Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 8

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 12, chapter 8)

ἐν Ῥώμῃ χειμῶνοσ γενομένου βιαίου, ἔνθα ἡ ἐλαχίστη χιὼν κατενίφθη, οὐκ ἐλάττων ἦν ἑπτὰ ποδῶν τὸ βάθοσ. καὶ συνέπεσεν ἀνθρώπουσ τε ὑπὸ τοῦ νιφετοῦ διαφθαρῆναί τινασ καὶ πρόβατα πολλὰ καὶ τῶν ἄλλων κτηνῶν καὶ ὑποζυγίων μοῖραν οὐκ ὀλίγην, τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ κρυμοῦ σφακελίσαντα, τὰ δὲ νομῆσ τῆσ συνήθουσ ἀπορίᾳ. δένδρων τε καρποφόρων, ὅσα μὴ πέφυκεν ὑπερβολὰσ νιφετῶν ὑπομένειν, τὰ μὲν εἰσ τέλοσ ἐξηράνθη, τὰ δὲ ἐπικαέντα τοὺσ βλαστοὺσ ἄκαρπα ἐπὶ πολλοὺσ χρόνουσ ἐγένετο. συνεχύθησάν τε καὶ τῶν οἰκιῶν συχναὶ καί τινεσ καὶ περιετράπησαν, μάλιστα δὲ ὅσαι ἐκ τῶν λίθων κατὰ τὴν διάλυσίν τε καὶ ἀπότηξιν τῆσ χιόνοσ.

τοῦτο τὸ πάθοσ οὔτε πρότερόν ποτε γενόμενον ἐν ἱστορίασ γραφῇ περὶ ταῦτα τὰ χωρία παρειλήφαμεν οὔθ’ ὕστερον ἑώσ τοῦ καθ’ ἡμᾶσ χρόνου, μετρίῳ γέ τινι βορειότερα τοῦ μέσου, κατὰ τὸν ὑπὲρ Ἀθηνῶν γραφόμενον δἰ Ἑλλησπόντου παράλληλον.

τότε δὲ πρῶτον καὶ μόνον ἐξέβη τῆσ εἰωθυίασ κράσεωσ ἡ τοῦ περιέχοντοσ τήνδε τὴν γῆν φύσισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION