Hesiod, Theogony, Book Th.

(헤시오도스, 신들의 계보, Book Th.)

μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ’ ἀείδειν, αἵθ’ Ἑλικῶνοσ ἔχουσιν ὄροσ μέγα τε ζάθεόν τε καί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ’ ἁπαλοῖσιν ὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέοσ Κρονίωνοσ. καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Περμησσοῖο ἢ Ἵππου κρήνησ ἢ Ὀλμειοῦ ζαθέοιο ἀκροτάτῳ Ἑλικῶνι χοροὺσ ἐνεποιήσαντο καλούσ, ἱμερόεντασ· ἐπερρώσαντο δὲ ποσσίν. ἔνθεν ἀπορνύμεναι, κεκαλυμμέναι ἠέρι πολλῇ, ἐννύχιαι στεῖχον περικαλλέα ὄσσαν ἱεῖσαι, ὑμνεῦσαι Δία τ’ αἰγίοχον καὶ πότνιαν Ἥρην Ἀργεί̈ην, χρυσέοισι πεδίλοισ ἐμβεβαυῖαν, κούρην τ’ αἰγιόχοιο Διὸσ γλαυκῶπιν Ἀθήνην Φοῖβόν τ’ Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν ἠδὲ Ποσειδάωνα γεήοχον, ἐννοσίγαιον, καὶ Θέμιν αἰδοίην ἑλικοβλέφαρόν τ’ Ἀφροδίτην Ἥβην τε χρυσοστέφανον καλήν τε Διώνην Λητώ τ’ Ιἀπετόν τε ἰδὲ Κρόνον ἀγκυλομήτην Ηὦ τ’ Ηἔλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην Γαῖάν τ’ Ὠκεανόν τε μέγαν καὶ Νύκτα μέλαιναν ἄλλων τ’ ἀθανάτων ἱερὸν γένοσ αἰὲν ἐόντων. αἵ νύ ποθ’ Ἡσίοδον καλὴν ἐδίδαξαν ἀοιδήν, ἄρνασ ποιμαίνονθ’ Ἑλικῶνοσ ὕπο ζαθέοιο. τόνδε δέ με πρώτιστα θεαὶ πρὸσ μῦθον ἐείπον, Μοῦσαι Ὀλυμπιάδεσ, κοῦραι Διὸσ αἰγιόχοιο· ποιμένεσ ἄγραυλοι, κάκ’ ἐλέγχεα, γαστέρεσ οἰο͂ν, ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα, ἴδμεν δ’, εὖτ’ ἐθέλωμεν, ἀληθέα γηρύσασθαι.

ὣσ ἔφασαν κοῦραι μεγάλου Διὸσ ἀρτιέπειαι·

καί μοι σκῆπτρον ἔδον δάφνησ ἐριθηλέοσ ὄζον δρέψασαι, θηητόν· ἐνέπνευσαν δέ μοι αὐδὴν θέσπιν, ἵνα κλείοιμι τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα. καί μ’ ἐκέλονθ’ ὑμνεῖν μακάρων γένοσ αἰὲν ἐόντων, σφᾶσ δ’ αὐτὰσ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδειν. ἀλλὰ τί ἦ μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην; τύνη, Μουσάων ἀρχώμεθα, ταὶ Διὶ πατρὶ ὑμνεῦσαι τέρπουσι μέγαν νόον ἐντὸσ Ὀλύμπου, εἰρεῦσαι τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα, φωνῇ ὁμηρεῦσαι·

τῶν δ’ ἀκάματοσ ῥέει αὐδὴ ἐκ στομάτων ἡδεῖα· γελᾷ δέ τε δώματα πατρὸσ Ζηνὸσ ἐριγδούποιο θεᾶν ὀπὶ λειριοέσσῃ σκιδναμένῃ· ἠχεῖ δὲ κάρη νιφόεντοσ Ὀλύμπου δώματά τ’ ἀθανάτων. αἳ δ’ ἄμβροτον ὄσσαν ἱεῖσαι θεῶν γένοσ αἰδοῖον πρῶτον κλείουσιν ἀοιδῇ ἐξ ἀρχῆσ, οὓσ Γαῖα καὶ Οὐρανὸσ εὐρὺσ ἔτικτεν, οἵ τ’ ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτῆρεσ ἐάων. δεύτερον αὖτε Ζῆνα, θεῶν πατέρ’ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, ἀρχόμεναί θ’ ὑμνεῦσι καὶ ἐκλήγουσαι ἀοιδῆσ, ὅσσον φέρτατόσ ἐστι θεῶν κράτεί τε μέγιστοσ. αὖτισ δ’ ἀνθρώπων τε γένοσ κρατερῶν τε Γιγάντων ὑμνεῦσαι τέρπουσι Διὸσ νόον ἐντὸσ Ὀλύμπου Μοῦσαι Ὀλυμπιάδεσ, κοῦραι Διὸσ αἰγιόχοιο. τὰσ ἐν Πιερίῃ Κρονίδῃ τέκε πατρὶ μιγεῖσα Μνημοσύνη, γουνοῖσιν Ἐλευθῆροσ μεδέουσα, λησμοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηράων.

ἐννέα γάρ οἱ νυκτὸσ ἐμίσγετο μητίετα Ζεὺσ νόσφιν ἀπ’ ἀθανάτων ἱερὸν λέχοσ εἰσαναβαίνων· ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸσ ἐήν, περὶ δ’ ἔτραπον ὡρ͂αι μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη, ἣ δ’ ἔτεκ’ ἐννέα κούρασ ὁμόφρονασ, ᾗσιν ἀοιδὴ μέμβλεται ἐν στήθεσσιν, ἀκηδέα θυμὸν ἐχούσαισ, τυτθὸν ἀπ’ ἀκροτάτησ κορυφῆσ νιφόεντοσ Ὀλύμπου. ἔνθα σφιν λιπαροί τε χοροὶ καὶ δώματα καλά.

πὰρ δ’ αὐτῇσ Χάριτέσ τε καὶ Ἵμεροσ οἰκί’ ἔχουσιν ἐν θαλίῃσ· ἐρατὴν δὲ διὰ στόμα ὄσσαν ἱεῖσαι μέλπονται πάντων τε νόμουσ καὶ ἤθεα κεδνὰ ἀθανάτων κλείουσιν, ἐπήρατον ὄσσαν ἱεῖσαι. αἳ τότ’ ἴσαν πρὸσ Ὄλυμπον ἀγαλλόμεναι ὀπὶ καλῇ, ἀμβροσίῃ μολπῇ· περὶ δ’ ἰάχε γαῖα μέλαινα ὑμνεύσαισ, ἐρατὸσ δὲ ποδῶν ὕπο δοῦποσ ὀρώρει νισσομένων πατέρ’ εἰσ ὅν· ὃ δ’ οὐρανῷ ἐμβασιλεύει, αὐτὸσ ἔχων βροντὴν ἠδ’ αἰθαλόεντα κεραυνόν, κάρτει νικήσασ πατέρα Κρόνον· εὖ δὲ ἕκαστα ἀθανάτοισ διέταξεν ὁμῶσ καὶ ἐπέφραδε τιμάσ. ταῦτ’ ἄρα Μοῦσαι ἀείδον, Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι, ἐννέα θυγατέρεσ μεγάλου Διὸσ ἐκγεγαυῖαι, Κλειώ τ’ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομέενη τε Τερψιχόρη τ’ Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ’ Οὐρανίη τε Καλλιόπη θ’·

ἣ δὲ προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων. ἣ γὰρ καὶ βασιλεῦσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ. ὅν τινα τιμήσωσι Διὸσ κοῦραι μεγάλοιο γεινόμενόν τε ἴδωσι διοτρεφέων βασιλήων, τῷ μὲν ἐπὶ γλώσσῃ γλυκερὴν χείουσιν ἐέρσην, τοῦ δ’ ἔπε’ ἐκ στόματοσ ῥεῖ μείλιχα· οἱ δέ τε λαοὶ πάντεσ ἐσ αὐτὸν ὁρῶσι διακρίνοντα θέμιστασ ἰθείῃσι δίκῃσιν· ὃ δ’ ἀσφαλέωσ ἀγορεύων αἶψά κε καὶ μέγα νεῖκοσ ἐπισταμένωσ κατέπαυσεν· τοὔνεκα γὰρ βασιλῆεσ ἐχέφρονεσ, οὕνεκα λαοῖσ βλαπτομένοισ ἀγορῆφι μετάτροπα ἔργα τελεῦσι ῥηιδίωσ, μαλακοῖσι παραιφάμενοι ἐπέεσσιν. ἐρχόμενον δ’ ἀν’ ἀγῶνα θεὸν ὣσ ἱλάσκονται αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν· τοίη Μουσάων ἱερὴ δόσισ ἀνθρώποισιν. ἐκ γάρ τοι Μουσέων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνοσ ἄνδρεσ ἀοιδοὶ ἐάσιν ἐπὶ χθόνα καὶ κιθαρισταί, ἐκ δὲ Διὸσ βασιλῆεσ· ὃ δ’ ὄλβιοσ, ὅν τινα Μοῦσαι φίλωνται· γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματοσ ῥέει αὐδή. εἰ γάρ τισ καὶ πένθοσ ἔχων νεοκηδέι θυμῷ ἄζηται κραδίην ἀκαχήμενοσ, αὐτὰρ ἀοιδὸσ Μουσάων θεράπων κλέεα προτέρων ἀνθρώπων ὑμνήσῃ μάκαράσ τε θεούσ, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν, αἶψ’ ὅ γε δυσφροσυνέων ἐπιλήθεται οὐδέ τι κηδέων μέμνηται· ταχέωσ δὲ παρέτραπε δῶρα θεάων. χαίρετε, τέκνα Διόσ, δότε δ’ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν.

κλείετε δ’ ἀθανάτων ἱερὸν γένοσ αἰὲν ἐόντων, οἳ Γῆσ τ’ ἐξεγένοντο καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντοσ, Νυκτόσ τε δνοφερῆσ, οὕσ θ’ ἁλμυρὸσ ἔτρεφε Πόντοσ. εἴπατε δ’, ὡσ τὰ πρῶτα θεοὶ καὶ γαῖα γένοντο καὶ ποταμοὶ καὶ πόντοσ ἀπείριτοσ, οἴδματι θυίων, ἄστρα τε λαμπετόωντα καὶ οὐρανὸσ εὐρὺσ ὕπερθεν οἵ τ’ ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτῆρεσ ἐάων ὥσ τ’ ἄφενοσ δάσσαντο καὶ ὡσ τιμὰσ διέλοντο ἠδὲ καὶ ὡσ τὰ πρῶτα πολύπτυχον ἔσχον Ὄλυμπον. ταῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι, Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι ἐξ ἀρχῆσ, καὶ εἴπαθ’, ὅ τι πρῶτον γένετ’ αὐτῶν. ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάοσ γένετ’, αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ’ εὐρύστερνοσ, πάντων ἕδοσ ἀσφαλὲσ αἰεὶ ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντοσ Ὀλύμπου, Τάρταρά τ’ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸσ εὐρυοδείησ, ἠδ’ Ἔροσ, ὃσ κάλλιστοσ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, λυσιμελήσ, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.

ἐκ Χάεοσ δ’ Ἔρεβόσ τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο· Νυκτὸσ δ’ αὖτ’ Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐξεγένοντο, οὓσ τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μιγεῖσα. Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑαυτῇ Οὐρανὸν ἀστερόενθ’, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι, ὄφρ’ εἰή μακάρεσσι θεοῖσ ἕδοσ ἀσφαλὲσ αἰεί. γείνατο δ’ Οὔρεα μακρά, θεῶν χαρίεντασ ἐναύλουσ, Νυμφέων, αἳ ναίουσιν ἀν’ οὔρεα βησσήεντα. ἣ δὲ καὶ ἀτρύγετον πέλαγοσ τέκεν, οἴδματι θυῖον, Πόντον, ἄτερ φιλότητοσ ἐφιμέρου· αὐτὰρ ἔπειτα Οὐρανῷ εὐνηθεῖσα τέκ’ Ὠκεανὸν βαθυδίνην, Κοῖόν τε Κρῖόν θ’ Ὑπερίονά τ’ Ιἀπετόν τε Θείαν τε Ῥείαν τε Θέμιν τε Μνημοσύνην τε Φοίβην τε χρυσοστέφανον Τηθύν τ’ ἐρατεινήν. τοὺσ δὲ μέθ’ ὁπλότατοσ γένετο Κρόνοσ ἀγκυλομήτησ, δεινότατοσ παίδων· θαλερὸν δ’ ἤχθηρε τοκῆα. γείνατο δ’ αὖ Κύκλωπασ ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντασ, Βρόντην τε Στερόπην τε καὶ Ἄργην ὀβριμόθυμον, οἳ Ζηνὶ βροντήν τε δόσαν τεῦξάν τε κεραυνόν.

οἳ δή τοι τὰ μὲν ἄλλα θεοῖσ ἐναλίγκιοι ἦσαν, μοῦνοσ δ’ ὀφθαλμὸσ μέσσῳ ἐνέκειτο μετώπῳ. Κύκλωπεσ δ’ ὄνομ’ ἦσαν ἐπώνυμον, οὕνεκ’ ἄρα σφέων κυκλοτερὴσ ὀφθαλμὸσ ἑείσ ἐνέκειτο μετώπῳ· ἰσχὺσ δ’ ἠδὲ βίη καὶ μηχαναὶ ἦσαν ἐπ’ ἔργοισ. ἄλλοι δ’ αὖ Γαίησ τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο τρεῖσ παῖδεσ μεγάλοι τε καὶ ὄβριμοι, οὐκ ὀνομαστοί, Κόττοσ τε Βριάρεώσ τε Γύησ θ’, ὑπερήφανα τέκνα.

τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρεσ ἀπ’ ὤμων ἀίσσοντο, ἄπλαστοι, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν· ἰσχὺσ δ’ ἄπλητοσ κρατερὴ μεγάλῳ ἐπὶ εἴδει. ὅσσοι γὰρ Γαίησ τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο, δεινότατοι παίδων, σφετέρῳ δ’ ἤχθοντο τοκῆι ἐξ ἀρχῆσ· καὶ τῶν μὲν ὅπωσ τισ πρῶτα γένοιτο, πάντασ ἀποκρύπτασκε, καὶ ἐσ φάοσ οὐκ ἀνίεσκε, Γαίησ ἐν κευθμῶνι, κακῷ δ’ ἐπετέρπετο ἔργῳ Οὐρανόσ. ἣ δ’ ἐντὸσ στοναχίζετο Γαῖα πελώρη στεινομένη· δολίην δὲ κακήν τ’ ἐφράσσατο τέχνην. αἶψα δὲ ποιήσασα γένοσ πολιοῦ ἀδάμαντοσ τεῦξε μέγα δρέπανον καὶ ἐπέφραδε παισὶ φίλοισιν· εἶπε δὲ θαρσύνουσα, φίλον τετιημένη ἦτορ· παῖδεσ ἐμοὶ καὶ πατρὸσ ἀτασθάλου, αἴ κ’ ἐθέλητε πείθεσθαι, πατρόσ κε κακὴν τισαίμεθα λώβην ὑμετέρου·

πρότεροσ γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα. ὣσ φάτο·

τοὺσ δ’ ἄρα πάντασ ἕλεν δέοσ, οὐδέ τισ αὐτῶν φθέγξατο. θαρσήσασ δὲ μέγασ Κρόνοσ ἀγκυλομήτησ ἂψ αὖτισ μύθοισι προσηύδα μητέρα κεδνήν· μῆτερ, ἐγώ κεν τοῦτό γ’ ὑποσχόμενοσ τελέσαιμι ἔργον, ἐπεὶ πατρόσ γε δυσωνύμου οὐκ ἀλεγίζω ἡμετέρου·

πρότεροσ γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα. ὣσ φάτο·

γήθησεν δὲ μέγα φρεσὶ Γαῖα πελώρη· εἷσε δέ μιν κρύψασα λόχῳ· ἐνέθηκε δὲ χερσὶν ἁρ́πην καρχαρόδοντα· δόλον δ’ ὑπεθήκατο πάντα. ἦλθε δὲ νύκτ’ ἐπάγων μέγασ Οὐρανόσ, ἀμφὶ δὲ Γαίῃ ἱμείρων φιλότητοσ ἐπέσχετο καί ῥ’ ἐτανύσθη πάντη·

ὃ δ’ ἐκ λοχέοιο πάισ ὠρέξατο χειρὶ σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ πελώριον ἔλλαβεν ἁρ́πην μακρὴν καρχαρόδοντα, φίλου δ’ ἀπὸ μήδεα πατρὸσ ἐσσυμένωσ ἤμησε, πάλιν δ’ ἔρριψε φέρεσθαι ἐξοπίσω· τὰ μὲν οὔ τι ἐτώσια ἔκφυγε χειρόσ· ὅσσαι γὰρ ῥαθάμιγγεσ ἀπέσσυθεν αἱματόεσσαι, πάσασ δέξατο Γαῖα· περιπλομένων δ’ ἐνιαυτῶν γείνατ’ Ἐρινῦσ τε κρατερὰσ μεγάλουσ τε Γίγαντασ, τεύχεσι λαμπομένουσ, δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντασ, Νύμφασ θ’ ἃσ Μελίασ καλέουσ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν. μήδεα δ’ ὡσ τὸ πρῶτον ἀποτμήξασ ἀδάμαντι κάββαλ’ ἀπ’ ἠπείροιο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, ὣσ φέρετ’ ἂμ πέλαγοσ πουλὺν χρόνον, ἀμφὶ δὲ λευκὸσ ἀφρὸσ ἀπ’ ἀθανάτου χροὸσ ὤρνυτο· τῷ δ’ ἔνι κούρη ἐθρέφθη· πρῶτον δὲ Κυθήροισιν ζαθέοισιν ἔπλητ’, ἔνθεν ἔπειτα περίρρυτον ἵκετο Κύπρον. ἐκ δ’ ἔβη αἰδοίη καλὴ θεόσ, ἀμφὶ δὲ ποίη ποσσὶν ὕπο ῥαδινοῖσιν ἀέξετο· τὴν δ’ Ἀφροδίτην ἀφρογενέα τε θεὰν καὶ ἐυστέφανον Κυθέρειαν κικλῄσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρεσ, οὕνεκ’ ἐν ἀφρῷ θρέφθη· ἀτὰρ Κυθέρειαν, ὅτι προσέκυρσε Κυθήροισ· Κυπρογενέα δ’, ὅτι γέντο πολυκλύστῳ ἐνὶ Κύπρῳ· ἠδὲ φιλομμηδέα, ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη. τῇ δ’ Ἔροσ ὡμάρτησε καὶ Ἵμεροσ ἕσπετο καλὸσ γεινομένῃ τὰ πρῶτα θεῶν τ’ ἐσ φῦλον ἰούσῃ. ταύτην δ’ ἐξ ἀρχῆσ τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι, παρθενίουσ τ’ ὀάρουσ μειδήματά τ’ ἐξαπάτασ τε τέρψιν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλιχίην τε. τοὺσ δὲ πατὴρ Τιτῆνασ ἐπίκλησιν καλέεσκε παῖδασ νεικείων μέγασ Οὐρανόσ, οὓσ τέκεν αὐτόσ·

φάσκε δὲ τιταίνοντασ ἀτασθαλίῃ μέγα ῥέξαι ἔργον, τοῖο δ’ ἔπειτα τίσιν μετόπισθεν ἔσεσθαι. νὺξ δ’ ἔτεκεν στυγερόν τε Μόρον καὶ Κῆρα μέλαιναν καὶ Θάνατον, τέκε δ’ Ὕπνον, ἔτικτε δὲ φῦλον Ὀνείρων·

δεύτερον αὖ Μῶμον καὶ Οἰζὺν ἀλγινόεσσαν οὔ τινι κοιμηθεῖσα θεὰ τέκε Νὺξ ἐρεβεννή, Ἑσπερίδασ θ’, ᾗσ μῆλα πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο χρύσεα καλὰ μέλουσι φέροντά τε δένδρεα καρπόν. καὶ Μοίρασ καὶ Κῆρασ ἐγείνατο νηλεοποίνουσ, Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε βροτοῖσι γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε, αἵτ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίασ ἐφέπουσιν· οὐδέ ποτε λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο, πρίν γ’ ἀπὸ τῷ δώωσι κακὴν ὄπιν, ὅσ τισ ἁμάρτῃ. τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν, πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι, Νὺξ ὀλοή· μετὰ τὴν δ’ Ἀπάτην τέκε καὶ Φιλότητα Γῆράσ τ’ οὐλόμενον, καὶ Ἔριν τέκε καρτερόθυμον. αὐτὰρ Ἔρισ στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα Λήθην τε Λιμόν τε καὶ Ἄλγεα δακρυόεντα Ὑσμίνασ τε Μάχασ τε Φόνουσ τ’ Ἀνδροκτασίασ τε Νείκεά τε ψευδέασ τε Λόγουσ Ἀμφιλλογίασ τε Δυσνομίην τ’ Ἄτην τε, συνήθεασ ἀλλήλῃσιν, Ὅρκον θ’, ὃσ δὴ πλεῖστον ἐπιχθονίουσ ἀνθρώπουσ πημαίνει, ὅτε κέν τισ ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ.

Νηρέα δ’ ἀψευδέα καὶ ἀληθέα γείνατο Πόντοσ, πρεσβύτατον παίδων·

αὐτὰρ καλέουσι γέροντα, οὕνεκα νημερτήσ τε καὶ ἤπιοσ, οὐδὲ θεμιστέων λήθεται, ἀλλὰ δίκαια καὶ ἤπια δήνεα οἶδεν· αὖτισ δ’ αὖ Θαύμαντα μέγαν καὶ ἀγήνορα Φόρκυν Γαίῃ μισγόμενοσ καὶ Κητὼ καλλιπάρῃον Εὐρυβίην τ’ ἀδάμαντοσ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ἔχουσαν. Νηρῆοσ δ’ ἐγένοντο μεγήρατα τέκνα θεάων πόντῳ ἐν ἀτρυγέτῳ καὶ Δωρίδοσ ἠυκόμοιο, κούρησ Ὠκεανοῖο, τελήεντοσ ποταμοῖο, Πλωτώ τ’ Εὐκράντη τε Σαώ τ’ Ἀμφιτρίτη τε Εὐδώρη τε Θέτισ τε Γαλήνη τε Γλαύκη τε Κυμοθόη Σπειώ τε Θόη θ’ Ἀλίη τ’ ἐρόεσσα Πασιθέη τ’ Ἐρατώ τε καὶ Εὐνίκη ῥοδόπηχυσ καὶ Μελίτη χαρίεσσα καὶ Εὐλιμένη καὶ Ἀγαυὴ Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε Νησαίη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Πρωτομέδεια Δωρὶσ καὶ Πανόπεια καὶ εὐειδὴσ Γαλάτεια Ἱπποθόη τ’ ἐρόεσσα καὶ Ἱππονόη ῥοδόπηχυσ Κυμοδόκη θ’, ἣ κύματ’ ἐν ἠεροειδέι πόντῳ πνοιάσ τε ζαέων ἀνέμων σὺν Κυματολήγῃ ῥεῖα πρηύ̈νει καὶ ἐυσφύρῳ Ἀμφιτρίτῃ, Κυμώ τ’ Ηιὄνη τε ἐυστέφανόσ θ’ Ἁλιμήδη Γλαυκονόμη τε φιλομμειδὴσ καὶ Ποντοπόρεια Ληαγόρη τε καὶ Εὐαγόρη καὶ Λαομέδεια Πουλυνόη τε καὶ Αὐτονόη καὶ Λυσιάνασσα Εὐάρνη τε φυήν τ’ ἐρατὴ καὶ εἶδοσ ἄμωμοσ καὶ Ψαμάθη χαρίεσσα δέμασ δίη τε Μενίππη Νησώ τ’ Εὐπόμπη τε Θεμιστώ τε Προνόη τε Νημερτήσ θ’, ἣ πατρὸσ ἔχει νόον ἀθανάτοιο.

αὗται μὲν Νηρῆοσ ἀμύμονοσ ἐξεγένοντο κοῦραι πεντήκοντα, ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαι. Θαύμασ δ’ Ὠκεανοῖο βαθυρρείταο θύγατρα ἠγάγετ’ Ἠλέκτρην· ἣ δ’ ὠκεῖαν τέκεν Ἶριν ἠυκόμουσ θ’ Ἁρπυίασ Αἐλλώ τ’ Ὠκυπέτην τε, αἵ ῥ’ ἀνέμων πνοιῇσι καὶ οἰωνοῖσ ἅμ’ ἕπονται ὠκείῃσ πτερύγεσσι· μεταχρόνιαι γὰρ ἰάλλον. Φόρκυϊ δ’ αὖ Κητὼ Γραίασ τέκε καλλιπαρῄουσ ἐκ γενετῆσ πολιάσ, τὰσ δὴ Γραίασ καλέουσιν ἀθάνατοί τε θεοὶ χαμαὶ ἐρχόμενοί τ’ ἄνθρωποι, Πεμφρηδώ τ’ ἐύπεπλον Ἐνυώ τε κροκόπεπλον, Γοργούσ θ’, αἳ ναίουσι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο ἐσχατιῇ πρὸσ Νυκτόσ, ἵν’ Ἑσπερίδεσ λιγύφωνοι, Σθεννώ τ’ Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε λυγρὰ παθοῦσα.

ἣ μὲν ἐήν θνητή, αἳ δ’ ἀθάνατοι καὶ ἀγήρῳ, αἱ δύο· τῇ δὲ μιῇ παρελέξατο Κυανοχαίτησ ἐν μαλακῷ λειμῶνι καὶ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν. τῆσ δ’ ὅτε δὴ Περσεὺσ κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησεν, ἔκθορε Χρυσαωρ τε μέγασ καὶ Πήγασοσ ἵπποσ. τῷ μὲν ἐπώνυμον ἠε͂ν, ὅτ’ Ὠκεανοῦ περὶ πηγὰσ γένθ’, ὃ δ’ ἀόρ χρύσειον ἔχων μετὰ χερσὶ φίλῃσιν. χὠ μὲν ἀποπτάμενοσ προλιπὼν χθόνα, μητέρα μήλων, ἵκετ’ ἐσ ἀθανάτουσ· Ζηνὸσ δ’ ἐν δώμασι ναίει βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διὶ μητιόεντι. Χρυσάωρ δ’ ἔτεκεν τρικέφαλον Γηρυονῆα μιχθεὶσ Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ Ὠκεανοῖο. τὸν μὲν ἄρ’ ἐξενάριξε βίη Ἡρακληείη βουσὶ παρ’ εἰλιπόδεσσι περιρρύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ ἤματι τῷ ὅτε περ βοῦσ ἤλασεν εὐρυμετώπουσ Τίρυνθ’ εἰσ ἱερὴν διαβὰσ πόρον Ὠκεανοῖο Ὄρθον τε κτείνασ καὶ βουκόλον Εὐρυτίωνα σταθμῷ ἐν ἠερόεντι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο. ἣ δ’ ἔτεκ’ ἄλλο πέλωρον ἀμήχανον, οὐδὲν ἐοικὸσ θνητοῖσ ἀνθρώποισ οὐδ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, σπῆι ἔνι γλαφυρῷ θείην κρατερόφρον’ Ἔχιδναν, ἥμισυ μὲν νύμφην ἑλικώπιδα καλλιπάρῃον, ἥμισυ δ’ αὖτε πέλωρον ὄφιν δεινόν τε μέγαν τε αἰόλον ὠμηστὴν ζαθέησ ὑπὸ κεύθεσι γαίησ.

ἔνθα δέ οἱ σπέοσ ἐστὶ κάτω κοίλῃ ὑπὸ πέτρῃ τηλοῦ ἀπ’ ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ’ ἀνθρώπων· ἔνθ’ ἄρα οἱ δάσσαντο θεοὶ κλυτὰ δώματα ναίειν. ἣ δ’ ἔρυτ’ εἰν Ἀρίμοισιν ὑπὸ χθονὶ λυγρὴ Ἔχιδνα, ἀθάνατοσ νύμφη καὶ ἀγήραοσ ἤματα πάντα.

τῇ δὲ Τυφάονά φασι μιγήμεναι ἐν φιλότητι δεινόν θ’ ὑβριστήν τ’ ἄνομόν θ’ ἑλικώπιδι κούρῃ·

ἣ δ’ ὑποκυσαμένη τέκετο κρατερόφρονα τέκνα. Ὄρθον μὲν πρῶτον κύνα γείνατο Γηρυονῆι· δεύτερον αὖτισ ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειὸν Κέρβερον ὠμηστήν, Αἴδεω κύνα χαλκεόφωνον, πεντηκοντακέφαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε· τὸ τρίτον Ὕδρην αὖτισ ἐγείνατο λυγρὰ ἰδυῖαν Λερναίην, ἣν θρέψε θεὰ λευκώλενοσ Ἥρη ἄπλητον κοτέουσα βίῃ Ἡρακληείῃ. καὶ τὴν μὲν Διὸσ υἱὸσ ἐνήρατο νηλέι χαλκῷ Ἀμφιτρυωνιάδησ σὺν ἀρηιφίλῳ Ιὀλάῳ Ηρακλέησ βουλῇσιν Ἀθηναίησ ἀγελείησ. ἣ δὲ Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ, δεινήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε· τῆσ δ’ ἦν τρεῖσ κεφαλαί· μία μὲν χαροποῖο λέοντοσ, ἣ δὲ χιμαίρησ, ἣ δ’ ὄφιοσ, κρατεροῖο δράκοντοσ, πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸσ μένοσ αἰθομένοιο. τὴν μὲν Πήγασοσ εἷλε καὶ ἐσθλὸσ Βελλεροφόντησ. ἣ δ’ ἄρα Φῖκ’ ὀλοὴν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρον Ὅρθῳ ὑποδμηθεῖσα Νεμειαῖόν τε λέοντα, τόν ῥ’ Ἥρη θρέψασα Διὸσ κυδρὴ παράκοιτισ γουνοῖσιν κατένασσε Νεμείησ, πῆμ’ ἀνθρώποισ. ἔνθ’ ἄρ’ ὃ οἰκείων ἐλεφαίρετο φῦλ’ ἀνθρώπων, κοιρανέων Τρητοῖο Νεμείησ ἠδ’ Ἀπέσαντοσ· ἀλλά ἑ ἲσ ἐδάμασσε βίησ Ἡρακληείησ. Κητὼ δ’ ὁπλότατον Φόρκυι φιλότητι μιγεῖσα γείνατο δεινὸν ὄφιν, ὃσ ἐρεμνῆσ κεύθεσι γαίησ πείρασιν ἐν μεγάλοισ παγχρύσεα μῆλα φυλάσσει.

τοῦτο μὲν ἐκ Κητοῦσ καὶ Φόρκυνοσ γένοσ ἐστίν. Τηθὺσ δ’ Ὠκεανῷ Ποταμοὺσ τέκε δινήεντασ, Νεῖλόν τ’ Ἀλφειόν τε καὶ Ἠριδανὸν βαθυδίνην Στρυμόνα Μαίανδρόν τε καὶ Ἴστρον καλλιρέεθρον Φᾶσίν τε Ῥῆσόν τ’ Ἀχελώιόν τ’ ἀργυροδίνην Νέσσον τε Ῥοδίον θ’ Ἁλιάκμονά θ’ Ἑπτάπορόν τε Γρήνικόν τε καὶ Αἴσηπον θεῖόν τε Σιμοῦντα Πηνειόν τε καὶ Ἕρμον ἐυρρείτην τε Κάικον Σαγγάριόν τε μέγαν Λάδωνά τε Παρθένιόν τε Εὐήνόν τε καὶ Ἄρδησκον θεῖόν τε Σκάμανδρον.

τίκτε δὲ θυγατέρων ἱερὸν γένοσ, αἳ κατὰ γαῖαν ἄνδρασ κουρίζουσι σὺν Ἀπόλλωνι ἄνακτι καὶ Ποταμοῖσ, ταύτην δὲ Διὸσ πάρα μοῖραν ἔχουσι, Πειθώ τ’ Ἀδμήτη τε Ιἄνθη τ’ Ἠλέκτρη τε Δωρίσ τε Πρυμνώ τε καὶ Οὐρανίη θεοειδὴσ Ἱππώ τε Κλυμένη τε Ῥόδειά τε Καλλιρόη τε Ζευξώ τε Κλυτίη τε Ἰδυῖά τε Πασιθόη τε Πληξαύρη τε Γαλαξαύρη τ’ ἐρατή τε Διώνη Μηλόβοσίσ τε Φόη τε καὶ εὐειδὴσ Πολυδώρη Κερκηίσ τε φυὴν ἐρατὴ Πλουτώ τε βοῶπισ Περσηίσ τ’ Ιἄνειρά τ’ Ἀκάστη τε Ξάνθη τε Πετραίη τ’ ἐρόεσσα Μενεσθώ τ’ Εὐρώπη τε Μῆτίσ τ’ Εὐρυνόμη τε Τελεστώ τε Κροκοπεπλοσ Χρυσηίσ τ’ Ἀσίη τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ Εὐδώρη τε Τύχη τε καὶ Ἀμφιρὼ Ὠκυρόη τε καὶ Στύξ, ἣ δή σφεων προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.

αὗται δ’ Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύοσ ἐξεγένοντο πρεσβύταται κοῦραι· πολλαί γε μέν εἰσι καὶ ἄλλαι. τρὶσ γὰρ χίλιαί εἰσι τανύσφυροι Ὠκεανῖναι, αἵ ῥα πολυσπερέεσ γαῖαν καὶ βένθεα λίμνησ πάντη ὁμῶσ ἐφέπουσι, θεάων ἀγλαὰ τέκνα. τόσσοι δ’ αὖθ’ ἕτεροι ποταμοὶ καναχηδὰ ῥέοντεσ, υἱέεσ Ὠκεανοῦ, τοὺσ γείνατο πότνια Τηθύσ· τῶν ὄνομ’ ἀργαλέον πάντων βροτὸν ἀνέρ’ ἐνισπεῖν, οἳ δὲ ἕκαστοι ἴσασιν, ὅσοι περιναιετάωσιν. θεία δ’ Ηἔλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην Ηὦ θ’, ἣ πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι φαείνει ἀθανάτοισ τε θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι, γείναθ’ ὑποδμηθεῖσ’ Ὑπερίονοσ ἐν φιλότητι.

Κρίῳ δ’ Εὐρυβίν τέκεν ἐν φιλότητι μιγεῖσα Ἀστραῖόν τε μέγαν Πάλλαντά τε δῖα θεάων Πέρσην θ’, ὃσ καὶ πᾶσι μετέπρεπεν ἰδμοσύνῃσιν. Ἀστραίῳ δ’ Ηὢσ ἀνέμουσ τέκε καρτεροθύμουσ, ἀργέστην Ζέφυρον Βορέην τ’ αἰψηροκέλευθον καὶ Νότον, ἐν φιλότητι θεὰ θεῷ εὐνηθεῖσα.

τοὺσ δὲ μέτ’ ἀστέρα τίκτεν Εὡσφόρον Ἠριγένεια ἄστρα τε λαμπετόωντα, τά τ’ οὐρανὸσ ἐστεφάνωται. Στὺξ δ’ ἔτεκ’ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισιν·

καὶ Κράτοσ ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα, τῶν οὐκ ἔστ’ ἀπάνευθε Διὸσ δόμοσ, οὐδέ τισ ἕδρη, οὐδ’ ὁδόσ, ὅππη μὴ κείνοισ θεὸσ ἡγεμονεύῃ, ἀλλ’ αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται. ὣσ γὰρ ἐβούλευσεν Στὺξ ἄφθιτοσ Ὠκεανίνη ἤματι τῷ, ὅτε πάντασ Ὀλύμπιοσ ἀστεροπητὴσ ἀθανάτουσ ἐκάλεσσε θεοὺσ ἐσ μακρὸν Ὄλυμπον, εἶπε δ’, ὃσ ἂν μετὰ εἱο͂ θεῶν Τιτῆσι μάχοιτο, μή τιν’ ἀπορραίσειν γεράων, τιμὴν δὲ ἕκαστον ἑξέμεν, ἣν τὸ πάροσ γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν τὸν δ’ ἔφαθ’, ὅστισ ἄτιμοσ ὑπὸ Κρόνου ἠδ’ ἀγέραστοσ, τιμῆσ καὶ γεράων ἐπιβησέμεν, ἧ θέμισ ἐστίν. ἦλθε δ’ ἄρα πρώτη Στὺξ ἄφθιτοσ Οὔλυμπόνδε σὺν σφοῖσιν παίδεσσι φίλου διὰ μήδεα πατρόσ. τὴν δὲ Ζεὺσ τίμησε, περισσὰ δὲ δῶρα δέδωκεν. αὐτὴν μὲν γὰρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι ὁρ́κον, παῖδασ δ’ ἤματα πάντα ἑοῦ μεταναιέτασ εἶναι. ὣσ δ’ αὔτωσ πάντεσσι διαμπερέσ, ὥσ περ ὑπέστη, ἐξετέλεσσ’· αὐτὸσ δὲ μέγα κρατεῖ ἠδὲ ἀνάσσει. φοίβη δ’ αὖ Κοίου πολυήρατον ἦλθεν ἐσ εὐνήν·

κυσαμένη δὴ ἔπειτα θεὰ θεοῦ ἐν φιλότητι Δητὼ κυανόπεπλον ἐγείνατο, μείλιχον αἰεί, ἤπιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, μείλιχον ἐξ ἀρχῆσ, ἀγανώτατον ἐντὸσ Ὀλύμπου. γείνατο δ’ Ἀστερίην ἐυώνυμον, ἥν ποτε Πέρσησ ἠγάγετ’ ἐσ μέγα δῶμα φίλην κεκλῆσθαι ἄκοιτιν. ἢ δ’ ὑποκυσαμένη Ἑκάτην τέκε, τὴν περὶ πάντων Ζεὺσ Κρονίδησ τίμησε· πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα, μοῖραν ἔχειν γαίησ τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσησ. ἣ δὲ καὶ ἀστερόεντοσ ἀπ’ οὐρανοῦ ἔμμορε τιμῆσ ἀθανάτοισ τε θεοῖσι τετιμένη ἐστὶ μάλιστα. καὶ γὰρ νῦν, ὅτε πού τισ ἐπιχθονίων ἀνθρώπων ἔρδων ἱερὰ καλὰ κατὰ νόμον ἱλάσκηται, κικλῄσκει Ἑκάτην. πολλή τέ οἱ ἕσπετο τιμὴ ῥεῖα μάλ’, ᾧ πρόφρων γε θεὰ ὑποδέξεται εὐχάσ, καί τέ οἱ ὄλβον ὀπάζει, ἐπεὶ δύναμίσ γε πάρεστιν. ὅσσοι γὰρ Γαίησ τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο καὶ τιμὴν ἔλαχον, τούτων ἔχει αἶσαν ἁπάντων. οὐδέ τί μιν Κρονίδησ ἐβιήσατο οὐδέ τ’ ἀπηύρα, ὅσσ’ ἔλαχεν Τιτῆσι μετὰ προτέροισι θεοῖσιν, ἀλλ’ ἔχει, ὡσ τὸ πρῶτον ἀπ’ ἀρχῆσ ἔπλετο δασμόσ, καὶ γέρασ ἐν γαίῃ τε καὶ οὐρανῷ ἠδὲ θαλάσσῃ· οὐδ’, ὅτι μουνογενήσ, ἧσσον θεὰ ἔμμορε τιμῆσ, ἀλλ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον, ἐπεὶ Ζεὺσ τίεται αὐτήν. ᾧ δ’ ἐθέλει, μεγάλωσ παραγίγνεται ἠδ’ ὀνίνησιν· ἔν τε δίκῃ βασιλεῦσι παρ’ αἰδοίοισι καθίζει, ἔν τ’ ἀγορῇ λαοῖσι μεταπρέπει, ὅν κ’ ἐθέλῃσιν· ἠδ’ ὁπότ’ ἐσ πόλεμον φθεισήνορα θωρήσσωνται ἀνέρεσ, ἔνθα θεὰ παραγίγνεται, οἷσ κ’ ἐθέλῃσι νίκην προφρονέωσ ὀπάσαι καὶ κῦδοσ ὀρέξαι. ἐσθλὴ δ’ αὖθ’ ὁπότ’ ἄνδρεσ ἀεθλεύωσιν ἀγῶνι, ἔνθα θεὰ καὶ τοῖσ παραγίγνεται ἠδ’ ὀνίνησιν· νικήσασ δὲ βίῃ καὶ κάρτεϊ καλὸν ἀέθλον ῥεῖα φέρει χαίρων τε, τοκεῦσι δὲ κῦδοσ ὀπάζει. ἐσθλὴ δ’ ἱππήεσσι παρεστάμεν, οἷσ κ’ ἐθέλῃσιν. καὶ τοῖσ, οἳ γλαυκὴν δυσπέμφελον ἐργάζονται, εὔχονται δ’ Ἑκάτῃ καὶ ἐρικτύπῳ Ἐννοσιγαίῳ, ῥηιδίωσ ἄγρην κυδρὴ θεὸσ ὤπασε πολλήν, ῥεῖα δ’ ἀφείλετο φαινομένην, ἐθέλουσά γε θυμῷ. ἐσθλὴ δ’ ἐν σταθμοῖσι σὺν Ἑρμῇ ληίδ’ ἀέξειν· βουκολίασ δ’ ἀγέλασ τε καὶ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν ποίμνασ τ’ εἰροπόκων ὀίων, θυμῷ γ’ ἐθέλουσα, ἐξ ὀλίγων βριάει κἀκ πολλῶν μείονα θῆκεν. οὕτω τοι καὶ μουνογενὴσ ἐκ μητρὸσ ἐοῦσα πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισι τετίμηται γεράεσσιν. θῆκε δέ μιν Κρονίδησ κουροτρόφον, οἳ μετ’ ἐκείνην ὀφθαλμοῖσιν ἴδοντο φάοσ πολυδερκέοσ Ηοὖσ. οὕτωσ ἐξ ἀρχῆσ κουροτρόφοσ, αἳ δέ τε τιμαί. Ῥείη δὲ δμηθεῖσα Κρόνῳ τέκε φαίδιμα τέκνα, Ἱστίην Δήμητρα καὶ Ἥρην χρυσοπέδιλον ἴφθιμόν τ’ Αἴδην, ὃσ ὑπὸ χθονὶ δώματα ναίει νηλεὲσ ἦτορ ἔχων, καὶ ἐρίκτυπον Ἐννοσίγαιον Ζῆνά τε μητιόεντα, θεῶν πατέρ’ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, τοῦ καὶ ὑπὸ βροντῆσ πελεμίζεται εὐρεῖα χθών.

καὶ τοὺσ μὲν κατέπινε μέγασ Κρόνοσ, ὥσ τισ ἕκαστοσ νηδύοσ ἐξ ἱερῆσ μητρὸσ πρὸσ γούναθ’ ἵκοιτο, τὰ φρονέων, ἵνα μή τισ ἀγαυῶν Οὐρανιώνων ἄλλοσ ἐν ἀθανάτοισιν ἔχοι βασιληίδα τιμήν. πεύθετο γὰρ Γαίησ τε καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντοσ, οὕνεκά οἱ πέπρωτο ἑῷ ὑπὸ παιδὶ δαμῆναι καὶ κρατερῷ περ ἐόντι, Διὸσ μεγάλου διὰ βουλάσ· τῷ ὅ γ’ ἄρ’ οὐκ ἀλαὸσ σκοπιὴν ἔχεν, ἀλλὰ δοκεύων παῖδασ ἑοὺσ κατέπινε· Ῥέην δ’ ἔχε πένθοσ ἄλαστον. ἀλλ’ ὅτε δὴ Δί’ ἔμελλε θεῶν πατέρ’ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν τέξεσθαι, τότ’ ἔπειτα φίλουσ λιτάνευε τοκῆασ τοὺσ αὐτῆσ, Γαῖάν τε καὶ Οὐρανὸν ἀστερόεντα, μῆτιν συμφράσσασθαι, ὅπωσ λελάθοιτο τεκοῦσα παῖδα φίλον, τίσαιτο δ’ ἐρινῦσ πατρὸσ ἑοῖο παίδων θ’, οὓσ κατέπινε μέγασ Κρόνοσ ἀγκυλομήτησ. οἳ δὲ θυγατρὶ φίλῃ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο, καί οἱ πεφραδέτην, ὅσα περ πέπρωτο γενέσθαι ἀμφὶ Κρόνῳ βασιλῆι καὶ υἱέι καρτεροθύμῳ. πέμψαν δ’ ἐσ Λύκτον, Κρήτησ ἐσ πίονα δῆμον, ὁππότ’ ἄρ’ ὁπλότατον παίδων τέξεσθαι ἔμελλε, Ζῆνα μέγαν· τὸν μέν οἱ ἐδέξατο Γαῖα πελώρη Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ τραφέμεν ἀτιταλλέμεναί τε. ἔνθα μιν ἷκτο φέρουσα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν πρώτην ἐσ Λύκτον· κρύψεν δέ ἑ χερσὶ λαβοῦσα ἄντρῳ ἐν ἠλιβάτῳ, ζαθέησ ὑπὸ κεύθεσι γαίησ, Αἰγαίῳ ἐν ὄρει πεπυκασμένῳ ὑλήεντι. τῷ δὲ σπαργανίσασα μέγαν λίθον ἐγγυάλιξεν Οὐρανίδῃ μέγ’ ἄνακτι, θεῶν προτέρῳ βασιλῆι. τὸν τόθ’ ἑλὼν χείρεσσιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺν σχέτλιοσ· οὐδ’ ἐνόησε μετὰ φρεσίν, ὥσ οἱ ὀπίσσω ἀντὶ λίθου ἑὸσ υἱὸσ ἀνίκητοσ καὶ ἀκηδὴσ λείπεθ’, ὅ μιν τάχ’ ἔμελλε βίῃ καὶ χερσὶ δαμάσσασ τιμῆσ ἐξελάειν, ὃ δ’ ἐν ἀθανάτοισι ἀνάξειν. καρπαλίμωσ δ’ ἄρ’ ἔπειτα μένοσ καὶ φαίδιμα γυῖα ηὔξετο τοῖο ἄνακτοσ·

ἐπιπλομένων δ’ ἐνιαυτῶν Γαίησ ἐννεσίῃσι πολυφραδέεσσι δολωθεὶσ ὃν γόνον ἄψ ἀνέηκε μέγασ Κρόνοσ ἀγκυλομήτησ νικηθεὶσ τέχνῃσι βίηφί τε παιδὸσ ἑοῖο. πρῶτον δ’ ἐξέμεσεν λίθον, ὃν πύματον κατέπινεν· τὸν μὲν Ζεὺσ στήριξε κατὰ χθονὸσ εὐρυοδείησ Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ γυάλοισ ὕπο Παρνησοῖο σῆμ’ ἔμεν ἐξοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι βροτοῖσιν. λῦσε δὲ πατροκασιγνήτουσ ὀλοῶν ὑπὸ δεσμῶν Οὐρανίδασ, οὓσ δῆσε πατὴρ ἀεσιφροσύνῃσιν· οἳ οἱ ἀπεμνήσαντο χάριν ἐυεργεσιάων, δῶκαν δὲ βροντὴν ἠδ’ αἰθαλόεντα κεραυνὸν καὶ στεροπήν· τὸ πρὶν δὲ πελώρη Γαῖα κεκεύθει· τοῖσ πίσυνοσ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει. κούρην δ’ Ιἀπετὸσ καλλίσφυρον Ὠκεανίνην ἠγάγετο Κλυμένην καὶ ὁμὸν λέχοσ εἰσανέβαινεν.

ἣ δέ οἱ Ἄτλαντα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα· τίκτε δ’ ὑπερκύδαντα Μενοίτιον ἠδὲ Προμηθέα ποικίλον αἰολόμητιν, ἁμαρτίνοόν τ’ Ἐπιμηθέα ὃσ κακὸν ἐξ ἀρχῆσ γένετ’ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν· πρῶτοσ γάρ ῥα Διὸσ πλαστὴν ὑπέδεκτο γυναῖκα παρθένον. ὑβριστὴν δὲ Μενοίτιον εὐρύοπα Ζεὺσ εἰσ Ἔρεβοσ κατέπεμψε βαλὼν ψολόεντι κεραυνῷ εἵνεκ’ ἀτασθαλίησ τε καὶ ἠνορέησ ὑπερόπλου. Ἄτλασ δ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆσ ὑπ’ ἀνάγκησ πείρασιν ἐν γαίησ, πρόπαρ Εσπερίδων λιγυφώνων, ἑστηὼσ κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσιν· ταύτην γάρ οἱ μοῖραν ἐδάσσατο μητίετα Ζεύσ. δῆσε δ’ ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθέα ποικιλόβουλον δεσμοῖσ ἀργαλέοισι μέσον διὰ κίον’ ἐλάσσασ· καί οἱ ἐπ’ αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἧπαρ ἤσθιεν ἀθάνατον, τὸ δ’ ἀέξετο ἶσον ἁπάντη νυκτόσ ὅσον πρόπαν ἦμαρ ἔδοι τανυσίπτεροσ ὄρνισ. τὸν μὲν ἄρ’ Ἀλκμήνησ καλλισφύρου ἄλκιμοσ υἱὸσ Ἡρακλέησ ἔκτεινε, κακὴν δ’ ἀπὸ νοῦσον ἄλαλκεν Ιἀπετιονίδῃ καὶ ἐλύσατο δυσφροσυνάων οὐκ ἀέκητι Ζηνὸσ Ὀλυμπίου ὑψιμέδοντοσ, ὄφρ’ Ἡρακλῆοσ Θηβαγενέοσ κλέοσ εἰή πλεῖον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν. ταῦτ’ ἄρα ἁζόμενοσ τίμα ἀριδείκετον υἱόν· καί περ χωόμενοσ παύθη χόλου, ὃν πρὶν ἔχεσκεν, οὕνεκ’ ἐρίζετο βουλὰσ ὑπερμενέι Κρονίωνι. καὶ γὰρ ὅτ’ ἐκρίνοντο θεοὶ θνητοί τ’ ἄνθρωποι Μηκώνῃ, τότ’ ἔπειτα μέγαν βοῦν πρόφρονι θυμῷ δασσάμενοσ προέθηκε, Διὸσ νόον ἐξαπαφίσκων. τοῖσ μὲν γὰρ σάρκασ τε καὶ ἔγκατα πίονα δημῷ ἐν ῥινῷ κατέθηκε καλύψασ γαστρὶ βοείῃ, τῷ δ’ αὖτ’ ὀστέα λευκὰ βοὸσ δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ εὐθετίσασ κατέθηκε καλύψασ ἀργέτι δημῷ. δὴ τότε μιν προσέειπε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε· Ιἀπετιονίδη, πάντων ἀριδείκετ’ ἀνάκτων, ὦ πέπον, ὡσ ἑτεροζήλωσ διεδάσσαο μοίρασ.

ὣσ φάτο κερτομέων Ζεὺσ ἄφθιτα μήδεα εἰδώσ.

τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Προμηθεὺσ ἀγκυλομήτησ ἦκ’ ἐπιμειδήσασ, δολίησ δ’ οὐ λήθετο τέχνησ· ζεῦ κύδιστε μέγιστε θεῶν αἰειγενετάων, τῶν δ’ ἕλε’, ὁπποτέρην σε ἐνὶ φρεσὶ θυμὸσ ἀνώγει.

Φῆ ῥα δολοφρονέων· Ζεὺσ δ’ ἄφθιτα μήδεα εἰδὼσ γνῶ ῥ’ οὐδ’ ἠγνοίησε δόλον· κακὰ δ’ ὄσσετο θυμῷ θνητοῖσ ἀνθρώποισι, τὰ καὶ τελέεσθαι ἔμελλεν. χερσὶ δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρῃσιν ἀνείλετο λευκὸν ἄλειφαρ. χώσατο δὲ φρένασ ἀμφί, χόλοσ δέ μιν ἵκετο θυμόν, ὡσ ἴδεν ὀστέα λευκὰ βοὸσ δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ. ἐκ τοῦ δ’ ἀθανάτοισιν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων καίουσ’ ὀστέα λευκὰ θυηέντων ἐπὶ βωμῶν. τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσασ προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύσ· Ιἀπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώσ, ὦ πέπον, οὐκ ἄρα πω δολίησ ἐπιλήθεο τέχνησ.

ὣσ φάτο χωόμενοσ Ζεὺσ ἄφθιτα μήδεα εἰδώσ·

ἐκ τούτου δὴ ἔπειτα δόλου μεμνημένοσ αἰεὶ οὐκ ἐδίδου Μελίῃσι πυρὸσ μένοσ ἀκαμάτοιο θνητοῖσ ἀνθρώποισ, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσιν. ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺσ πάισ Ιἀπετοῖο κλέψασ ἀκαμάτοιο πυρὸσ τηλέσκοπον. αὐγὴν ἐν κοί̈λῳ νάρθηκι· δάκεν δέ ἑ νειόθι θυμόν, Ζῆν’ ὑψιβρεμέτην, ἐχόλωσε δέ μιν φίλον ἦτορ, ὡσ ἴδ’ ἐν ἀνθρώποισι πυρὸσ τηλέσκοπον αὐγήν. αὐτίκα δ’ ἀντὶ πυρὸσ τεῦξεν κακὸν ἀνθρώποισιν· γαίησ γὰρ σύμπλασσε περικλυτὸσ Ἀμφιγυήεισ παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάσ. ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπισ Ἀθήνη ἀργυφέη ἐσθῆτι· κατὰ κρῆθεν δὲ καλύπτρην δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε, θαῦμα ἰδέσθαι· ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνουσ, νεοθηλέοσ ἄνθεα ποίησ, ἱμερτοὺσ περίθηκε καρήατι Παλλὰσ Ἀθήνη. ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνην χρυσέην κεφαλῆφιν ἔθηκε, τὴν αὐτὸσ ποίησε περικλυτὸσ Ἀμφιγυήεισ ἀσκήσασ παλάμῃσι, χαριζόμενοσ Διὶ πατρί. τῇ δ’ ἐνὶ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο, θαῦμα ἰδέσθαι, κνώδαλ’, ὅσ’ ἤπειροσ πολλὰ τρέφει ἠδὲ θάλασσα, τῶν ὅ γε πόλλ’ ἐνέθηκε, ‐ χάρισ δ’ ἀπελάμπετο πολλή, ‐ θαυμάσια, ζῴοισιν ἐοικότα φωνήεσσιν. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε καλὸν κακὸν ἀντ’ ἀγαθοῖο.

ἐξάγαγ’, ἔνθα περ ἄλλοι ἔσαν θεοὶ ἠδ’ ἄνθρωποι, κόσμῳ ἀγαλλομένην γλαυκώπιδοσ ὀβριμοπάτρησ. θαῦμα δ’ ἔχ’ ἀθανάτουσ τε θεοὺσ θνητούσ τ’ ἀνθρώπουσ, ὡσ εἶδον δόλον αἰπύν, ἀμήχανον ἀνθρώποισιν. ἐκ τῆσ γὰρ γένοσ ἐστὶ γυναικῶν θηλυτεράων, τῆσ γὰρ ὀλώιόν ἐστι γένοσ καὶ φῦλα γυναικῶν, πῆμα μέγ’ αἳ θνητοῖσι μετ’ ἀνδράσι ναιετάουσιν οὐλομένησ πενίησ οὐ σύμφοροι, ἀλλὰ κόροιο.

ὡσ δ’ ὁπότ’ ἐν σμήνεσσι κατηρεφέεσσι μέλισσαι κηφῆνασ βόσκωσι, κακῶν ξυνήονασ ἔργων ‐ αἳ μέν τε πρόπαν ἦμαρ ἐσ ἠέλιον καταδύντα ἠμάτιαι σπεύδουσι τιθεῖσί τε κηρία λευκά, οἳ δ’ ἔντοσθε μένοντεσ ἐπηρεφέασ κατὰ σίμβλουσ ἀλλότριον κάματον σφετέρην ἐσ γαστέρ’ ἀμῶνται ‐ ὣσ δ’ αὔτωσ ἄνδρεσσι κακὸν θνητοῖσι γυναῖκασ Ζεὺσ ὑψιβρεμέτησ θῆκεν, ξυνήονασ ἔργων ἀργαλέων· ἕτερον δὲ πόρεν κακὸν ἀντ’ ἀγαθοῖο· ὅσ κε γάμον φεύγων καὶ μέρμερα ἔργα γυναικῶν μὴ γῆμαι ἐθέλῃ, ὀλοὸν δ’ ἐπὶ γῆρασ ἵκοιτο χήτεϊ γηροκόμοιο· ὅ γ’ οὐ βιότου ἐπιδευὴσ ζώει, ἀποφθιμένου δὲ διὰ κτῆσιν δατέονται χηρωσταί· ᾧ δ’ αὖτε γάμου μετὰ μοῖρα γένηται, κεδνὴν δ’ ἔσχεν ἄκοιτιν ἀρηρυῖαν πραπίδεσσι, τῷ δέ τ’ ἀπ’ αἰῶνοσ κακὸν ἐσθλῷ ἀντιφερίζει ἐμμενέσ· ὃσ δέ κε τέτμῃ ἀταρτηροῖο γενέθλησ, ζώει ἐνὶ στήθεσσιν ἔχων ἀλίαστον ἀνίην θυμῷ καὶ κραδίῃ, καὶ ἀνήκεστον κακόν ἐστιν. ὣσ οὐκ ἔστι Διὸσ κλέψαι νόον οὐδὲ παρελθεῖν.

οὐδὲ γὰρ Ιἀπετιονίδησ ἀκάκητα Προμηθεὺσ τοῖό γ’ ὑπεξήλυξε βαρὺν χόλον, ἀλλ’ ὑπ’ ἀνάγκησ καὶ πολύιδριν ἐόντα μέγασ κατὰ δεσμὸσ ἐρύκει. Βριάρεῳ δ’ ὡσ πρῶτα πατὴρ ὠδύσσατο θυμῷ Κόττῳ τ’ ἠδὲ Γύῃ, δῆσεν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ ἠνορέην ὑπέροπλον ἀγώμενοσ ἠδὲ καὶ εἶδοσ καὶ μέγεθοσ·

ὡσ νέκταρ τ’ ἐπάσαντο καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινήν, δὴ τότε τοῖσ μετέειπε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε· κατένασσε δ’ ὑπὸ χθονὸσ εὐρυοδείησ. ἔνθ’ οἵ γ’ ἄλγε’ ἔχοντεσ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντεσ εἱάτ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ, μεγάλησ ἐν πείρασι γαίησ, δηθὰ μάλ’ ἀχνύμενοι, κραδίῃ μέγα πένθοσ ἔχοντεσ. ἀλλά σφεασ Κρονίδησ τε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, οὓσ τέκεν ἠύκομοσ Ῥείη Κρόνου ἐν φιλότητι, Γαίησ φραδμοσύνῃσιν ἀνήγαγον ἐσ φάοσ αὖτισ· αὐτὴ γάρ σφιν ἅπαντα διηνεκέωσ κατέλεξε σὺν κείνοισ νίκην τε καὶ ἀγλαὸν εὖχοσ ἀρέσθαι. δηρὸν γὰρ μάρναντο πόνον θυμαλγέ’ ἔχοντεσ Τιτῆνέσ τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο, ἀντίον ἀλλήλοισι διὰ κρατερὰσ ὑσμίνασ, οἳ μὲν ἀφ’ ὑψηλῆσ Ὄθρυοσ Τιτῆνεσ ἀγαυοί, οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ Οὐλύμποιο θεοί, δωτῆρεσ ἐάων, οὓσ τέκεν ἠύκομοσ Ῥείη Κρόνῳ εὐνηθεῖσα. οἵ ῥα τότ’ ἀλλήλοισι χόλον θυμαλγέ’ ἔχοντεσ συνεχέωσ ἐμάχοντο δέκα πλείουσ ἐνιαυτούσ· οὐδέ τισ ἦν ἔριδοσ χαλεπῆσ λύσισ οὐδὲ τελευτὴ οὐδετέροισ, ἶσον δὲ τέλοσ τέτατο πτολέμοιο. ἀλλ’ ὅτε δὴ κείνοισι παρέσχεθεν ἄρμενα πάντα, νέκταρ τ’ ἀμβροσίην τε, τά περ θεοὶ αὐτοὶ ἔδουσι, πάντων ἐν στήθεσσιν ἀέξετο θυμὸσ ἀγήνωρ. κέκλυτε μευ, Γαίησ τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα, ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸσ ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.

ἤδη γὰρ μάλα δηρὸν ἐναντίοι ἀλλήλοισι νίκησ καὶ κράτεοσ πέρι μαρνάμεθ’ ἤματα πάντα Τιτῆνέσ τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐκγενόμεσθα. ὑμεῖσ δὲ μεγάλην τε βίην καὶ χεῖρασ ἀάπτουσ φαίνετε Τιτήνεσσιν ἐναντίοι ἐν δαὶ̈ λυγρῇ μνησάμενοι φιλότητοσ ἐνηέοσ, ὅσσα παθόντεσ ἐσ φάοσ ἂψ ἀφίκεσθε δυσηλεγέοσ ὑπὸ δεσμοῦ ἡμετέρασ διὰ βουλὰσ ὑπὸ ζόφου ἠερόεντοσ. ὣσ φάτο·

τὸν δ’ ἐξαῦτισ ἀμείβετο Κόττοσ ἀμύμων· Δαιμόνι’, οὐκ ἀδάητα πιφαύσκεαι·

ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἴδμεν, ὅ τοι περὶ μὲν πραπίδεσ, περὶ δ’ ἐστὶ νόημα, ἀλκτὴρ δ’ ἀθανάτοισιν ἀρῆσ γένεο κρυεροῖο. σῇσι δ’ ἐπιφροσύνῃσιν ὑπὸ ζόφου ἠερόεντοσ ἄψορρον δ’ ἐξαῦτισ ἀμειλίκτων ὑπὸ δεσμῶν ἠλύθομεν, Κρόνου υἱὲ ἄναξ, ἀνάελπτα παθόντεσ. τῷ καὶ νῦν ἀτενεῖ τε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ ῥυσόμεθα κράτοσ ὑμὸν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι μαρνάμενοι Τιτῆσιν ἀνὰ κρατερὰσ ὑσμίνασ. ὣσ φάτ’·

ἐπῄνεσσαν δὲ θεοί, δωτῆρεσ ἐάων, μῦθον ἀκούσαντεσ· πολέμου δ’ ἐλιλαίετο θυμὸσ μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθε· μάχην δ’ ἀμέγαρτον ἔγειραν πάντεσ, θήλειαι τε καὶ ἄρσενεσ, ἤματι κείνῳ, Τιτῆνέσ τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο, οὕσ τε Ζεὺσ Ἐρέβευσφιν ὑπὸ χθονὸσ ἧκε φόωσδε δεινοί τε κρατεροί τε, βίην ὑπέροπλον ἔχοντεσ. τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρεσ ἀπ’ ὤμων ἀίσσοντο πᾶσιν ὁμῶσ, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν. οἳ τότε Τιτήνεσσι κατέσταθεν ἐν δαὶ̈ λυγρῇ πέτρασ ἠλιβάτουσ στιβαρῇσ ἐν χερσὶν ἔχοντεσ. Τιτῆνεσ δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγασ προφρονέωσ, χειρῶν τε βίησ θ’ ἅμα ἔργον ἔφαινον ἀμφότεροι· δεινὸν δὲ περίαχε πόντοσ ἀπείρων, γῆ δὲ μέγ’ ἐσμαράγησεν, ἐπέστενε δ’ οὐρανὸσ εὐρὺσ σειόμενοσ, πεδόθεν δὲ τινάσσετο μακρὸσ Ὄλυμποσ ῥιπῇ ὕπ’ ἀθανάτων, ἔνοσισ δ’ ἵκανε βαρεῖα Τάρταρον ἠερόεντα, ποδῶν τ’ αἰπεῖα ἰωὴ ἀσπέτου ἰωχμοῖο βολάων τε κρατεράων· ὣσ ἄρ’ ἐπ’ ἀλλήλοισ ἱέσαν βέλεα στονόεντα. φωνὴ δ’ ἀμφοτέρων ἵκετ’ οὐρανὸν ἀστερόεντα κεκλομένων· οἳ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ. οὐδ’ ἄρ’ ἔτι Ζεὺσ ἴσχεν ἑὸν μένοσ, ἀλλά νυ τοῦ γε εἶθαρ μὲν μένεοσ πλῆντο φρένεσ, ἐκ δέ τε πᾶσαν φαῖνε βίην·

ἄμυδισ δ’ ἄρ’ ἀπ’ οὐρανοῦ ἠδ’ ἀπ’ Ὀλύμπου ἀστράπτων ἔστειχε συνωχαδόν· οἱ δὲ κεραυνοὶ ἴκταρ ἅμα βροντῇ τε καὶ ἀστεροπῇ ποτέοντο χειρὸσ ἄπο στιβαρῆσ, ἱερὴν φλόγα εἰλυφόωντεσ ταρφέεσ· ἀμφὶ δὲ γαῖα φερέσβιοσ ἐσμαράγιζε καιομένη, λάκε δ’ ἀμφὶ πυρὶ μεγάλ’ ἄσπετοσ ὕλη. ἔζεε δὲ χθὼν πᾶσα καὶ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα πόντοσ τ’ ἀτρύγετοσ· τοὺσ δ’ ἄμφεπε θερμὸσ ἀυτμὴ Τιτῆνασ χθονίουσ, φλὸξ δ’ αἰθέρα δῖαν ἵκανεν ἄσπετοσ, ὄσσε δ’ ἄμερδε καὶ ἰφθίμων περ ἐόντων αὐγὴ μαρμαίρουσα κεραυνοῦ τε στεροπῆσ τε. καῦμα δὲ θεσπέσιον κάτεχεν Χάοσ· εἴσατο δ’ ἄντα ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν ἠδ’ οὐάσι ὄσσαν ἀκοῦσαι αὔτωσ, ὡσ εἰ Γαῖα καὶ Οὐρανὸσ εὐρὺσ ὕπερθε πίλνατο· τοῖοσ γάρ κε μέγασ ὑπὸ δοῦποσ ὀρώρει τῆσ μὲν ἐρειπομένησ, τοῦ δ’ ὑψόθεν ἐξεριπόντοσ· τόσσοσ δοῦποσ ἔγεντο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων. σὺν δ’ ἄνεμοι ἔνοσίν τε κονίην τ’ ἐσφαράγιζον βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν, κῆλα Διὸσ μεγάλοιο, φέρον δ’ ἰαχήν τ’ ἐνοπήν τε ἐσ μέσον ἀμφοτέρων· ὄτοβοσ δ’ ἄπλητοσ ὀρώρει σμερδαλέησ ἔριδοσ, κάρτοσ δ’ ἀνεφαίνετο ἔργων. ἐκλίνθη δὲ μάχη· πρὶν δ’ ἀλλήλοισ ἐπέχοντεσ ἐμμενέωσ ἐμάχοντο διὰ κρατερὰσ ὑσμίνασ. οἳ δ’ ἄρ’ ἐνὶ πρώτοισι μάχην δριμεῖαν ἔγειραν Κόττοσ τε Βριάρεώσ τε Γύησ τ’ ἀάτοσ πολέμοιο, οἵ ῥα τριηκοσίασ πέτρασ στιβαρῶν ἀπὸ χειρῶν πέμπον ἐπασσυτέρασ, κατὰ δ’ ἐσκίασαν βελέεσσι Τιτῆνασ, καὶ τοὺσ μὲν ὑπὸ χθονὸσ εὐρυοδείησ πέμψαν καὶ δεσμοῖσιν ἐν ἀργαλέοισιν ἔδησαν χερσὶν νικήσαντεσ ὑπερθύμουσ περ ἐόντασ, τόσσον ἔνερθ’ ὑπὸ γῆσ, ὅσον οὐρανόσ ἐστ’ ἀπὸ γαίησ·

τόσσον γάρ τ’ ἀπὸ γῆσ ἐσ Τάρταρον ἠερόεντα. ἐννέα γὰρ νύκτασ τε καὶ ἤματα χάλκεοσ ἄκμων οὐρανόθεν κατιὼν δεκάτῃ κ’ ἐσ γαῖαν ἵκοιτο· ἐννέα δ’ αὖ νύκτασ τε καὶ ἤματα χάλκεοσ ἄκμων ἐκ γαίησ κατιὼν δεκάτῃ κ’ ἐσ Τάρταρον ἵκοι. τὸν πέρι χάλκεον ἑρ́κοσ ἐλήλαται· ἀμφὶ δέ μιν νὺξ τριστοιχεὶ κέχυται περὶ δειρήν· αὐτὰρ ὕπερθεν γῆσ ῥίζαι πεφύασι καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσησ. ἔνθα θεοὶ Τιτῆνεσ ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι κεκρύφαται βουλῇσι Διὸσ νεφεληγερέταο χώρῳ ἐν εὐρώεντι, πελώρησ ἔσχατα γαίησ.

τοῖσ οὐκ ἐξιτόν ἐστι. θύρασ δ’ ἐπέθηκε Ποσειδέων χαλκείασ, τεῖχοσ δὲ περοίχεται ἀμφοτέρωθεν. ἔνθα Γύησ Κόττοσ τε καὶ Ὀβριάρεωσ μεγάθυμοσ ναίουσιν, φύλακεσ πιστοὶ Διὸσ αἰγιόχοιο. ἔνθα δὲ γῆσ δνοφερῆσ καὶ Ταρτάρου ἠερόεντοσ πόντου τ’ ἀτρυγέτοιο καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντοσ ἑξείησ πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ’ ἐάσιν ἀργαλέ’ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ, χάσμα μέγ’, οὐδέ κε πάντα τελεσφόρον εἰσ ἐνιαυτὸν οὖδασ ἵκοιτ’, εἰ πρῶτα πυλέων ἔντοσθε γένοιτο, ἀλλά κεν ἔνθα καὶ ἔνθα φέροι πρὸ θύελλα θυέλλῃ ἀργαλέη·

δεινὸν δὲ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι τοῦτο τέρασ. Νυκτὸσ δ’ ἐρεβεννῆσ οἰκία δεινὰ ἕστηκεν νεφέλῃσ κεκαλυμμένα κυανέῃσιν. τῶν πρόσθ’ Ιἀπετοῖο πάισ ἔχει οὐρανὸν εὐρὺν ἑστηὼσ κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσιν ἀστεμφέωσ, ὅθι Νύξ τε καὶ Ἡμέρη ἆσσον ἰοῦσαι ἀλλήλασ προσέειπον, ἀμειβόμεναι μέγαν οὐδὸν χάλκεον· ἣ μὲν ἔσω καταβήσεται, ἣ δὲ θύραζε ἔρχεται, οὐδέ ποτ’ ἀμφοτέρασ δόμοσ ἐντὸσ ἐέργει, ἀλλ’ αἰεὶ ἑτέρη γε δόμων ἔκτοσθεν ἐοῦσα γαῖαν ἐπιστρέφεται, ἣ δ’ αὖ δόμου ἐντὸσ ἐοῦσα μίμνει τὴν αὐτῆσ ὡρ́ην ὁδοῦ, ἔστ’ ἂν ἵκηται, ἣ μὲν ἐπιχθονίοισι φάοσ πολυδερκὲσ ἔχουσα, ἣ δ’ Ὕπνον μετὰ χερσί, κασίγνητον Θανάτοιο. Νὺξ ὀλοή, νεφέλῃ κεκαλυμμένη ἠεροειδεῖ. ἔνθα δὲ Νυκτὸσ παῖδεσ ἐρεμνῆσ οἰκί’ ἔχουσιν, Ὕπνοσ καὶ Θάνατοσ, δεινοὶ θεοί·

οὐδέ ποτ’ αὐτοὺσ Ηἔλιοσ φαέθων ἐπιδέρκεται ἀκτίνεσσιν οὐρανὸν εἲσ ἀνιὼν οὐδ’ οὐρανόθεν καταβαίνων. τῶν δ’ ἕτεροσ γαῖάν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσησ ἥσυχοσ ἀνστρέφεται καὶ μείλιχοσ ἀνθρώποισι, τοῦ δὲ σιδηρέη μὲν κραδίη, χάλκεον δέ οἱ ἦτορ νηλεὲσ ἐν στήθεσσιν· ἔχει δ’ ὃν πρῶτα λάβῃσιν ἀνθρώπων· ἐχθρὸσ δὲ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. ἔνθα θεοῦ χθονίου πρόσθεν δόμοι ἠχήεντεσ ἰφθίμου τ’ Αἴδεω καὶ ἐπαινῆσ Περσεφονείησ ἑστᾶσιν, δεινὸσ δὲ κύων προπάροιθε φυλάσσει νηλειήσ, τέχνην δὲ κακὴν ἔχει·

ἐσ μὲν ἰόντασ σαίνει ὁμῶσ οὐρῇ τε καὶ οὐάσιν ἀμφοτέροισιν, ἐξελθεῖν δ’ οὐκ αὖτισ ἐᾷ πάλιν, ἀλλὰ δοκεύων ἐσθίει, ὅν κε λάβῃσι πυλέων ἔκτοσθεν ἰόντα. ἰφθίμου τ’ Αἴδεω καὶ ἐπαινῆσ Περσεφονείησ. ἔνθα δὲ ναιετάει στυγερὴ θεὸσ ἀθανάτοισι, δεινὴ Στύξ, θυγάτηρ ἀψορρόου Ὠκεανοῖο πρεσβυτάτη·

νόσφιν δὲ θεῶν κλυτὰ δώματα ναίει μακρῇσιν πέτρῃσι κατηρεφέ’· ἀμφὶ δὲ πάντη κίοσιν ἀργυρέοισι πρὸσ οὐρανὸν ἐστήρικται. παῦρα δὲ Θαύμαντοσ θυγάτηρ πόδασ ὠκέα Ἶρισ ἀγγελίην πωλεῖται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσησ. ὁππότ’ ἔρισ καὶ νεῖκοσ ἐν ἀθανάτοισιν ὄρηται καί ῥ’ ὅστισ ψεύδηται Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων, Ζεὺσ δέ τε Ἶριν ἔπεμψε θεῶν μέγαν ὁρ́κον ἐνεῖκαι τηλόθεν ἐν χρυσέῃ προχόῳ πολυώνυμον ὕδωρ ψυχρόν, ὅτ’ ἐκ πέτρησ καταλείβεται ἠλιβάτοιο ὑψηλῆσ· πολλὸν δὲ ὑπὸ χθονὸσ εὐρυοδείησ ἐξ ἱεροῦ ποταμοῖο ῥέει διὰ νύκτα μέλαιναν Ὠκεανοῖο κέρασ· δεκάτη δ’ ἐπὶ μοῖρα δέδασται· ἐννέα μὲν περὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσησ δίνῃσ ἀργυρέῃσ εἱλιγμένοσ εἰσ ἅλα πίπτει, ἣ δὲ μί’ ἐκ πέτρησ προρέει μέγα πῆμα θεοῖσιν. ὅσ κεν τὴν ἐπίορκον ἀπολλείψασ ἐπομόσσῃ ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντοσ Ὀλύμπου, κεῖται νήυτμοσ τετελεσμένον εἰσ ἐνιαυτόν· οὐδέ ποτ’ ἀμβροσίησ καὶ νέκταροσ ἔρχεται ἆσσον βρώσιοσ, ἀλλά τε κεῖται ἀνάπνευστοσ καὶ ἄναυδοσ στρωτοῖσ ἐν λεχέεσσι, κακὸν δέ ἑ κῶμα καλύπτει. αὐτὰρ ἐπεὶ νοῦσον τελέσῃ μέγαν εἰσ ἐνιαυτόν, ἄλλοσ γ’ ἐξ ἄλλου δέχεται χαλεπώτεροσ ἀέθλοσ. εἰνάετεσ δὲ θεῶν ἀπαμείρεται αἰὲν ἐόντων, οὐδέ ποτ’ ἐσ βουλὴν ἐπιμίσγεται οὐδ’ ἐπὶ δαῖτασ ἐννέα πάντα ἔτεα· δεκάτῳ δ’ ἐπιμίσγεται αὖτισ εἴρασ ἐσ ἀθανάτων, οἳ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσιν. τοῖον ἄρ’ ὁρ́κον ἔθεντο θεοὶ Στυγὸσ ἄφθιτον ὕδωρ ὠγύγιον, τὸ δ’ ἱήσι καταστυφέλου διὰ χώρου. ἔνθα δὲ γῆσ δνοφερῆσ καὶ Ταρτάρου ἠερόεντοσ πόντου τ’ ἀτρυγέτοιο καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντοσ ἑξείησ πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ’ ἐάσιν ἀργαλέ’ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ.

ἔνθα δὲ μαρμάρεαί τε πύλαι καὶ χάλκεοσ οὐδὸσ ἀστεμφήσ, ῥίζῃσι διηνεκέεσσιν ἀρηρώσ, αὐτοφυήσ· πρόσθεν δὲ θεῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων Τιτῆνεσ ναίουσι, πέρην Χάεοσ ζοφεροῖο. αὐτὰρ ἐρισμαράγοιο Διὸσ κλειτοὶ ἐπίκουροι δώματα ναιετάουσιν ἐπ’ Ὠκεανοῖο θεμέθλοισ, Κόττοσ τ’ ἠδὲ Γύησ· Βριάρεών γε μὲν ἠὺν ἐόντα γαμβρὸν ἑὸν ποίησε βαρύκτυποσ Ἐννοσίγαιοσ, δῶκε δὲ Κυμοπόλειαν ὀπυίειν, θυγατέρα ἥν. αὐτὰρ ἐπεὶ Τιτῆνασ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐξέλασεν Ζεύσ, ὁπλότατον τέκε παῖδα Τυφωέα Γαῖα πελώρη Ταρτάρου ἐν φιλότητι διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην·

οὗ χεῖρεσ μὲν ἐάσιν ἐπ’ ἰσχύι, ἔργματ’ ἔχουσαι, καὶ πόδεσ ἀκάματοι κρατεροῦ θεοῦ· ἐκ δέ οἱ ὤμων ἣν ἑκατὸν κεφαλαὶ ὄφιοσ, δεινοῖο δράκοντοσ, γλώσσῃσιν δνοφερῇσι λελιχμότεσ, ἐκ δέ οἱ ὄσσων θεσπεσίῃσ κεφαλῇσιν ὑπ’ ὀφρύσι πῦρ ἀμάρυσσεν· πασέων δ’ ἐκ κεφαλέων πῦρ καίετο δερκομένοιο· φωναὶ δ’ ἐν πάσῃσιν ἔσαν δεινῇσ κεφαλῇσι παντοίην ὄπ’ ἰεῖσαι ἀθέσφατον· ἄλλοτε μὲν γὰρ φθέγγονθ’ ὥστε θεοῖσι συνιέμεν, ἄλλοτε δ’ αὖτε ταύρου ἐριβρύχεω, μένοσ ἀσχέτου, ὄσσαν ἀγαύρου, ἄλλοτε δ’ αὖτε λέοντοσ ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντοσ, ἄλλοτε δ’ αὖ σκυλάκεσσιν ἐοικότα, θαύματ’ ἀκοῦσαι, ἄλλοτε δ’ αὖ ῥοίζεσχ’, ὑπὸ δ’ ἤχεεν οὔρεα μακρά. καί νύ κεν ἔπλετο ἔργον ἀμήχανον ἤματι κείνῳ καί κεν ὅ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἄναξεν, εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. σκληρὸν δ’ ἐβρόντησε καὶ ὄβριμον, ἀμφὶ δὲ γαῖα σμερδαλέον κονάβησε καὶ οὐρανὸσ εὐρὺσ ὕπερθε πόντοσ τ’ Ὠκεανοῦ τε ῥοαὶ καὶ Τάρταρα γαίησ. ποσσὶ δ’ ὕπ’ ἀθανάτοισι μέγασ πελεμίζετ’ Ὄλυμποσ ὀρνυμένοιο ἄνακτοσ· ἐπεστενάχιζε δὲ γαῖα. καῦμα δ’ ὑπ’ ἀμφοτέρων κάτεχεν ἰοειδέα πόντον βροντῆσ τε στεροπῆσ τε, πυρόσ τ’ ἀπὸ τοῖο πελώρου, πρηστήρων ἀνέμων τε κεραυνοῦ τε φλεγέθοντοσ. ἔζεε δὲ χθὼν πᾶσα καὶ οὐρανὸσ ἠδὲ θάλασσα· θυῖε δ’ ἄρ’ ἀμφ’ ἀκτὰσ περί τ’ ἀμφί τε κύματα μακρὰ ῥιπῇ ὕπ’ ἀθανάτων, ἔνοσισ δ’ ἄσβεστοσ ὀρώρει· τρέε δ’ Αἴδησ, ἐνέροισι καταφθιμένοισιν ἀνάσσων, Τιτῆνέσ θ’ ὑποταρτάριοι, Κρόνον ἀμφὶσ ἐόντεσ, ἀσβέστου κελάδοιο καὶ αἰνῆσ δηιοτῆτοσ. Ζεὺσ δ’ ἐπεὶ οὖν κόρθυνεν ἑὸν μένοσ, εἵλετο δ’ ὅπλα, βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν, πλῆξεν ἀπ’ Οὐλύμποιο ἐπάλμενοσ·

ἀμφὶ δὲ πάσασ ἔπρεσε θεσπεσίασ κεφαλὰσ δεινοῖο πελώρου. αὐτὰρ ἐπεὶ δή μιν δάμασεν πληγῇσιν ἱμάσσασ, ἤριπε γυιωθείσ, στενάχιζε δὲ γαῖα πελώρη. φλὸξ δὲ κεραυνωθέντοσ ἀπέσσυτο τοῖο ἄνακτοσ οὔρεοσ ἐν βήσσῃσιν ἀιδνῇσ παιπαλοέσσῃσ, πληγέντοσ. πολλὴ δὲ πελώρη καίετο γαῖα ἀτμῇ θεσπεσίῃ καὶ ἐτήκετο κασσίτεροσ ὣσ τέχνῃ ὕπ’ αἰζηῶν ἐν ἐυτρήτοισ χοάνοισι θαλφθείσ, ἠὲ σίδηροσ, ὅ περ κρατερώτατόσ ἐστιν. οὔρεοσ ἐν βήσσῃσι δαμαζόμενοσ πυρὶ κηλέῳ τήκεται ἐν χθονὶ δίῃ ὑφ’ Ἡφαιστου παλάμῃσιν. ὣσ ἄρα τήκετο γαῖα σέλαι πυρὸσ αἰθομένοιο. ῥῖψε δέ μιν θυμῷ ἀκαχὼν ἐσ Τάρταρον εὐρύν. ἐκ δὲ Τυφωέοσ ἔστ’ ἀνέμων μένοσ ὑγρὸν ἀέντων, νόσφι Νότου Βορέω τε καὶ ἀργέστεω Ζεφύροιο·

οἵ γε μὲν ἐκ θεόφιν γενεή, θνητοῖσ μέγ’ ὄνειαρ· οἱ δ’ ἄλλοι μαψαῦραι ἐπιπνείουσι θάλασσαν· αἳ δή τοι πίπτουσαι ἐσ ἠεροειδέα πόντον, πῆμα μέγα θνητοῖσι, κακῇ θυίουσιν ἀέλλῃ· ἄλλοτε δ’ ἄλλαι ἀείσι διασκιδνᾶσί τε νῆασ ναύτασ τε φθείρουσι· κακοῦ δ’ οὐ γίγνεται ἀλκὴ ἀνδράσιν, οἳ κείνῃσι συνάντωνται κατὰ πόντον· αἳ δ’ αὖ καὶ κατὰ γαῖαν ἀπείριτον ἀνθεμόεσσαν ἔργ’ ἐρατὰ φθείρουσι χαμαιγενέων ἀνθρώπων πιμπλεῖσαι κόνιόσ τε καὶ ἀργαλέου κολοσυρτοῦ. αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόνον μάκαρεσ θεοὶ ἐξετέλεσσαν, Τιτήνεσσι δὲ τιμάων κρίναντο βίηφι, δή ῥα τότ’ ὤτρυνον βασιλευέμεν ἠδὲ ἀνάσσειν Γαίησ φραδμοσύνῃσιν Ὀλύμπιον εὐρύοπα Ζῆν ἀθανάτων·

ὃ δὲ τοῖσιν ἑὰσ διεδάσσατο τιμάσ. Ζεὺσ δὲ θεῶν βασιλεὺσ πρώτην ἄλοχον θέτο Μῆτιν πλεῖστα τε ἰδυῖαν ἰδὲ θνητῶν ἀνθρώπων.

ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε θεὰν γλαυκῶπιν Ἀθήνην τέξεσθαι, τότ’ ἔπειτα δόλῳ φρένασ ἐξαπατήσασ αἱμυλίοισι λόγοισιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺν Γαίησ φραδμοσύνῃσι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντοσ. τὼσ γάρ οἱ φρασάτην, ἵνα μὴ βασιληίδα τιμὴν ἄλλοσ ἔχοι Διὸσ ἀντὶ θεῶν αἰειγενετάων. ἐκ γὰρ τῆσ εἵμαρτο περίφρονα τέκνα γενέσθαι· πρώτην μὲν κούρην γλαυκώπιδα Τριτογένειαν ἶσον ἔχουσαν πατρὶ μένοσ καὶ ἐπίφρονα βουλήν. αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄρα παῖδα θεῶν βασιλῆα καὶ ἀνδρῶν ἤμελλεν τέξεσθαι, ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντα· ἀλλ’ ἄρα μιν Ζεὺσ πρόσθεν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδύν, ὡσ δή οἱ φράσσαιτο θεὰ ἀγαθόν τε κακόν τε. δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν Ὥρασ, Εὐνουμίην τε Δίκην τε καὶ Εἰρήνην τεθαλυῖαν, αἳ ἔργ’ ὠρεύουσι καταθνητοῖσι βροτοῖσι, Μοίρασ θ’, ᾗ πλείστην τιμὴν πόρε μητίετα Ζεύσ, Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε διδοῦσι θνητοῖσ ἀνθρώποισιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε.

τρεῖσ δέ οἱ Εὐρυνομη Χάριτασ τέκε καλλιπαρῄουσ, Ὠκεανοῦ κούρη, πολυήρατον εἶδοσ ἔχουσα, Ἀγλαί̈ην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ’ ἐρατεινήν·

τῶν καὶ ἀπὸ βλεφάρων ἔροσ εἴβετο δερκομενάων λυσιμελήσ· καλὸν δέ θ’ ὑπ’ ὀφρύσι δερκιόωνται. αὐτὰρ ὁ Δήμητροσ πολυφόρβησ ἐσ λέχοσ ἦλθεν, ἣ τέκε Περσεφόνην λευκώλενον, ἣν Αἰδωνεὺσ ἡρ́πασε ἧσ παρὰ μητρόσ·

ἔδωκε δὲ μητίετα Ζεύσ. μνημοσύνησ δ’ ἐξαῦτισ ἐράσσατο καλλικόμοιο, ἐξ ἧσ οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκεσ ἐξεγένοντο ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψισ ἀοιδῆσ.

Λητὼ δ’ Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν, ἱμερόεντα γόνον περὶ πάντων Οὐρανιώνων, γείνατ’ ἄρ’ αἰγιόχοιο Διὸσ φιλότητι μιγεῖσα.

λοισθοτάτην δ’ Ἥρην θαλερὴν ποιήσατ’ ἄκοιτιν·

ἣ δ’ Ἥβην καὶ Ἄρηα καὶ Εἰλείθυιαν ἔτικτε μιχθεῖσ’ ἐν φιλότητι θεῶν βασιλῆι καὶ ἀνδρῶν. αὐτὸσ δ’ ἐκ κεφαλῆσ γλαυκώπιδα Τριτογένειαν δεινὴν ἐγρεκύδοιμον ἀγέστρατον Ἀτρυτώνην πότνιαν, ᾗ κέλαδοί τε ἅδον πόλεμοί τε μάχαι τε, Ἥρη δ’ Ἥφαιστον κλυτὸν οὐ φιλότητι μιγεῖσα γείνατο, καὶ ζαμένησε καὶ ἤρισε ᾧ παρακοίτῃ, ἐκ πάντων τέχνῃσι κεκασμένον Οὐρανιώνων.

<Ἥρη δὲ ζαμένησε καὶ ἤρισε ᾧ παρακοίτῃ.

ἐκ ταύτησ δ’ ἔριδοσ ἣ μὲν τέκε φαίδιμον υἱὸν Ἥφαιστον, φιλότητοσ ἄτερ Διὸσ αἰγιόχοιο, ἐκ πάντων παλάμῃσι κεκασμένον Οὐρανιώνων· αὐτὰρ ὅ γ’ Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύοσ ἠυκόμοιο κούρῃ νόσφ’ Ἥρησ παρελέξατο καλλιπαρήῳ, ἐξαπαφὼν Μῆτιν καίπερ πολυδήνε’ ἐοῦσαν. συμμάρψασ δ’ ὅ γε χερσὶν ἑὴν ἐγκάτθετο νηδὺν δείσασ, μὴ τέξῃ κρατερώτερον ἄλλο κεραυνοῦ. τοὔνεκά μιν Κρονίδησ ὑψίζυγοσ αἰθέρι ναίων κάππιεν ἐξαπίνησ· ἣ δ’ αὐτίκα Παλλάδ’ Ἀθήνην κύσατο· τὴν μὲν ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε πὰρ κορυφὴν Τρίτωνοσ ἐπ’ ὄχθῃσιν ποταμοῖο. Μῆτισ δ’ αὖτε Ζηνὸσ ὑπὸ σπλάγχνοισ λελαθυῖα ἧστο, Ἀθηναίησ μήτηρ, τέκταινα δικαίων πλεῖστα θεῶν τε ἰδυῖα καταθνητῶν τ’ ἀνθρώπων, ἔνθα θεὰ παρέδεκτο ὅθεν παλάμαισ περὶ πάντων ἀθανάτων ἐκέκασθ’ οἳ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσιν, αἰγίδα ποιήσασα φοβέστρατον ἔντοσ Ἀθήνησ· σὺν τῇ ἐγείνατό μιν πολεμήια τεύχε’ ἔχουσαν. Ἐκ δ’ Ἀμφιτρίτησ καὶ ἐρικτύπου Ἐννοσιγαίου Τρίτων εὐρυβίησ γένετο μέγασ, ὅστε θαλάσσησ πυθμέν’ ἔχων παρὰ μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ ἄνακτι ναίει χρύσεα δῶ, δεινὸσ θεόσ.

αὐτὰρ Ἄρηι ῥινοτόρῳ Κυθέρεια Φόβον καὶ Δεῖμον ἔτικτε δεινούσ, οἵτ’ ἀνδρῶν πυκινὰσ κλονέουσι φάλαγγασ ἐν πολέμῳ κρυόεντι σὺν Ἄρηι πτολιπόρθῳ, Ἁρμονίην θ’, ἣν Κάδμοσ ὑπέρθυμοσ θέτ’ ἄκοιτιν. Ζηνὶ δ’ ἄρ’ Ἀτλαντὶσ Μαίη τέκε κύδιμον Ἑρμῆν, κήρυκ’ ἀθανάτων, ἱερὸν λέχοσ εἰσαναβᾶσα.

Καδμείη δ’ ἄρα οἱ Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱὸν μιχθεῖσ’ ἐν φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθέα, ἀθάνατον θνητή·

νῦν δ’ ἀμφότεροι θεοί εἰσιν. Ἀλκμήνη δ’ ἄρ’ ἔτικτε βίην Ἡρακληείην μιχθεῖσ’ ἐν φιλότητι Διὸσ νεφεληγερέταο.

ἀγλαί̈ην δ’ Ἥφαιστοσ, ἀγακλυτὸσ ἀμφιγυήεισ, ὁπλοτάτην Χαρίτων θαλερὴν ποιήσατ’ ἄκοιτιν.

χρυσοκόμησ δὲ Διώνυσοσ ξανθὴν Ἀριάδνην, κούρην Μίνωοσ, θαλερὴν ποιήσατ’ ἄκοιτιν.

τὴν δέ οἱ ἀθάνατον καὶ ἀγήρω θῆκε Κρονίων. ἥβην δ’ Ἀλκμήνησ καλλισφύρου ἄλκιμοσ υἱόσ, ἲσ Ἡρακλῆοσ, τελέσασ στονόεντασ ἀέθλουσ, παῖδα Διὸσ μεγάλοιο καὶ Ἥρησ χρυσοπεδίλου, αἰδοίην θέτ’ ἄκοιτιν ἐν Οὐλύμπῳ νιφόεντι, ὄλβιοσ, ὃσ μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσασ ναίει ἀπήμαντοσ καὶ ἀγήραοσ ἤματα πάντα.

ἠελίῳ δ’ ἀκάμαντι τέκεν κλυτὸσ Ὠκεανίνη Περσηὶσ Κίρκην τε καὶ Αἰήτην βασιλῆα.

Αἰήτησ δ’ υἱὸσ φαεσιμβρότου Ηἐλίοιο κούρην Ὠκεανοῖο τελήεντοσ ποταμοῖο γῆμε θεῶν βουλῇσιν Ἰδυῖαν καλλιπάρῃον. ἣ δέ οἱ Μήδειαν ἐύσφυρον ἐν φιλότητι γείναθ’ ὑποδμηθεῖσα διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην. ὑμεῖσ μὲν νῦν χαίρετ’, Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ, νῆσοί τ’ ἤπειροί τε καὶ ἁλμυρὸσ ἔνδοθι πόντοσ.

νῦν δὲ θεάων φῦλον ἀείσατε, ἡδυέπειαι Μοῦσαι Ὀλυμπιάδεσ, κοῦραι Διὸσ αἰγιόχοιο, ὅσσαι δὴ θνητοῖσι παρ’ ἀνδράσιν εὐνηθεῖσαι ἀθάναται γείναντο θεοῖσ ἐπιείκελα τέκνα. Δημήτηρ μὲν Πλοῦτον ἐγείνατο, δῖα θεάων, Ιἀσίων’ ἡρ́ωι μιγεῖσ’ ἐρατῇ φιλότητι νειῷ ἔνι τριπόλῳ, Κρήτησ ἐν πίονι δήμῳ, ἐσθλόν, ὃσ εἶσ’ ἐπὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσησ πάντη·

τῷ δὲ τυχόντι καὶ οὗ κ’ ἐσ χεῖρασ ἵκηται, τὸν δ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ οἱ ὤπασεν ὄλβον. Κάδμῳ δ’ Ἁρμονίη, θυγάτηρ χρυσέησ Ἀφροδιτησ, Ἰνὼ καὶ Σεμέλην καὶ Ἀγαυὴν καλλιπάρῃον Αὐτονόην θ’, ἣν γῆμεν Ἀρισταῖοσ βαθυχαίτησ, γείνατο καὶ Πολύδωρον ἐυστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.

κούρη δ’ Ὠκεανοῦ, Χρυσάορι καρτεροθύμῳ μιχθεῖσ’ ἐν φιλότητι πολυχρύσου Ἀφροδίτησ, Καλλιρόη τέκε παῖδα βροτῶν κάρτιστον ἁπάντων, Γηρυονέα, τὸν κτεῖνε βίη Ἡρακληείη βοῶν ἕνεκ’ εἰλιπόδων ἀμφιρρύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ.

Τιθωνῷ δ’ Ηὢσ τέκε Μέμνονα χαλκοκορυστήν, Αἰθιόπων βασιλῆα, καὶ Ἠμαθίωνα ἄνακτα.

αὐτὰρ ὑπαὶ Κεφάλῳ φιτύσατο φαίδιμον υἱόν, ἴφθιμον Φαέθοντα, θεοῖσ ἐπιείκελον ἄνδρα. τόν ῥα νέον τέρεν ἄνθοσ ἔχοντ’ ἐρικυδέοσ ἥβησ παῖδ’ ἀταλὰ φρονέοντα φιλομμειδὴσ Ἀφροδίτη ὦρτ’ ἀναρεψαμένη, καί μιν ζαθέοισ ἐνὶ νηοῖσ νηοπόλον νύχιον ποιήσατο, δαίμονα δῖον. κούρην δ’ Αἰήταο διοτρεφέοσ βασιλῆοσ Αἰσονίδησ βουλῇσι θεῶν αἰειγενετάων ἦγε παρ’ Αἰήτεω, τελέσασ στονόεντασ ἀέθλουσ, τοὺσ πολλοὺσ ἐπέτελλε μέγασ βασιλεὺσ ὑπερήνωρ, ὑβριστὴσ Πελίησ καὶ ἀτάσθαλοσ, ὀβριμοεργόσ.

τοὺσ τελέσασ Ιαὠλκὸν ἀφίκετο, πολλὰ μογήσασ, ὠκείησ ἐπὶ νηὸσ ἄγων ἑλικώπιδα κούρην Αἰσονίδησ, καί μιν θαλερὴν ποιήσατ’ ἄκοιτιν. καί ῥ’ ἥ γε δμηθεῖσ’ ὑπ’ Ιἤσονι, ποιμένι λαῶν, Μήδειον τέκε παῖδα, τὸν οὔρεσιν ἔτρεφε Χείρων Φιλυρίδησ· μεγάλου δὲ Διὸσ νόοσ ἐξετελεῖτο. αὐτὰρ Νηρῆοσ κοῦραι,·

ἁλίοιο γέροντοσ, ἦ τοι μὲν Φῶκον Ψαμάθη τέκε δῖα θεάων Αἰακοῦ ἐν φιλότητι διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην, Πηλέι δὲ δμηθεῖσα θεὰ Θέτισ ἀργυρόπεζα γείνατ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα. Αἰνείαν δ’ ἄρ’ ἔτικτεν ἐυστέφανοσ Κυθέρεια Ἀγχίσῃ ἡρ́ωι μιγεῖσ’ ἐρατῇ φιλότητι Ἴδησ ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου ὑληέσσησ.

Κίρκη δ’, Ηἐλίου θυγάτηρ Ὑπεριονίδαο, γείνατ’ Ὀδυσσῆοσ ταλασίφρονοσ ἐν φιλότητι Ἄγριον ἠδὲ Λατῖνον ἀμύμονά τε κρατερόν τε·

Τηλέγονον δ’ ἄρ’ ἔτικτε διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην. οἳ δή τοι μάλα τῆλε μυχῷ νήσων ἱεράων πᾶσιν Τυρσηνοῖσιν ἀγακλειτοῖσιν ἄνασσον. Ναυσίθοον δ’ Ὀδυσῆι Καλυψὼ δῖα θεάων γείνατο Ναυσίνοόν τε μιγεῖσ’ ἐρατῇ φιλότητι.

αὗται μὲν θνητοῖσι παρ’ ἀνδράσιν εὐνηθεῖσαι ἀθάναται γείναντο θεοῖσ ἐπιείκελα τέκνα.

νῦν δὲ γυναικῶν φῦλον ἀείσατε, ἡδυέπειαι Μοῦσαι Ὀλυμπιάδεσ, κοῦραι Διὸσ αἰγιόχοιο.

상위

Hesiod (헤시오도스)

목록

  • Book Th.
일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION