Strabo, Geography, book 17, chapter 3 8:

(스트라본, 지리학, book 17, chapter 3 8:)

τὸ μέντοι τὴν Μαυρουσίαν εὐδαίμονα εἶναι χώραν πλὴν ὀλίγησ ἐρήμου, καὶ ποταμοῖσ τε καὶ λίμναισ κεχορηγῆσθαι παρὰ πάντων ὁμολογεῖται. μεγαλόδενδρόσ τε καὶ πολύδενδροσ ὑπερβαλλόντωσ ἐστὶ καὶ πάμφοροσ· τὰσ γοῦν μονοξύλουσ τραπέζασ ποικιλωτάτασ καὶ μεγίστασ ἐκείνη τοῖσ Ῥωμαίοισ χορηγεῖ. τοὺσ δὲ ποταμοὺσ ἔχειν φασὶ καὶ κροκοδείλουσ καὶ ἄλλα γένη ζῴων ἐμφερῆ τοῖσ ἐν τῷ Νείλῳ· τινὲσ δὲ καὶ τὰσ τοῦ Νείλου πηγὰσ πλησιάζειν οἰόνται τοῖσ ἄκροισ τῆσ Μαυρουσίασ. ἐν ποταμῷ δέ τινι γεννᾶσθαι βδέλλασ ἑπταπήχεισ, κατατετρημένα ἐχούσασ τὰ βραγχία δι’ ὧν ἀναπνέουσι. καὶ ταῦτα δὲ λέγουσι περὶ τῆσ χώρασ ὅτι ἄμπελοσ φύεται δυσὶν ἀνδράσι τὸ πάχοσ δυσπερίληπτοσ, βότρυν πηχυαῖόν πωσ ἀποδιδοῦσα· βοτάνη τε ὑψηλὴ πᾶσα καὶ λάχανον νεαρὸν καὶ δρακόντιον, οἱ δὲ τῶν σταφυλίνων καυλοὶ καὶ ἱππομαράθου καὶ σκολύμων δωδεκαπήχεισ, τὸ δὲ πάχοσ παλαιστῶν τεττάρων· καὶ δρακόντων δὲ καὶ ἐλεφάντων καὶ δορκάδων καὶ βουβάλων καὶ τῶν παραπλησίων ζῴων, λεόντων τε καὶ παρδάλεων, παντοδαπὴ τροφὸσ ἡ χώρα ἐστί. φέρει δὲ καὶ γαλᾶσ αἰλούροισ ἴσασ καὶ ὁμοίασ πλὴν ὅτι τὰ ῥύγχη προπέπτωκε μᾶλλον, πιθήκων τε πάμπολυ πλῆθοσ, περὶ ὧν καὶ Ποσειδώνιοσ εἴρηκεν ὅτι πλέων ἐκ Γαδείρων εἰσ τὴν Ἰταλίαν προσενεχθείη τῇ Λιβυκῇ παραλίᾳ καὶ ἴδοι τῶν θηρίων μεστόν τινα τούτων ἁλιτενῆ δρυμόν, τῶν μὲν ἐπὶ τοῖσ δένδρεσι τῶν δ’ ἐπὶ γῆσ, ἐχόντων ἐνίων καὶ σκύμνουσ καὶ ἐπεχόντων μαστόν· γελᾶν οὖν ὁρῶν βαρυμάστουσ, ἐνίουσ δὲ φαλακρούσ, τοὺσ δὲ κηλήτασ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐπιφαίνοντασ σίνη.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION