Xenophon, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 2

(크세노폰, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 2)

ἢν δὲ δή σοι ταῦτα πάντα ἐξησκημένοι ὦσιν οἱ ἱππεῖσ, δεῖ δήπου καὶ τάξιν τινὰ ἐπίστασθαι αὐτοὺσ ἐξ ἧσ καλλίστασ μὲν θεοῖσ πομπὰσ πέμψουσι, κάλλιστα δὲ ἱππάσονται, ἄριστα δὲ μαχοῦνται, ἢν δέῃ, ῥᾷστα δὲ καὶ ἀταρακτότατα ὁδοὺσ πορεύσονται καὶ διαβάσεισ περάσουσιν. ᾗ τοίνυν χρώμενοι τάξει δοκοῦσιν ἄν μοι ταῦτα κάλλιστα διαπράττεσθαι, ταύτην νῦν ἤδη πειράσομαι δηλοῦν. οὐκοῦν ὑπὸ μὲν τῆσ πόλεωσ ὑπάρχουσι διῃρημέναι φυλαὶ <δέκα>.

τούτων δ’ ἐγώ φημι χρῆναι πρῶτον μὲν δεκαδάρχουσ σὺν τῇ τῶν φυλάρχων ἑκάστου γνώμῃ καταστῆσαι ἐκ τῶν ἀκμαζόντων τε καὶ φιλοτιμοτάτων καλόν τι ποιεῖν καὶ ἀκούειν· καὶ τούτουσ μὲν πρωτοστάτασ δεῖ εἶναι. μετὰ δὲ τούτουσ ἴσουσ χρὴ τούτοισ ἀριθμὸν ἐκ τῶν πρεσβυτάτων τε καὶ φρονιμωτάτων ἑλέσθαι οἵτινεσ τελευταῖοι τῶν δεκάδων ἔσονται.

εἰ γὰρ δεῖ καὶ ἀπεικάσαι, οὕτω καὶ σίδηροσ μάλιστα διατέμνει σίδηρον, ὅταν τό τε ἡγούμενον τοῦ τομέωσ ἐρρωμένον ᾖ καὶ τὸ ἐπελαυνόμενον ἱκανόν. τούσ γε μὴν ἐν μέσῳ τῶν πρώτων καὶ τῶν τελευταίων, εἰ οἱ δεκάδαρχοι ἐπιστάτασ ἕλοιντο καὶ οἱ ἄλλοι ἐφέλοιντο, οὕτωσ εἰκὸσ ἑκάστῳ πιστότατον τὸν ἐπιστάτην εἶναι.

τὸν μέντοι ἀφηγούμενον ἐκ παντὸσ τρόπου δεῖ ἱκανὸν ἄνδρα καθιστάναι.

ἀγαθὸσ γὰρ ὤν, εἴτε ποτὲ δέοι ἐπὶ πολεμίουσ ἐλαύνειν, ἐγκελεύων ῥώμην ἂν ἐμβάλλοι τοῖσ ἔμπροσθεν, εἴτ’ αὖ καὶ ἀποχωρεῖν καιρὸσ συμβαίνοι, φρονίμωσ ἀφηγούμενοσ μᾶλλον ἄν, ὡσ τὸ εἰκόσ, σῴζοι τοὺσ φυλέτασ. οἱ μέντοι δεκάδαρχοι ἄρτιοι ὄντεσ πλείω ἴσα μέρη παρέχοιεν ἂν διαιρεῖν ἢ εἰ περιττοὶ εἰε͂ν.

αὕτη δέ μοι ἡ τάξισ ἀρέσκει διὰ τάδε, ὅτι πρῶτον μὲν οἱ πρωτοστάται πάντεσ ἄρχοντεσ γίγνονται· οἱ δ’ αὐτοὶ ἄνδρεσ ὅταν ἄρχωσι, μᾶλλόν πωσ οἰόνται ἑαυτοῖσ προσήκειν καλόν τι ποιεῖν ἢ ὅταν ἰδιῶται ὦσιν· ἔπειτα δὲ καὶ ὅταν πρακτέον τι ᾖ, τὸ παραγγέλλειν μὴ ἰδιώταισ ἀλλ’ ἄρχουσι πολὺ ἁνυτικώτερον. τεταγμένων γε μὴν οὕτω χρή, ὥσπερ καὶ τοῖσ φυλάρχοισ προαγορεύεται ἡ χώρα ὑπὸ τοῦ ἱππάρχου ἐν ᾗ ἑκάστῳ ἐλατέον, οὕτω καὶ τοῖσ δεκαδάρχοισ παρηγγέλθαι ὑπὸ τῶν φυλάρχων ὅπῃ πορευτέον ἑκάστῳ.

οὕτω γὰρ προειρημένων πολὺ εὐτακτοτέρωσ ἂν ἔχοι ἢ εἰ ὥσπερ ἐκ θεάτρου ὡσ ἂν τύχωσιν ἀπιόντεσ λυποῦσιν ἀλλήλουσ. καὶ μάχεσθαι δὲ μᾶλλον ἐθέλουσιν οἵ τε πρῶτοι, ἤν τι ἐκ τοῦ πρόσθεν προσπίπτῃ, ὅταν εἰδῶσιν ὅτι αὕτη ἡ χώρα αὐτῶν, καὶ οἱ τελευταῖοι, ἤν τι ὄπισθεν ἐπιφαίνηται, ἐπιστάμενοι ὅτι αἰσχρὸν λιπεῖν τὴν τάξιν.

ἄτακτοι δ’ ὄντεσ ἀλλήλουσ μὲν ταράττουσι καὶ ἐν στεναῖσ ὁδοῖσ καὶ ἐν διαβάσεσι, τοῖσ δὲ πολεμίοισ οὐδεὶσ ἑκὼν ἑαυτὸν τάττει μάχεσθαι.

καὶ ταῦτα μὲν δὴ πάντα ὑπάρχειν δεῖ ἐκπεπονημένα πᾶσι τοῖσ ἱππεῦσιν, εἰ μέλλουσιν ἀπροφάσιστοι ἔσεσθαι συνεργοὶ τῷ ἡγουμένῳ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION