Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 12.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 12.)

Παραπλήσια μέντοι τοῖσι κατὰ κοιλίην ἐστὶ καὶ ταῦτα‧ καὶ γὰρ ἢν ὅλον τὸ σῶμα ἀναπαύσηται πουλὺ παρὰ τὸ ἔθοσ, οὐκ αὐτίκα ἔῤῬωται μᾶλλον‧ ἢν δὲ δὴ καὶ πλείω χρόνον διελινύσαν ἐξαπίνησ ἐσ τοὺσ πόνουσ ἔλθῃ, φλαῦρόν τι πρήξειεν ἐπιδήλωσ. Οὕτω δὲ καὶ ἓν ἕκαστον τοῦ σώματοσ‧ καὶ γὰρ οἱ πόδεσ τοιόνδε τι πρήξειαν, καὶ τὰ ἄλλα ἄρθρα μὴ εἰθισμένα πονέειν, ἢν διὰ χρόνου ἐξαπίνησ πρὸσ τὸ πονέειν ἔλθῃ. Ταῦτα δ’ ἂν καὶ οἱ ὀδόντεσ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ πάθοιεν, καὶ πᾶν ὁτιοῦν. Ἐπεὶ καὶ κοίτη παρὰ τὸ ἔθοσ μαλθακὴ πόνον ἐμποιέει, καὶ σκληρὴ παρὰ τὸ ἔθοσ, καὶ ὕπαιθροσ εὐνὴ παρὰ τὸ ἔθοσ σκληρύνει τὸ σῶμα. Ἀτὰρ καὶ τὰ τῶν τοιῶνδε πάντων ἀρκέει παραδείγματα γράψαι. Εἰ γάρ τισ ἕλκοσ λαβὼν ἐν κνήμῃ μήτε λίην ἐπίκαιρον μήτε λίην εὐήθεσ, μήτε ἄγαν εὐελκὴσ ἐὼν, μήτε ἄγαν δυσελκὴσ, αὐτίκα ἀρξάμενοσ ἐκ πρώτησ κατακείμενοσ ἰητρεύοιτο, καὶ μηδαμῆ μετεωρίζοι τὸ σκέλοσ, ἀφλέγμαντοσ μὲν ἂν οὕτωσ εἰή μᾶλλον, καὶ ὑγιὴσ πολλῷ θᾶσσον ἂν γένοιτο, ἢ εἰ πλανώμενοσ ἰητρεύοιτο‧ εἰ μέντοι πεμπταῖοσ ἢ ἑκταῖοσ ἐὼν ἢ καὶ ἔτι ἀνωτέρω, ἀναστὰσ ἐθέλοι προβαίνειν, μᾶλλον ἂν πονέοι τότε ἢ αὐτίκα ἐξ ἀρχῆσ πλανώμενοσ ἰητρεύοιτο‧ εἰ δὲ καὶ πολλὰ ταλαιπωρήσειεν ἐξαπίνησ, πολλῷ ἂν μᾶλλον πονήσειεν ἢ εἰ ἐκείνωσ ἰητρευόμενοσ τὰ αὐτὰ ταῦτα ταλαιπωρήσειεν ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρῃσιν. Διὰ τέλεοσ οὖν μαρτυρέει ταῦτα πάντα ἀλλήλοισιν, ὅτι πάντα ἐξαπίνησ μέζω πολλῷ τοῦ μετρίου μεταβαλλόμενα ἐπὶ τὰ, καὶ ἐπὶ τὰ, βλάπτει. Πολλαπλασίη μὲν οὖν κατὰ κοιλίην ἡ βλάβη ἐστὶν, ἢν ἐκ πολλῆσ κενεαγγείησ ἐξαπίνησ πλέον τοῦ μετρίου προσαίρηται ἁ̓τὰρ καὶ κατὰ τὸ ἄλλο σῶμα, ἢν ἐκ πολλῆσ ἡσυχίησ ἐξαίφνησ ἐσ πλείω πόνον ἔλθοι, πουλὺ πλείω βλαβείἠ, ἢ εἰ ἐκ πολλῆσ ἐδωδῆσ ἐσ κενεαγγείην μεταβάλλοι‧ δεῖ μέντοι καὶ τὸ σῶμὰ τουτέοισιν ἐλινύειν‧ καὶ ἢν ἐκ πολλῆσ ταλαιπωρίησ ἐξαπίνησ ἐσ σχολήν τε καὶ Ῥᾳθυμίην ἐμπέσῃ, δεῖ δὲ καὶ τουτέοισι τὴν κοιλίην ἐλινύειν ἐκ πλήθεοσ βρώμησ‧ ἢν δὲ μὴ, πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιήσει καὶ βάροσ ὅλου τοῦ σώματοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION