Plutarch, Apophthegmata Laconica, Λυκούργου, section 3

(플루타르코스, Apophthegmata Laconica, Λυκούργου, section 3)

καὶ τῶν χρεῶν δὲ ἀποκοπὰσ εἰσηγησάμενοσ ἐπεχείρησε καὶ τὰ κατ’ οἶκον ὄντα πάντα ἐξ ἴσου διαιρεῖν, ὅπωσ παντάπασιν ἐξέλοι τὸ ἄνισον καὶ ἀνώμαλον. ἐπεὶ δὲ χαλεπῶσ ἑώρα προσδεξομένουσ τὴν ἄντικρυσ ἀφαίρεσιν, τό τε χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν νόμισμα ἠκύρωσε, μόνῳ δὲ τῷ σιδηρῷ προσέταξε χρῆσθαι· καὶ μέχρισ οὗ δεῖ ἔχειν τὴν ὅλην ὕπαρξιν πρὸσ ἀμοιβὴν τούτου, περιώρισε. τούτου δὲ γενομένου, ἐξέπεσε τῆσ Λακεδαίμονοσ ἀδικία πᾶσα·

οὔτε γὰρ κλέπτειν οὔτε δωροδοκεῖν οὔτε ἀποστερεῖν ἢ ἁρπάζειν ἔτι ἐδύνατό τισ, ὃ μήτε κατακρύψαι δυνατὸν ἦν μήτε κτήσασθαι ζηλωτὸν μήτε χρήσασθαι ἀκίνδυνον, μήτε ἐξάγειν ἢ ἐπάγειν ἀσφαλέσ, πρὸσ δὲ τούτοισ καὶ ἁπάντων τῶν περιττῶν ξενηλασίαν ἐποιήσατο διὸ οὔτε ἔμποροσ οὔτε σοφιστὴσ οὔτε μάντισ ἢ ἀγύρτησ οὔτε τῶν κατασκευασμάτων δημιουργὸσ εἰσῄει εἰσ τὴν Σπάρτην. οὐδὲ γὰρ νόμισμα παρ’ αὐτοῖσ εὔχρηστον εἰάσε, μόνον δὲ τὸ σιδηροῦν εἰσηγήσατο, ὅ ἐστι μνᾶ ὁλκῇ Αἰγιναία, δυνάμει δὲ χαλκοῖ τέσσαρεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION