Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 1

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 1)

ὅτι Κρότων πόλισ ἐν Ἰταλίᾳ ἐστὶ καὶ Σύβαρισ ἀπὸ τοῦ παραρρέοντοσ ποταμοῦ οὕτωσ κληθεῖσα. ὅτε Λακεδαιμόνιοι Μεσήνην ἐπολέμουν καὶ χῆροσ ἀνδρῶν ἡ πόλισ ἦν, δεομέναισ ταῖσ γυναιξὶ καὶ μάλιστα ταῖσ ἐν ἀκμῇ παρθένοισ μὴ περιιδεῖν τὰσ μὲν ἀγάμουσ, τὰσ δὲ ἀτέκνουσ γινομένασ ἐπέμποντό τινεσ ἀεὶ νέοι παραλλὰξ ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου τῆσ μίξεωσ τῶν γυναικῶν ἕνεκα καὶ συνῄεσαν, αἷσ ἐπιτύχοιεν·

ἐκ τούτων γίνονται τῶν ἀδιακρίτων ἐπιμιξιῶν παῖδεσ, οὓσ ἀνδρωθέντασ οἱ Λακεδαιμόνιοι προεπηλάκιζον τά τε ἄλλα καὶ Παρθενίασ προσηγόρευον. στάσεωσ δὲ γενομένησ ἡττηθέντεσ οἱ παρθενίαι ἀναχωροῦσιν ἑκόντεσ ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ πέμψαντεσ εἰσ Δελφοὺσ χρησμὸν ἔλαβον πλεῖν εἰσ Ἰταλίαν, ἐξευρόντασ δὲ χωρίον τῆσ Ιἀπυγίασ Σατύριον καὶ ποταμὸν Τάραντα, ἔνθ’ ἂν ἴδωσι τράγον τῇ θαλάττῃ τέγγοντα τὸ γένειον, ἐκεῖ τοὺσ βίουσ ἱδρύσασθαι.

πλεύσαντεσ δὲ τόν τε ποταμὸν ἐξεῦρον καὶ κατά τινοσ ἐρινεοῦ πλησίον τῆσ θαλάττησ πεφυκότοσ ἄμπελον ἐθεάσαντο κατακεχυμένην, ἐξ ἧσ τῶν ἐπιτράγων τισ καθειμένοσ ἥπτετο τῆσ θαλάττησ.

τοῦτον ὑπολαβόντεσ εἶναι τὸν τράγον, ὃν προεῖπεν αὐτοῖσ ὁ θεὸσ ὄψεσθαι τέγγοντα τὸ γένειον τῇ θαλάττῃ, αὐτοῦ μένοντεσ ἐπολέμουν Ιἄπυγασ, καὶ ἱδρύονται τὴν ἐπώνυμον τοῦ ποταμοῦ Τάραντοσ πόλιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION