Plutarch, De capienda ex inimicis utilitate, chapter, section 1

(플루타르코스, De capienda ex inimicis utilitate, chapter, section 1)

ὁρῶ μὲν ὅτι τὸν πραότατου, ὦ Κορνήλιε Ποῦλχερ, πολιτείασ ᾕρησαι τρόπον, ἐν ᾧ μάλιστα τοῖσ κοινοῖσ ὠφέλιμοσ; παρέχεισ σεαυτόν.

ἐπεὶ δὲ χώραν μὲν ἄθηρον ὥσπερ ἱστοροῦσι τὴν Κρήτην εὑρεῖν ἔστι, πολιτεία δὲ μήτε φθόνον ἐνηνοχυῖα μήτε ζῆλον φιλονεικίαν, ἔχθρασ γονιμώτατα πάθη, μέχρι νῦν οὐ γέγονεν ἀλλ’ εἰ μηδὲν ἄλλο, ταῖσ ἔχθραισ αἱ φιλίαι συμπλέκουσιν ἡμᾶσ· ἐν τοῖσ Πολιτικοῖσ Παραγγέλμασι γεγραμμένων, ἐπεὶ κἀκεῖνο τὸ βιβλίον ὁρῶ σε πρόχειρον ἔχοντα πολλάκισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION