Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 16

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 16)

Αἰνείαν λέγουσι τὸν ἐξ Ἀγχίσου καὶ Ἀφροδίτησ, ὅτε κατέσχεν εἰσ Ἰταλίαν, θῦσαι προαιρούμενον ὅτῳ δή τινι θεῶν, μετὰ τὴν εὐχὴν μέλλοντα τοῦ παρεσκευασμένου πρὸσ τὴν θυσίαν ἱερείου κατάρχεσθαι, τῶν Ἀχαιῶν ἰδεῖν τινα πρόσωθεν ἐρχόμενον, εἴτε Ὀδυσσέα, ὅτε τῷ περὶ τὸν Αὄρνον μαντείῳ χρῆσθαι ἔμελλεν, εἴτε Διομήδην, ἡνίκα Δαύνῳ σύμμαχοσ ἀφίκετο· ἀχθόμενον δὲ τῷ συγκυρήματι καὶ πολεμίαν ὄψιν ἐφ’ ἱεροῖσ φανεῖσαν ὡσ πονηρὸν οἰωνὸν ἀφοσιώσασθαι βουλόμενον, ἐγκαλύψασθαί τε καὶ στραφῆναι·

μετὰ δὲ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ πολεμίου χερνιψάμενον αὖθισ ἐπιτελέσαι τὴν θυσίαν. γενομένων δὲ τῶν ἱερῶν κρειττόνων ἡσθῆναί τε τῷ συγκυρήματι καὶ φυλάττειν ἐπὶ πάσησ εὐχῆσ τὸ αὐτὸ ἔθοσ, τούσ τε ἀπ’ ἐκείνου γενομένουσ ὡσ ἕν τι τῶν περὶ τὰσ ἱερουργίασ νομίμων καὶ τοῦτο διατηρεῖν.

ἑπόμενοσ δὴ τοῖσ πατρικοῖσ ὁ Κάμιλλοσ νόμοισ, ἐπειδὴ τὴν εὐχὴν ἐποιήσατο καὶ κατὰ τῆσ κεφαλῆσ εἵλκυσε τὸ ἱμάτιον, ἐβούλετο μὲν στραφῆναι, τῆσ δὲ βάσεωσ ὑπενεχθείσησ οὐ δυνηθεὶσ ἀναλαβεῖν αὑτὸν ὕπτιοσ ἐπὶ τὴν γῆν φέρεται.

τοῦτον τὸν οἰωνὸν οὔτε μαντείασ οὔτ’ ἐνδοιασμοῦ δεόμενον, ἀλλὰ καὶ τῷ φαυλοτάτῳ ῥᾴδιον ὄντα συμβαλεῖν, ὅτι πεσεῖν αὐτῷ πᾶσα ἀνάγκη πτῶμα ἄσχημον, οὔτε φυλακῆσ οὔτε ἀφοσιώσεωσ ἄξιον ὑπέλαβεν, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ κεχαρισμένον ἑαυτῷ μετήνεγκεν, ὡσ ὑπακηκοότων αὐτοῦ ταῖσ εὐχαῖσ τῶν θεῶν καὶ τὸ κακὸν ἐλάχιστον παρεσκευακότων γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION