Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 10

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 10)

Οὐιεντανοὺσ πολιορκούντων Ῥωμαίων περὶ τὴν ἐπιτολὴν τοῦ κυνόσ, ὅτε μάλιστα λίμναι τε ἐπιλείπουσι καὶ ποταμοὶ πάντεσ, ὅ τι μὴ μόνοσ ὁ Αἰγύπτιοσ Νεῖλοσ, λίμνη τισ ἀπέχουσα τῆσ Ῥώμησ οὐ μεῖον ρκ’ σταδίων ἐν τοῖσ Ἀλβανοῖσ καλουμένοισ ὄρεσι, παρ’ ᾗ τὸ ἀρχαῖον ἡ τῶν Ῥωμαίων μητρόπολισ ᾠκεῖτο, οὔτε ὑετῶν γενομένων οὔτε νιφετῶν οὔτ’ ἄλλησ τινὸσ αἰτίασ ἀνθρώποισ φανερᾶσ, τοσαύτην ἔλαβεν ἐκ τῶν ἐν αὐτῇ ναμάτων ἐπίδοσιν, ὥστε πολλὴν μὲν ἐπικλύσαι τῆσ παρορείου, πολλὰσ δὲ οἰκήσεισ γεωργικὰσ καταβαλεῖν, τελευτῶσαν δὲ καὶ τὸν μεταξὺ τῶν ὀρῶν αὐλῶνα διασπάσαι καὶ ποταμὸν ἐκχέαι κατὰ τῶν ὑποκειμένων πεδίων ἐξαίσιον. τοῦτο μαθόντεσ οἱ Ῥωμαῖοι κατ’ ἀρχὰσ μέν, ὡσ δαιμονίου τινὸσ μηνίοντοσ τῇ πόλει, θυσίαισ ἐξιλάσασθαι τοὺσ κατέχοντασ τὸν τόπον θεοὺσ καὶ δαίμονασ ἐψηφίσαντο καὶ τοὺσ ἐπιχωρίουσ μάντεισ ἀνέκρινον, εἴ τι λέγειν ἔχουσιν·

ἐπεὶ δ’ οὔτε ἡ λίμην τὴν ἑαυτῆσ τάξιν ἀπελάμβανεν, οὔτε οἱ μάντεισ ἀκριβὲσ οὐδὲν ἔλεγον, ἀλλὰ τῷ θεῷ χρῆσθαι παρῄνουν, ἐπὶ τὸ Δελφικὸν μαντεῖον ἀπέστειλαν θεοπρόπουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION