Strabo, Geography, book 2, chapter 5 8:

(스트라본, 지리학, book 2, chapter 5 8:)

λαβὼν οὖν ταῦθ’ ὁ γεωμέτρησ, προσχρησάμενοσ τοῖσ ὑπὸ τοῦ ἀστρονομικοῦ δεικνυμένοισ, ἐν οἷσ οἵ τε παράλληλοι τῷ ἰσημερινῷ εὑρίσκονται οἱ καθ’ ἑκάστην τὴν οἴκησιν καὶ οἱ πρὸσ ὀρθὰσ τέμνοντεσ τούτουσ, γραφόμενοι δὲ διὰ τῶν πόλων, καταμετρεῖ τὴν μὲν οἰκήσιμον ἐμβατεύων, τὴν δ’ ἄλλην ἐκ τοῦ λόγου τῶν ἀποστάσεων. οὕτω δ’ ἂν εὑρίσκοι πόσον ἂν εἰή τὸ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μέχρι πόλου, ὅπερ ἐστὶ τεταρτημόριον τοῦ μεγίστου κύκλου τῆσ γῆσ· ἔχων δὲ τοῦτο ἔχει καὶ τὸ τετραπλάσιον αὐτοῦ, τοῦτο δ’ ἐστὶν ἡ περίμετροσ τῆσ γῆσ. ὥσπερ οὖν ὁ μὲν τὴν γῆν ἀναμετρῶν παρὰ τοῦ ἀστρονομοῦντοσ ἔλαβε τὰσ ἀρχάσ, ὁ δὲ ἀστρονόμοσ παρὰ τοῦ φυσικοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον χρὴ καὶ τὸν γεωγράφον παρὰ τοῦ ἀναμεμετρηκότοσ ὅλην τὴν γῆν ὁρμηθέντα, πιστεύσαντα τούτῳ καὶ οἷσ ἐπίστευσεν οὗτοσ, πρῶτον μὲν ἐκθέσθαι τὴν οἰκουμένην καθ’ ἡμᾶσ πόση τισ καὶ ποία τὸ σχῆμα καὶ τὴν φύσιν οἱά ἐστὶ καὶ πῶσ ἔχουσα πρὸσ τὴν ὅλην γῆν ἴδιον γὰρ τοῦ γεωγράφου τοῦτο, ἔπειτα περὶ τῶν καθ’ ἕκαστα τῶν τε κατὰ γῆν καὶ τῶν κατὰ θάλατταν ποιήσασθαι τὸν προσήκοντα λόγον, παρασημαινόμενον ὅσα μὴ ἱκανῶσ εἴρηται τοῖσ πρὸ ἡμῶν τοῖσ μάλιστα πεπιστευμένοισ ἀρίστοισ γεγονέναι περὶ ταῦτα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION