Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 13

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 13)

ὡσ δὲ ταῦτ’ ἤκουσαν Οὐιεντανοὶ παρ’ αἰχμαλώτου τινόσ, ἐπικηρυκεύεσθαι πρὸσ τοὺσ πολιορκοῦντασ ἤθελον περὶ καταλύσεωσ τοῦ πολέμου, πρὶν ἁλῶναι κατὰ κράτοσ τὴν πόλιν, καὶ ἀποδείκνυνται πρέσβεισ οἱ πρεσβύτατοι. ἀποψηφισαμένησ δὲ τῆσ βουλῆσ τῶν Ῥωμαίων τὰσ διαλλαγὰσ οἱ μὲν ἄλλοι πρέσβεισ ἀπῄεσαν ἐκ τοῦ βουλευτηρίου σιωπῇ, ὁ δὲ ἐπιφανέστατοσ ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν μαντικὴν ἐμπειρίαν δοκιμώτατοσ, ἐπιστὰσ ταῖσ θύραισ καὶ περιβλέψασ ἅπαντασ τοὺσ παρόντασ ἐν τῷ συνεδρίῳ·

καλόν, ἔφησεν, ὦ Ῥωμαῖοι, δόγμα ἐξενηνόχατε καὶ μεγαλοπρεπέσ, οἱ τὴν ἡγεμονίαν ἀξιοῦντεσ ἔχειν τῶν περιοίκων δι’ ἀρετήν, πόλιν οὔτε μικρὰν οὔτε ἄσημον ἀποτιθεμένην τὰ ὅπλα καὶ παραδιδοῦσαν ὑμῖν ἑαυτὴν οὐκ ἀξιοῦντεσ ὑπήκοον ἔχειν, ἀλλὰ πρόρριζον ἀνελεῖν βουλόμενοι, οὔτε τὸν ἐκ τοῦ θείου δείσαντεσ χόλον, οὔτε τὴν παρ’ ἀνθρώπων ἐντραπέντεσ νέμεσιν. ἀνθ’ ὧν ὑμῖν δίκη τιμωρὸσ ἥξει παρὰ θεῶν εἰσ τὰ ὅμοια ζημιοῦσα·

Οὐιεντανοὺσ γὰρ ἀφελόμενοι τὴν πατρίδα μετ’ οὐ πολὺ τὴν ἑαυτῶν ἀποβαλεῖτε. μετὰ βραχὺ δὲ ἁλισκομένησ τῆσ πόλεωσ οἱ μὲν ὁμόσε τοῖσ πολεμίοισ χωροῦντεσ ἄνδρεσ ἀγαθοὶ γενόμενοι καὶ πολλοὺσ ἀποκτείναντεσ κατεκόπησαν, οἱ δ’ αὐτοχειρίᾳ σφάξαντεσ αὑτοὺσ διεφθάρησαν·

ὅσοισ δὲ δι’ ἀνανδρίαν τε καὶ ταπεινότητα ψυχῆσ πάντ’ ἐφαίνετο τοῦ τεθνάναι τὰ δεινὰ μετριώτερα, ῥίψαντεσ τὰ ὅπλα παρεδίδοσαν τοῖσ κεκρατηκόσιν ἑαυτούσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION