Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 12

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 12)

τοῦτον τὸν ἄνδρα οἱ χιλίαρχοι λόγοισ τε θεραπεύοντεσ καὶ βασάνων ἀπειλαῖσ δεδιττόμενοι ἅπαντα παρεσκεύασαν ἐξειπεῖν, ἃ περὶ τῆσ Ἀλβανίδοσ λίμνησ ἀπέκρυπτεν· εἶτα καὶ πρὸσ τὴν βουλὴν αὐτὸν ἀναπέμπουσι. τοῖσ δ’ ἐκ τοῦ συνεδρίου οὐχ ἡ ὁμοία παρέστη δόξα, ἀλλὰ τοῖσ μὲν ἐδόκει πανοῦργόσ τισ εἶναι καὶ γόησ ὁ Τυρρηνὸσ καὶ καταψεύδεσθαι τὸῦ δαιμονίου τὰ περὶ τὸν χρησμόν, τοῖσ δ’ ἀπὸ πάσησ ἀληθείασ εἰρηκέναι. ἐν τοιαύτῃ δ’ ἀμηχανίᾳ τῆσ βουλῆσ ὑπαρχούσησ παρῆσαν οἱ προαποσταλέντεσ εἰσ Δελφοὺσ θεόπροποι χρησμοὺσ κομίζοντεσ τοῖσ ὑπὸ τοῦ Τυρρηνοῦ πρότερον ἀπηγγελμένοισ συνᾴδοντασ·

ὅτι θεοὶ καὶ δαίμονεσ οἱ λαχόντεσ τὴν Οὐιεντανῶν πόλιν τοσοῦτον αὐτοῖσ ἐγγυῶνται χρόνον ἀσάλευτον φυλάξαι τὴν ἐκ προγόνων παραδοθεῖσαν εὐδαιμονίαν, ὅσον ἂν διαμένωσιν αἱ πηγαὶ τῆσ ἐν Ἀλβανῷ λίμνησ ὑπερχεόμεναι καὶ μέχρι θαλάττησ ἀπορρέουσαι· ὅταν δ’ ἐκεῖναι φύσιν τε τὴν ἑαυτῶν καὶ ὁδοὺσ τὰσ ἀρχαίασ ἐκλιποῦσαι καθ’ ἑτέρασ ἐκτραπῶσιν, ὡσ μηκέτι μίσγεσθαι τῇ θαλάττῃ, τότε καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἀνάστατον ἔσεσθαι·

τοῦτο δ’ οὐκ εἰσ μακρὰν ὑπὸ Ῥωμαίων γενήσεσθαι, ἐὰν ὀρύγμασι καθ’ ἕτερα χωρία γενομένοισ ἐκτρέψωσι τὴν πλήμμυραν τῶν ὑδάτων εἰσ τὰ πρόσω τῆσ θαλάττησ πεδία. ταῦτα μαθόντεσ οἱ Ῥωμαῖοι εὐθὺσ ἐπέστησαν τοῖσ ἔργοισ τοὺσ χειροτέχνασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION