Plutarch, Apophthegmata Laconica, Λυκούργου, section 7

(플루타르코스, Apophthegmata Laconica, Λυκούργου, section 7)

πρὸσ οὖν τὰ τοιαῦτα τῶν νομοθετημάτων χαλεπήναντεσ οἱ εὔποροι ἐπισυνέστησαν καὶ ἐβλασφήμουν αὐτὸν καὶ ἔβαλλον, καταλεῦσαι βουλόμενοι· διωκόμενοσ δὲ διέπεσε διὰ τῆσ ἀγορᾶσ· καὶ τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἔφθασεν εἰσ τὸ ἱερὸν τῆσ χαλκιοίκου Ἀθηνᾶσ καταφυγών Ἄλκανδροσ δὲ ἐπιστραφέντοσ αὐτοῦ διώκων τῇ βακτηρίᾳ τὸν ὀφθαλμὸν ἐξέκοψεν αὐτοῦ. τοῦτον δὲ κοινῷ δόγματι παραλαβὼν ἐπὶ τιμωρίᾳ οὔτε κακῶσ διέθηκεν οὔτε ἐμέμψατο, συνδιαιτώμενον δὲ ἔχων ἀπέδειξεν ἐπαινέτην αὑτοῦ τε καὶ τῆσ διαίτησ ἣν εἶχε σὺν αὐτῷ, καὶ καθόλου τῆσ ἀγωγῆσ ἐραστήν. τοῦ δὲ πάθουσ ὑπόμνημα ἱδρύσατο ἐν τῷ τῆσ Χαλκιοίκου τεμένει ἱερὸν Ἀθηνᾶσ, Ὀπτιλλέτιν προσαγορεύσασ· τοὺσ γὰρ ὀφθαλμοὺσ ὀπτίλλουσ οἱ τῇδε Δωριεῖσ λέγουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION