Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 1.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 1.)

Οἱ ξυγγράψαντεσ τὰσ Κνιδίασ καλεομένασ γνώμασ, ὁκοῖα μὲν πάσχουσιν οἱ κάμνοντεσ ἐν ἑκάστοισι τῶν νουσημάτων ὀρθῶσ ἔγραψαν, καὶ ὁκοίωσ ἔνια ἀπέβαινεν αὐτέων‧ καὶ ἄχρι μὲν τουτέου καὶ μὴ ἰητρὸσ δύναιτο τισ ἂν ὀρθῶσ ξυγγράψαι, εἰ εὖ παρὰ τῶν καμνόντων ἕκαστον πύθοιτο ὁκοῖα πάσχουσιν. Ὁκόσα δὲ προκαταμαθεῖν χρὴ τὸν ἰητρὸν, μὴ λέγοντοσ τοῦ κάμνοντοσ, τουτέων τὰ πολλὰ παρεῖται, ἄλλα ἐν ἄλλοισι, καὶ ἐπικαιρα ἔνια ἐόντα ἐσ τέκμαρσιν. Ὁκόταν δὲ ἐσ τέκμαρσιν λέγηται ὡσ χρὴ ἕκαστα ἰητρεύειν, ἐν τουτέοισι πολλὰ ἑτεροίωσ γιγνώσκω ἢ ὡσ ἐκεῖνοι ἐπεξῄεσαν‧ καὶ οὐ μοῦνον διὰ τοῦτο οὐκ ἐπαινέω, ἀλλ’ ὅτι καὶ ὀλίγοισι τὸν ἀριθμὸν τοῖσιν ἀκέεσιν ἐχρέοντο‧ τὰ γὰρ πλεῖστα αὐτέοισιν εἰρέαται πλὴν τῶν ὀξειῶν νούσων, φάρμακα ἐλατήρια διδόναι καὶ ὀῤῬὸν καὶ γάλα ἐσ τὴν ὡρ́ην πιπίσκειν. Εἰ μὲν οὖν ταῦτα ἀγαθὰ ἦν καὶ ἁρμόζοντα τοῖσι νουσήμασιν, ἐφ’ οἷσι παρῄνεον διδόναι, ἔτι ἂν ἀξιώτερα ἐπαίνου ἦν, ὅτι, ὀλίγα ἐόντα, αὐτάρκεά ἐστιν‧ νῦν δὲ οὐχ οὕτωσ ἔχει. Οἱ μέν τοι ὕστερον ἐπιδιασκευάσαντεσ, ἰητρικώτερον δή τι ἐπῆλθον περὶ τῶν προσοιστέων ἑκάστοισιν‧ ἀτὰρ οὐδὲ περὶ διαίτησ οἱ ἀρχαῖοι ξυνέγραψαν οὐδὲν ἄξιον λόγου, καίτοι μέγα τοῦτο παρῆκαν. Τὰσ μέντοι πολυτροπίασ τὰσ ἐν ἑκάστῃ τῶν νούσων καὶ τὴν πολυσχιδίην αὐτέων οὐκ ἠγνόεον ἔνιοι‧ τοὺσ δὲ ἀριθμοὺσ ἑκάστου τῶν νουσημάτων σάφα φράζειν ἐθέλοντεσ, οὐκ ὀρθῶσ ἔγραψαν‧ μὴ γὰρ οὐκ εὐαρίθμητον εἰή, εἰ τουτέῳ τισ σημανεῖται τὴν τῶν καμνόντων νοῦσον, τῷ ἕτερον ἑτέρου διαφέρειν τι, καὶ, ἢν μὴ τωὐτὸ νούσημα δοκέῃ εἶναι, μὴ τωὐτὸ οὔνομα ἔχειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION