Lucian, Abdicatus, (no name) 18:

(루키아노스, Abdicatus, (no name) 18:)

τὸν οὖν ταῦτα πάντα ὑπομεμενηκότα καὶ οὕτω χαλεπῷ νοσήματι προσπαλαίσαντα καὶ πάθοσ ἁπάντων παθῶν τὸ δυσαλωτότατον νενικηκότα ἔτι τούτῳ ἀποκηρύττειν ἐπιτρέψετε, καὶ τοὺσ νόμουσ ὡσ βούλεται ἑρμηνεύειν κατ’ εὐεργέτου συγχωρήσετε, καὶ τῇ φύσει πολεμεῖν αὐτὸν ἐάσετε; ἐγὼ τῇ φύσει πειθόμενοσ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, σώζω καὶ διαφυλάττω τὸν πατέρα ἐμαυτῷ κἂν ἀδικῇ· οὑτοσὶ δὲ τὸν εὐεργετηκότα παῖδα τοῖσ νόμοισ, ὥσ φησιν, ἀκολουθῶν διαφθείρει καὶ τοῦ γένουσ ἀποστερεῖ. μισόπαισ οὗτοσ, ἐγὼ φιλοπάτωρ γίγνομαι ἐγὼ τὴν φύσιν ἀσπάζομαι, οὗτοσ τὰ τῆσ φύσεωσ παρορᾷ καὶ ^ καθυβρίζει δίκαια. ^ ὢ πατρὸσ μισοῦντοσ ἀδίκωσ· ὢ παιδὸσ φιλοῦντοσ ἀδικώτερον. ἐγκαλῶ γὰρ ἐμαυτῷ, τοῦ πατρὸσ ἀναγκάζοντοσ, ὅτι μισούμενοσ οὐ δέον φιλῶ καὶ φιλῶ πλέον ἢ προσῆκεν. καίτοι γε ἡ φύσισ τοῖσ πατράσιν τοὺσ παῖδασ μᾶλλον ἢ τοῖσ παισὶν τοὺσ πατέρασ ἐπιτάττει φιλεῖν. ἀλλ’ οὗτοσ ἑκὼν καὶ τοὺσ νόμουσ παρορᾷ οἳ τοὺσ οὐδὲν ἠδικηκότασ παῖδασ τῷ γένει φυλάττουσιν, καὶ τὴν φύσιν, ἣ τοὺσ γεννήσαντασ ἕλκει πρὸσ πόθον τῶν γεγεννημένων πολύν. οὐχ ὅπωσ μείζουσ ἀρχὰσ εὐνοίασ ἔχων πρὸσ ἐμὲ μείζονα τὰ δίκαιά μοι τῆσ εὐνοίασ ἐσφέρει καὶ ἐπιδίδωσιν, ἢ τό γε ἔλαττον ἐμὲ μιμεῖται καὶ ζηλοῖ τοῦ φίλτρου· ἀλλ’, οἴμοι τῆσ συμφορᾶσ, προσέτι καὶ μισεῖ φιλοῦντα καὶ ἀγαπῶντα ἐλαύνει καὶ εὐεργετοῦντα ἀδικεῖ καὶ ἀσπαζόμενον ἀποκηρύττει, καὶ τοὺσ φιλόπαιδασ νόμοισ ὡσ μισόπαιδασ κατ’ ἐμοῦ μεταχειρίζεται. ὢ μάχησ ἣν ἐσάγεισ, πάτερ, τοῖσ νόμοισ κατὰ τῆσ φύσεωσ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION