Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 2.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 2.)

Ἐμοὶ δ’ ἁνδάνει μὲν ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ προσέχειν τὸν νόον‧ καὶ γὰρ ὁκόσα ἔργα καλῶσ ἔχει ἢ ὀρθῶσ, καλῶσ ἕκαστα χρὴ ποιέειν καὶ ὀρθῶσ, καὶ ὁκόσα ταχέωσ ἔργα, ταχέωσ, καὶ ὁκόσα καθαρίωσ, καθαρίωσ, καὶ ὁκόσα ἀνωδύνωσ διαχειρίζεσθαι, ὡσ ἀνωδυνώτατα ποιέειν, καὶ τἄλλα πάντα τὰ τοιουτότροπα διαφερόντωσ τῶν πέλασ ἐπὶ τὸ βέλτιον ποιέειν χρή. Μάλιστα δ’ ἂν ἐπαινέσαιμι ἰητρὸν, ὅστισ ἐν τοῖσιν ὀξέσι νουσήμασιν, ἃ τοὺσ πλείστουσ τῶν ἀνθρώπων κτείνει, ἐν τουτέοισι διαφέρων τι τῶν ἄλλων εἰή ἐπὶ τὸ βέλτιον. Ἔστι δὲ ταῦτα ὀξέα, ὁκοῖα ὠνόμασαν οἱ ἀρχαῖοι πλευρῖτιν, καὶ περιπλευμονίην, καὶ φρενῖτιν, καὶ λήθαργον, καὶ καῦσον, καὶ τἄλλα νουσήματα ὁκόσα τουτέων ἐχόμενά ἐστιν, ὧν οἱ πυρετοὶ τὸ ἐπίπαν ξυνεχέεσ. Ὅταν γὰρ μὴ λοιμώδεοσ νούσου τρόποσ τισ κοινὸσ ἐπιδημήσῃ, ἀλλὰ σποράδεεσ ἐώσιν αἱ νοῦσοι καὶ παραπλήσιοι, ὑπὸ τουτέων τῶν νουσημάτων ἀποθνήσκουσι μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν ξυμπάντων. Οἱ μὲν οὖν ἰδιῶται οὐ κάρτα γιγνώσκουσι τοὺσ ἐσ ταῦτα διαφέροντασ τῶν πέλασ, ἑτεροίων τε μᾶλλον ἰημάτων ἐπαινέται καὶ ψέκται εἰσίν. Ἔπειτα μέγα σημεῖον τόδε, ὅτι οἱ δημόται ἀξυνετώτατοι αὐτοὶ ἑωυτῶν περὶ τουτέων τῶν νουσημάτων εἰσὶν ὥσ μελετητέα εἶναι‧ οἱ γὰρ μὴ ἰητροὶ ἰητροὶ δοκέουσιν εἶναι μάλιστα διὰ ταύτασ τὰσ νούσουσ‧ Ῥηί̈διον γὰρ τὰ ὀνόματα ἐκμανθάνειν, ὁκοῖα νενόμισται προσφέρεσθαι πρὸσ τοὺσ τὰ τοιαῦτα κάμνοντασ. Ἢν γὰρ ὀνομάσῃ τισ πτισάνησ τε χυλὸν καὶ οἶνον τοῖον ἢ τοῖον καὶ μελίκρητον, ἅπαντα τοῖσι δημότῃσι δοκέουσιν οἱ ἰητροὶ ταῦτα λέγειν, οἵ τε βελτίουσ καὶ οἱ χείρουσ‧ τὰ δὲ οὐχ οὕτωσ ἔχει, ἀλλ’ ἐν τουτέοισι δὴ καὶ πάνυ μέγα διαφέρουσιν ἕτεροι ἑτέρων.

SEARCH

MENU NAVIGATION