πᾶν ἱππικὸν ὧδ’ ἂν πολὺ θᾶττον ἐκπληρωθῆναι εἰσ τοὺσ χιλίουσ ἱππεῖσ καὶ πολὺ ῥᾷον τοῖσ πολίταισ, εἰ διακοσίουσ ἱππέασ ξένουσ καταστήσαιντο·

δοκοῦσι γὰρ ἄν μοι οὗτοι προσγενόμενοι καὶ εὐπειστότερον ἂν πᾶν τὸ ἱππικὸν ποιῆσαι καὶ φιλοτιμότερον πρὸσ ἀλλήλουσ περὶ ἀνδραγαθίασ. οἶδα δ’ ἔγωγε καὶ Λακεδαιμονίοισ ἱππικὸν ἀρξάμενον εὐδοκιμεῖν, ἐπεὶ ξένουσ ἱππέασ προσέλαβον.

καὶ ἐν ταῖσ ἄλλαισ δὲ πόλεσι πανταχοῦ τὰ ξενικὰ ὁρῶ εὐδοκιμοῦντα· ἡ γὰρ χρεία μεγάλην προθυμίαν συμβάλλεται. εἰσ δὲ τιμὴν τῶν ἵππων νομίζω ἂν αὐτοῖσ χρήματα ὑπάρξαι καὶ παρὰ τῶν σφόδρα ἀπεχομένων μὴ ἱππεύειν, ὅτι καὶ οἷσ καθίστησι τὸ ἱππικὸν ἐθέλουσι τελεῖν ἀργύριον ὡσ μὴ ἱππεύειν, <καὶ> παρὰ πλουσίων μέν, ἀδυνάτων δὲ τοῖσ σώμασιν, οἰόμαι δὲ καὶ παρ’ ὀρφανῶν τῶν δυνατοὺσ οἴκουσ ἐχόντων.

νομίζω δὲ καὶ μετοίκων φιλοτιμεῖσθαι ἄν τινασ εἰσ ἱππικὸν καθισταμένουσ·

ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσων ἂν καλῶν ὄντων μεταδιδῶσιν αὐτοῖσ οἱ πολῖται, φιλοτίμωσ ἐνίουσ ἐθέλοντασ τὸ προσταχθὲν διαπράττεσθαι. δοκεῖ δ’ ἄν μοι καὶ πεζὸν σὺν τοῖσ ἵπποισ ἐνεργότατον εἶναι, εἰ συσταθείη ἐξ ἀνδρῶν τῶν ἐναντιωτάτων τοῖσ πολεμίοισ.

ταῦτα δὲ πάντα θεῶν συνεθελόντων γένοιτ’ ἄν.

εἰ δέ τισ τοῦτο θαυμάζει, ὅτι πολλάκισ γέγραπται τὸ σὺν θεῷ πράττειν, εὖ ἴστω ὅτι ἢν πολλάκισ κινδυνεύῃ, ἧττον τοῦτο θαυμάσεται, καὶ ἤν γε κατανοῇ ὅτι, ὅταν πόλεμοσ ᾖ, ἐπιβουλεύουσι μὲν ἀλλήλοισ οἱ ἐναντίοι, ὀλιγάκισ δὲ ἴσασι πῶσ ἔχει τὰ ἐπιβουλευόμενα. τὰ οὖν τοιαῦτα οὐδ’ ὅτῳ συμβουλεύσεταί τισ οἱο͂́ν τε εὑρεῖν πλὴν θεῶν·

οὗτοι δὲ πάντα ἴσασι καὶ προσημαίνουσιν ᾧ ἂν ἐθέλωσι καὶ ἐν ἱεροῖσ καὶ ἐν οἰωνοῖσ καὶ ἐν φήμαισ καὶ ἐν ὀνείρασιν. εἰκὸσ δὲ μᾶλλον ἐθέλειν αὐτοὺσ συμβουλεύειν τούτοισ, οἳ ἂν μὴ μόνον ὅταν δέωνται ἐπερωτῶσι τί χρὴ ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖσ εὐτυχίαισ θεραπεύωσιν ὅ τι ἂν δύνωνται τοὺσ θεούσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION