Strabo, Geography, book 2, chapter 4 16:

(스트라본, 지리학, book 2, chapter 4 16:)

προπεπτωκυίασ δὲ τῆσ Εὐρώπησ ἄκραισ πλείοσι, βέλτιον μὲν οὗτοσ εἴρηκεν περὶ αὐτῶν Ἐρατοσθένουσ, οὔπω δὲ ἱκανῶσ· νῦν δ’ ἀρκέσει ταῦτα λεχθέντα πρὸσ τοὺσ πρὸ ἡμῶν, ὅσουσ ᾠήθημεν ἱκανοὺσ εἶναι παρατεθέντασ ἐκμαρτυρεῖν ἡμῖν, ὅτι δικαίωσ προειλόμεθα καὶ αὐτοὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔργον τοσαύτησ ἐπανορθώσεωσ καὶ προσθήκησ δεόμενον. ἐκεῖνοσ μὲν γὰρ τρεῖσ ἔφη, τὴν ἐπὶ τὰσ στήλασ καθήκουσαν, ἐφ’ ἧσ ἡ Ἰβηρία, καὶ τὴν ἐπὶ τὸν πορθμόν, ἐφ’ ἧσ ἡ Ἰταλία, καὶ τρίτην τὴν κατὰ Μαλέασ, ἐφ’ ἧσ τὰ μεταξὺ τοῦ Ἀδρίου καὶ τοῦ Εὐξείνου πάντ’ ἔθνη καὶ τοῦ Τανάιδοσ. οὗτοσ δὲ τὰσ μὲν δύο τὰσ πρώτασ ὁμοίωσ ἐκτίθεται, τρίτην δὲ τὴν κατὰ Μαλέασ καὶ Σούνιον, ἐφ’ ἧσ ἡ Ἑλλὰσ πᾶσα καὶ ἡ Ἰλλυρὶσ καὶ τῆσ Θρᾴκησ τινά, τετάρτην δὲ τὴν κατὰ τὴν Θρᾳκίαν χερρόνησον, ἐφ’ ἧσ τὰ κατὰ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον στενά ἔχουσι δ’ αὐτὴν Θρᾷκεσ, πέμπτην δὲ τὴν κατὰ τὸν Κιμμερικὸν Βόσπορον καὶ τὸ στόμα τῆσ Μαιώτιδοσ. τὰσ μὲν οὖν δύο τὰσ πρώτασ δοτέον· ἁπλοῖσ γάρ τισι περιλαμβάνονται κόλποισ, ἡ μὲν τῷ μεταξὺ τῆσ Κάλπησ καὶ τοῦ ἱεροῦ ἀκρωτηρίου, ἐν ᾧ τὰ Γάδειρα, καὶ τῷ μεταξὺ στηλῶν καὶ τῆσ Σικελίασ πελάγει· ἡ δὲ τούτῳ τε καὶ τῷ Ἀδρίᾳ, καίτοι ἥ γε τῶν Ιἀπύγων ἄκρα παρεμπίπτουσα καὶ τὴν Ἰταλίαν δικόρυφον ποιοῦσα ἔχει τινὰ ἀντέμφασιν· αἱ λοιπαὶ δ’ ἔτι ἐναργέστερον ποικίλαι καὶ πολυμερεῖσ οὖσαι ζητοῦσιν ἄλλην διαίρεσιν. ὡσ δ’ αὕτωσ ἔχει καὶ ἡ εἰσ ἓξ διαίρεσισ τὴν ὁμοίαν ἔνστασιν ἀκολούθωσ ταῖσ ἄκραισ διειλημμένη. ποιησόμεθα δ’ ἡμεῖσ ἐν τοῖσ καθ’ ἕκαστα τὴν προσήκουσαν ἐπανόρθωσιν καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα ἔν τε τῇ Εὐρώπῃ διημάρτηται καὶ ἐν τῇ τῆσ Λιβύησ περιοδείᾳ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION