Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 7

(디오니시오스, Ad Ammaeum, chapter 7)

περὶ δὲ παραδειγμάτων καὶ ἐνθυμημάτων προελόμενοσ λέγειν, ὅτι τὴν αὐτὴν ταῦτ’ ἔχει δύναμιν ταῖσ ἐπαγωγαῖσ καὶ τοῖσ συλλογισμοῖσ, ταῦτα περὶ τῆσ ἀναλυτικῆσ καὶ μεθοδικῆσ πραγματείασ τίθησι· τῶν δὲ διὰ τοῦ δείκνυσθαι ἢ φαίνεσθαι δείκνυσθαι, καθάπερ καὶ ἐν τοῖσ ἀναλυτικοῖσ τὸ μὲν ἐπαγωγή ἐστι, τὸ δὲ συλλογισμόσ, τὸ δὲ φαινόμενοσ συλλογισμόσ, καὶ ἐνταῦθ’ ὁμοίωσ· ἔστι γὰρ τὸ μὲν παράδειγμα ἐπαγωγή, τὸ δ’ ἐνθύμημα συλλογισμόσ, τὸ δὲ φαινόμενον φαινόμενοσ συλλογισμόσ· καλῶ γὰρ ἐνθύμημα μὲν ῥητορικὸν συλλογισμόν, παράδειγμα δὲ ἐπαγωγὴν ῥητορικήν· πάντεσ δὲ τὰσ πίστεισ ποιοῦνται διὰ τοῦ δεικνύναι ὁτιοῦν, δῆλον δ’ ἡμῖν τοῦτο ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν, ἀναγκαῖον ἑκάτερον αὐτῶν ἑκατέρῳ τούτων τὸ αὐτὸ εἶναι. τίσ δ’ ἐστὶ διαφορὰ παραδείγματοσ καὶ ἐνθυμήματοσ, φανερὸν ἐκ τῶν τοπικῶν· ἐκεῖ γὰρ περὶ συλλογισμοῦ καὶ ἐπαγωγῆσ εἴρηται πρότερον, ὅτι τὸ μὲν ἐπὶ πολλῶν καὶ ὁμοίων δείκνυσθαι ὅτι οὕτωσ ἔχει ἐκεῖ μὲν ἐπαγωγή ἐστιν, ἐνταῦθα δὲ παράδειγμα· τὸ δὲ τινῶν ὄντων ἕτερόν τι διὰ ταῦτα συμβαίνειν παρὰ τὸ ταῦτ’ εἶναι ἢ καθόλου ἢ ὡσ ἐπὶ τὸ πολύ, ἐκεῖ μὲν συλλογισμόσ, ἐνταῦθα δὲ ἐνθύμημα καλεῖται. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ἑκάτερον ἔχει ἀγαθὸν τὸ εἶδοσ τῆσ ῥητορείασ·

καθάπερ γὰρ καὶ ἐν τοῖσ μεθοδικοῖσ εἴρηται, καὶ ἐν τούτοισ ὁμοίωσ ἔχει. ὅσα μὲν οὖν Ἀριστοτέλησ ὑπὲρ ἑαυτοῦ γέγραφε μαρτυρόμενοσ διαρρήδην, ὅτι τὰσ ῥητορικὰσ τέχνασ συνετάξατο πρεσβύτεροσ ὢν ἤδη καὶ τὰσ κρατίστασ συντάξεισ προεκδεδωκώσ, ταῦτ’ ἐστίν· ἐξ ὧν ὃ προειλόμην ποιῆσαι φανερόν, ὅτι προτεροῦσιν οἱ τοῦ ῥήτοροσ ἀγῶνεσ τῶν τοῦ φιλοσόφου τεχνῶν, ἱκανῶσ ἀποδεδεῖχθαι νομίζω· συνῆν Πλάτωνι καὶ διέτριψεν ἑώσ ἐτῶν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα οὔτε σχολῆσ ἡγούμενοσ οὔτε ἰδίαν πεποιηκὼσ αἱρ́εσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION