Euripides, Iphigenia in Tauris, choral, anapests

(에우리피데스, Iphigenia in Tauris, choral, anapests)

εὐφαμεῖτ’, ὦ πόντου δισσὰσ συγχωρούσασ πέτρασ Ἀξείνου ναίοντεσ. ὦ παῖ τᾶσ Λατοῦσ, Δίκτυνν’ οὐρεία, πρὸσ σὰν αὐλάν, εὐστύλων ναῶν χρυσήρεισ θριγκούσ, πόδα παρθένιον ὅσιον ὁσίασ κλῃδούχου δούλα πέμπω, Ἑλλάδοσ εὐίππου πύργουσ καὶ τείχη χόρτων τ’ εὐδένδρων ἐξαλλάξασ’ Εὐρώπαν, πατρῴων οἴκων ἕδρασ. ἔμολον· τί νέον; τίνα φροντίδ’ ἔχεισ; τί με πρὸσ ναοὺσ ἄγαγεσ ἄγαγεσ, ὦ παῖ τοῦ τᾶσ Τροίασ πύργουσ ἐλθόντοσ κλεινᾷ σὺν κώπᾳ χιλιοναύτα μυριοτευχοῦσ Ἀτρείδα; τῶν κλεινῶν; ἰὼ δμωαί, δυσθρηνήτοισ ὡσ θρήνοισ ἔγκειμαι, τᾶσ οὐκ εὐμούσου μολπᾶσ βοὰν ἀλύροισ ἐλέγοισ, αἰαῖ, αἰαῖ, κηδείοισ οἴκτοισιν·

αἵ μοι συμβαίνουσ’ ἆται, σύγγονον ἁμὸν κατακλαιομένα ζωᾶσ, οἱάν <οἱάν> ἰδόμαν ὄψιν ὀνείρων νυκτόσ, τᾶσ ἐξῆλθ’ ὄρφνα. ὀλόμαν ὀλόμαν· οὐκ εἴσ’ οἶκοι πατρῷοι· οἴμοι <μοι> φροῦδοσ γέννα. φεῦ φεῦ τῶν Ἄργει μόχθων. ἰὼ δαῖμον, μόνον ὅσ με κασίγνητον συλᾷσ Αἴδᾳ πέμψασ, ᾧ τάσδε χοὰσ μέλλω κρατῆρά τε τὸν φθιμένων ὑδραίνειν γαίασ ἐν νώτοισ πηγάσ τ’ οὐρείων ἐκ μόσχων Βάκχου τ’ οἰνηρὰσ λοιβὰσ ξουθᾶν τε πόνημα μελισσᾶν, ἃ νεκροῖσ θελκτήρια κεῖται. ἀλλ’ ἔνδοσ μοι πάγχρυσον τεῦχοσ καὶ λοιβὰν Αἵδα. ὦ κατὰ γαίασ Ἀγαμεμνόνιον θάλοσ, ὡσ φθιμένῳ τάδε σοι πέμπω· δέξαι δ’· οὐ γὰρ πρὸσ τύμβον σοι ξανθὰν χαίταν, οὐ δάκρυ’ οἴσω. τηλόσε γὰρ δὴ σᾶσ ἀπενάσθην πατρίδοσ καὶ ἐμᾶσ, ἔνθα δοκήμασι κεῖμαι σφαχθεῖσ’ ἁ τλάμων. ἀντιψάλμουσ ᾠδὰσ ὕμνων τ’ Ἀσιητᾶν σοι βάρβαρον ἀχὰν δεσποίνᾳ γ’ ἐξαυδάσω, τὰν ἐν θρήνοισιν μοῦσαν νέκυσι μελομέναν, τὰν ἐν μολπαῖσ Αἵδασ ὑμνεῖ δίχα παιάνων.

οἴμοι, τῶν Ἀτρειδᾶν οἴκων· ἔρρει φῶσ σκήπτρων, οἴμοι, πατρῴων οἴκων. ἦν ἐκ τῶν εὐόλβων Ἄργει βασιλέων ἀρχά, μόχθοσ δ’ ἐκ μόχθων ᾄσσει· δινευούσαισ ἵπποισι <ῥιφαὶ Πέλοποσ> πταναῖσ· ἀλλάξασ δ’ ἐξ ἕδρασ ἱερὸν <ἱερὸν> ὄμμ’ αὐγᾶσ ἅλιοσ. ἄλλαισ δ’ ἄλλα προσέβα χρυσέασ ἀρνὸσ μελάθροισ ὀδύνα, φόνοσ ἐπὶ φόνῳ, ἄχεα ἄχεσιν ἔνθεν τῶν πρόσθεν δμαθέντων Τανταλιδᾶν ἐκβαίνει ποινά γ’ εἰσ οἴκουσ, σπεύδει δ’ ἀσπούδαστ’ ἐπὶ σοὶ δαίμων. ἐξ ἀρχᾶσ μοι δυσδαίμων δαίμων τᾶσ ματρὸσ ζώνασ καὶ νυκτὸσ κείνασ·

ἐξ ἀρχᾶσ λόχιαι στερρὰν παιδείαν Μοῖραι ξυντείνουσιν θεαί, τᾷ μναστευθείσᾳ ’ξ Ἑλλάνων, ἃν πρωτόγονον θάλοσ ἐν θαλάμοισ Λήδασ ἁ τλάμων κούρα σφάγιον πατρῴᾳ λώβᾳ καὶ θῦμ’ οὐκ εὐγάθητον ἔτεκεν, ἔτρεφεν εὐκταίαν· ἱππείοισ δ’ ἐν δίφροισι ψαμάθων Αὐλίδοσ ἐπέβασαν νύμφαιον, οἴμοι, δύσνυμφον τῷ τᾶσ Νηρέωσ κούρασ, αἰαῖ. νῦν δ’ ἀξείνου πόντου ξείνα δυσχόρτουσ οἴκουσ ναίω, ἄγαμοσ ἄτεκνοσ ἄπολισ ἄφιλοσ, οὐ τὰν Ἄργει μέλπουσ’ Ἥραν οὐδ’ ἱστοῖσ ἐν καλλιφθόγγοισ κερκίδι Παλλάδοσ Ἀτθίδοσ εἰκὼ <καὶ> Τιτάνων ποικίλλουσ’, ἀλλ’ αἱμόρραντον δυσφόρμιγγα ξείνων αἱμάσσουσ’ ἄταν βωμούσ, οἰκτράν τ’ αἰαζόντων αὐδὰν οἰκτρόν τ’ ἐκβαλλόντων δάκρυον. καὶ νῦν κείνων μέν μοι λάθα, τὸν δ’ Ἄργει δμαθέντα κλαίω σύγγονον, ὃν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον, ἔτι βρέφοσ, ἔτι νέον, ἔτι θάλοσ ἐν χερσὶν ματρὸσ πρὸσ στέρνοισ τ’ Ἄργει σκηπτοῦχον Ὀρέσταν.

상위

Iphigenia in Tauris

목록

  • anapests
일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION