Strabo, Geography, book 17, chapter 1 20:

(스트라본, 지리학, book 17, chapter 1 20:)

ἑξῆσ δ’ Εὐνόστου λιμὴν μετὰ τὸ ἑπταστάδιον, καὶ ὑπὲρ τούτου ὁ ὀρυκτὸσ ὃν καὶ Κιβωτὸν καλοῦσιν, ἔχων καὶ αὐτὸσ νεώρια. ἐνδοτέρω δὲ τούτου διῶρυξ πλωτὴ μέχρι τῆσ λίμνησ τεταμένη τῆσ Μαρεώτιδοσ· ἔξω μὲν οὖν τῆσ διώρυγοσ μικρὸν ἔτι λείπεται τῆσ πόλεωσ· εἶθ’ ἡ Νεκρόπολισ τὸ προάστειον, ἐν ᾧ κῆποί τε πολλοὶ καὶ ταφαὶ καὶ καταγωγαὶ πρὸσ τὰσ ταριχείασ τῶν νεκρῶν ἐπιτήδειαι. ἐντὸσ δὲ τῆσ διώρυγοσ τό τε Σαράπειον καὶ ἄλλα τεμένη ἀρχαῖα ἐκλελειμμένα πωσ διὰ τὴν τῶν νέων κατασκευὴν τῶν ἐν Νικοπόλει· καὶ γὰρ ἀμφιθέατρον καὶ στάδιον καὶ οἱ πεντετηρικοὶ ἀγῶνεσ ἐκεῖ συντελοῦνται· τὰ δὲ παλαιὰ ὠλιγώρηται. συλλήβδην δ’ εἰπεῖν ἡ πόλισ μεστή ἐστιν ἀναθημάτων καὶ ἱερῶν· κάλλιστον δὲ τὸ γυμνάσιον μείζουσ ἢ σταδιαίασ ἔχον τὰσ στοάσ· ἐν μέσῳ [δὲ] τό τε δικαστήριον καὶ τὰ ἄλση. ἔστι δὲ καὶ Πάνειον, ὕψοσ τι χειροποίητον στροβιλοειδὲσ ἐμφερὲσ ὄχθῳ πετρώδει διὰ κοχλίου τὴν ἀνάβασιν ἔχον· ἀπὸ δὲ τῆσ κορυφῆσ ἔστιν ἀπιδεῖν ὅλην τὴν πόλιν ὑποκειμένην αὐτῷ πανταχόθεν. ἀπὸ δὲ τῆσ Νεκροπόλεωσ ἡ ἐπὶ τὸ μῆκοσ πλατεῖα διατείνει παρὰ τὸ γυμνάσιον μέχρι τῆσ πύλησ τῆσ Κανωβικῆσ· εἶθ’ ἱππόδρομοσ καλούμενόσ ἐστι καὶ αἱ παρακείμεναι ἄλλαι μέχρι τῆσ διώρυγοσ τῆσ Κανωβικῆσ. διὰ δὲ τοῦ ἱπποδρόμου διελθόντι ἡ Νικόπολισ ἔστιν, ἔχουσα κατοικίαν ἐπὶ θαλάττῃ πόλεωσ οὐκ ἐλάττω· τριάκοντα δέ εἰσιν ἀπὸ τῆσ Ἀλεξανδρείασ στάδιοι. τοῦτον δὲ ἐτίμησεν ὁ Σεβαστὸσ Καῖσαρ τὸν τόπον, ὅτι ἐνταῦθα ἐνίκα τῇ μάχῃ τοὺσ ἐπεξιόντασ ἐπ’ αὐτὸν μετὰ Ἀντωνίου, καὶ λαβὼν ἐξ ἐφόδου τὴν πόλιν ἠνάγκασε τὸν μὲν Ἀντώνιον ἑαυτὸν διαχειρίσασθαι, τὴν δὲ Κλεοπάτραν ζῶσιν ἐλθεῖν εἰσ τὴν ἐξουσίαν· μικρὸν δ’ ὕστερον κἀκείνη ἑαυτὴν ἐν τῇ φρουρᾷ διεχειρίσατο λάθρᾳ δήγματι ἀσπίδοσ ἢ φαρμάκῳ ἐπιχρίστῳ λέγεται γὰρ ἀμφοτέρωσ, καὶ συνέβη καταλυθῆναι τὴν τῶν Λαγιδῶν ἀρχὴν πολλὰ συμμείνασαν ἔτη.

상위

Geography (지리학)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION