Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 6

(디오니시오스, Ad Ammaeum, chapter 6)

ταῦτα μὲν οὖν ἔστιν ἃ παραδεδώκασιν ἡμῖν οἱ τὸν βίον τοῦ ἀνδρὸσ ἀναγράψαντεσ. ἃ δὲ αὐτὸσ ὁ φιλόσοφοσ ὑπὲρ ἑαυτοῦ γράφει, πᾶσαν ἀφαιρούμενοσ ἐπιχείρησιν τῶν χαρίζεσθαι βουλομένων αὐτῷ τὰ μὴ προσήκοντα, πρὸσ πολλοῖσ δ’ ἄλλοισ ὧν οὐδὲν δέομαι μεμνῆσθαι κατὰ τὸ παρόν, ἃ τέθηκεν ἐν τῇ πρώτῃ βύβλῳ ταύτησ τῆσ πραγματείασ, ὡσ οὐ μειράκιον ἦν, ὅτε τὰσ ῥητορικὰσ συνετάττετο τέχνασ, ἀλλ’ ἐν τῇ κρατίστῃ γεγονὼσ ἀκμῇ καὶ προεκδεδωκὼσ ἤδη τάσ τε τοπικὰσ συντάξεισ καὶ τὰσ ἀναλυτικὰσ καὶ τὰσ μεθοδικάσ, τεκμήρἰ ἐστὶν ἰσχυρότατα. ἀρξάμενοσ γὰρ τὰσ ὠφελείασ ἐπιδεικνύειν, ἃσ περιείληφεν ὁ ῥητορικὸσ λόγοσ, ταῦτα κατὰ λέξιν γράφει· χρήσιμοσ δ’ ἐστὶν ἡ ῥητορικὴ διά γε τὸ φύσει εἶναι κρείττω τἀληθῆ καὶ τὰ δίκαια τῶν ἐναντίων· ὥστε ἐὰν μὴ κατὰ τὸ προσῆκον αἱ κρίσεισ γίνωνται, ἀνάγκη δι’ αὑτὸν ἡττᾶσθαι· τοῦτο δ’ ἐστὶν ἄξιον ἐπιτιμήσεωσ. ἔτι δὲ πρὸσ ἐνίουσ, οὐδ’ εἰ τὴν ἀκριβεστάτην ἔχοιμεν ἐπιστήμην, ῥᾴδιον ἀπ’ ἐκείνησ πεῖσαι λέγοντασ· διδασκαλία γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήμην λόγοσ, τοῦτο δὲ ἀδύνατον·

ἀλλ’ ἀνάγκη διὰ τῶν κοινῶν ποιεῖσθαι τὰσ πίστεισ καὶ τοὺσ λόγουσ, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖσ τοπικοῖσ λέγομεν περὶ τῆσ πρὸσ τοὺσ πολλοὺσ ἐντεύξεωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION