Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 14

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 14)

ὁ δὲ δικτάτωρ Κάμιλλοσ, οὗ στρατηγίᾳ ἡ πόλισ ἥλω, ἐπὶ μετεώρου τινὸσ ἑστὼσ ἅμα τοῖσ ἐπιφανεστάτοισ Ῥωμαίων, ὅθεν ἅπασα ἡ πόλισ ἦν καταφανήσ, πρῶτον μὲν ἐμακάρισεν ἑαυτὸν τῆσ παρούσησ εὐτυχίασ, ὅτι καθελεῖν αὐτῷ μεγάλην καὶ εὐδαίμονα πόλιν ἐξεγένετο δίχα πόνου, ἣ Τυρρηνίασ μὲν ἀνθούσησ τότε καὶ πλεῖστον τῶν κατοικούντων τὴν Ἰταλίαν ἐθνῶν δυναμένησ οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα ἦν, Ῥωμαίοισ δὲ περὶ τῆσ ἡγεμονίασ διαφερομένη καὶ πολλοὺσ ὑπομείνασα πολέμουσ ἄχρι δεκάτησ γενεᾶσ διετέλεσεν, ἐξ οὗ δ’ ἤρξατο πολεμεῖν καὶ πολιορκεῖσθαι συνεχῶσ, δέκα διήνεγκε τὴν πολιορκίαν ἔτη πάσησ πειραθεῖσα τύχησ. ἔπειτ’ ἐνθυμηθείσ, ὡσ ἐπὶ μικρᾶσ αἰωρεῖται ῥοπῆσ ἡ τῶν ἀνθρώπων εὐδαιμονία, καὶ βέβαιον οὐδὲν διαμένει τῶν ἀγαθῶν, διατείνασ εἰσ οὐρανὸν τὰσ χεῖρασ εὔξατο τῷ τε Διὶ καὶ τοῖσ ἄλλοισ θεοῖσ, μάλιστα μὲν ἀνεπίφθονον ἑαυτῷ τε καὶ τῇ πατρίδι γίνεσθαι τὴν παροῦσαν εὐδαιμονίαν·

εἰ δέ τισ ἔμελλε κοινῇ συμφορὰ τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἢ τὸν αὐτοῦ βίον καταλαμβάνειν ἀντίπαλοσ τῶν παρόντων ἀγαθῶν, ἐλαχίστην γενέσθαι ταύτην καὶ μετριωτάτην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION