Plutarch, De capienda ex inimicis utilitate, chapter, section 10

(플루타르코스, De capienda ex inimicis utilitate, chapter, section 10)

ἐγγενέσθαι κατὰ τὸν Σιμωνίδην, καὶ πᾶσα φύσισ ἀνθρώπου φέρει φιλονεικίαν καὶ ζηλοτυπίαν καὶ φθόνον, κενεοφρόνων ἀνδρῶν ἑταῖρον, ὥσ φησι Πίνδαροσ, οὐ μετρίωσ ἄν τισ ὠφελοῖτο τῶν παθῶν τούτων ποιούμενοσ εἰσ τοὺσ ἐχθροὺσ ἀποκαθάρσεισ καὶ ἀποστρέφων ὥσπερ ὀχετοὺσ πορρωτάτω τῶν ἑταίρων καὶ οἰκείων. "μὴ πρὸσ τοὺσ φίλουσ ἀρξώμεθα διαφέρεσθαι, τῶν ἐχθρῶν παντάπασιν ἀπαλλαγέντεσ.

οὐκοῦν καὶ ἡμῶν καταναλισκόμενα ταῦτα τὰ πάθη πρὸσ τοὺσ ἐχθροὺσ ἧττον , ἐνοχλήσει τοῖσ φίλοισ.

"εἰσ ἄφενοσ σπεύδοντα" καὶ τυγχάνοντα χρηστῶν πραγμάτων. ἐρίδων καὶ φθόνων καὶ φιλονεικιῶν, ἔθιζε σεαυτὸν δάκνεσθαι τῶν ἐχθρῶν εὐημερούντων , καὶ παρόξυνε καὶ χάραττε τὸ φιλόνεικον ἐν ἐκείνοισ θηγόμενον.

ὥσπερ γὰρ οἱ χαρίεντεσ γεωργοὶ τὰ ῥόδα καὶ τὰ ἰά βελτίω ποιεῖν νομίζουσι σκόροδα καὶ κρόμμυα παραφυτεύοντεσ ἀποκρίνεται γὰρ εἰσ ἐκεῖνα πᾶν ὅσον ἔνεστι τῇ τροφῇ δριμὺ καὶ δυσῶδεσ, οὕτω καὶ ὁ ἐχθρὸσ ἀναλαμβάνων καὶ περιέπων τὸ κακόηθεσ καὶ βάσκανον, εὐμενέστερον παρέξει σε τοῖσ φίλοισ εὖ πράττουσι καὶ ἀλυπότερον.

παραφυλάττοντασ ἐξ ὧν πλέον ἔχουσι, καὶ πειρωμένουσ ὑπερβαλέσθαι ταῖσ ἐπιμελείαισ καὶ φιλοπονίαισ καὶ τῷ σωφρονεῖν καὶ προσέχειν ἑαυτοῖσ, ὡσ Θεμιστοκλῆσ ἔλεγεν οὐκ ἐᾶν αὐτὸν καθεύδειν τὴν ἐν Μαραθῶνι Μιλτιάδου νίκην.

ὁ μὲν γὰρ εὐτυχίᾳ διαφέρειν αὐτοῦ τὸν ἐχθρὸν ἡγούμενοσ ἐν ἀρχαῖσ ἢ συνηγορίαισ ἢ πολιτείαισ ἢ παρὰ φίλοισ καὶ ἡγεμόσιν, ἐκ τοῦ πράττειν τι καὶ ζηλοῦν εἰσ τὸ βασκαίνειν παντάπασι καὶ ἀθυμεῖν καταδυόμενοσ, ἀργῷ τῷ φθόνῳ καὶ ἀπράκτῳ σύνεστιν·

ὁ δὲ μὴ τυφλούμενοσ περὶ τὸ μισούμενον ἀλλὰ καὶ βίου καὶ ἤθουσ καὶ λόγων καὶ ἔργων γιγνόμενοσ θεατὴσ;

καὶ προνοίασ καὶ πράξεων χρηστῶν περιγιγνόμενα τοῖσ κεκτημένοισ, καὶ πρὸσ ταῦτα συντείνων ἐπασκήσει τὸ φιλότιμον αὑτοῦ καὶ φιλόκαλον, τὸ δὲ χασμῶδεσ ἐκκόψει καὶ ῥᾴθυμον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION