Unknown, Greek Anthology, book 6, chapter 263

(작자 미상, Greek Anthology, book 6, chapter 263)

Πυρσῶ τοῦτο λέοντοσ ἀπ’ ὦν φλοιώσατο δέρμα Σῶσοσ ὁ βουπάμων, δουρὶ φονευσάμενοσ, ἄρτι καταβρύκοντα τὸν εὐθηλήμονα μόσχον, οὐδ’ ἵκετ’ ἐκ μάνδρασ αὖθισ ἐπὶ ξύλοχον μοσχείω δ’ ἀπέτισεν ὁ θὴρ ἀνθ’ αἵματοσ αἷμα, βληθείσ·

상위

Greek Anthology

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION