Strabo, Geography, book 5, chapter 3 18:

(스트라본, 지리학, book 5, chapter 3 18:)

τῶν δ’ ἄλλων τῆσ Λατίνησ πόλεων τὰσ μὲν ἑτέροισ γνωρίσμασι τὰσ δὲ ὁδοῖσ ἀφορίσαιτ’ ἄν τισ ταῖσ γνωριμωτάταισ, ὅσαι διὰ τῆσ Λατίνησ ἔστρωνται· καὶ ἡ ἐφεξῆσ ἡ τῶν Καληνῶν καὶ αὕτη ἀξιόλογοσ, συνάπτουσα τῷ Κασιλίνῳ. ἢ γὰρ ἐπὶ ταύταισ ἢ παρὰ ταύταισ ἢ μεταξὺ ἵδρυνται. γνωριμώταται δὲ τῶν ὁδῶν ἥ τε Ἀππία καὶ ἡ Λατίνη καὶ ἡ Ουἀλερία, ἡ μὲν τὰ πρὸσ θάλατταν ἀφορίζουσα μέρη τῆσ Λατίνησ μέχρι Σινοέσσησ, ἡ δὲ τὰ πρὸσ τῇ Σαβίνῃ μέχρι Μαρσῶν, μέση δ’ αὐτῶν ἡ Λατίνη ἡ συμπίπτουσα τῇ Ἀππίᾳ κατὰ Κασιλῖνον, πόλιν διέχουσαν Καπύησ ἐννεακαίδεκα σταδίουσ. ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῆσ Ἀππίασ, ἐν ἀριστερᾷ ἀπ’ αὐτῆσ ἐκτρεπομένη πλησίον Ῥώμησ, εἶτα διὰ τοῦ Τουσκλανοῦ ὄρουσ ὑπερβᾶσα μεταξὺ Τούσκλου πόλεωσ καὶ τοῦ Ἀλβανοῦ ὄρουσ κάτεισιν ἐπὶ Ἄλγιδον πολίχνιον καὶ Πικτὰσ πανδοχεῖα. εἶτα συμπίπτει καὶ ἡ Λαβικανή, ἀρχομένη μὲν ἀπὸ τῆσ Ἠσκυλίνησ πύλησ ἀφ’ ἧσ καὶ ἡ Πραινεστίνη, ἐν ἀριστερᾷ δ’ ἀφεῖσα καὶ ταύτην καὶ τὸ πεδίον τὸ Ἠσκυλῖνον πρόεισιν ἐπὶ πλείουσ τῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων, καὶ πλησιάσασα τῷ Λαβικῷ παλαιῷ κτίσματι κατεσπασμένῳ, κειμένῳ δ’ ἐφ’ ὕψουσ, τοῦτο μὲν καὶ τὸ Τούσκουλον ἐν δεξιοῖσ ἀπολείπει, τελευτᾷ δὲ πρὸσ τὰσ Πικτὰσ καὶ τὴν Λατίνην· διέχει δὲ τῆσ Ῥώμησ τὸ χωρίον τοῦτο διακοσίουσ καὶ δέκα σταδίουσ. εἶθ’ ἑξῆσ μὲν ἐπ’ αὐτῆσ τῆσ Λατίνησ εἰσὶν ἐπίσημοι κατοικίαι καὶ πόλεισ Φερεντῖνον, Φρουσινών, παρ’ ἣν ὁ Κόσασ ῥεῖ ποταμόσ, Φαβρατερία, παρ’ ἣν ὁ Τρῆροσ ῥεῖ, Ἀκουῖνον μεγάλη πόλισ, παρ’ ἣν ὁ Μέλπισ ῥεῖ ποταμὸσ μέγασ, Ἰντεράμνιον ἐν συμβολῇ δυεῖν ποταμῶν κείμενον Λείριόσ τε καὶ ἑτέρου, Κασῖνον καὶ αὕτη πόλισ ἀξιόλογοσ, ὑστάτη τῶν Λατίνων· τὸ γὰρ Τέανον τὸ καλούμενον Σιδικῖνον ἐφεξῆσ κείμενον ἐκ τοῦ ἐπιθέτου δηλοῦται διότι τῶν Σιδικίνων ἐστίν. οὗτοι δὲ Ὄσκοι, Καμπανῶν ἔθνοσ ἐκλελοιπόσ, ὥστε λέγοιτ’ ἂν τῆσ Καμπανίασ καὶ αὕτη, μεγίστη οὖσα τῶν ἐπὶ τῇ Λατίνῃ πόλεων.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION