Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 2

(디오니시오스, Ad Ammaeum, chapter 2)

οὐκ ἐλαχίστην δέ μοι καὶ σὺ παρέσχου ῥοπὴν εἰσ τὸ μὴ παρέργωσ ἐξετάσαι τὴν ἀλήθειαν, παρακαλῶν φανεροὺσ ποιῆσαι τοὺσ λόγουσ, οἷσ ἐμαυτὸν πέπεικα Δημοσθένουσ ἀκμάζοντοσ ἤδη καὶ τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ εἰρηκότοσ ἀγῶνασ τότε ὑπὸ Αριστοτέλουσ τὰσ ῥητορικὰσ γεγράφθαι τέχνασ. ἐδόκεισ τέ μοι καὶ τοῦτο ὀρθῶσ παραινεῖν, μὴ σημείοισ μηδὲ εἰκόσι μηδ’ ἀλλοτρίαισ τὸ πρᾶγμα πιστώσασθαι μαρτυρίαισ, ἐπειδὴ τούτων οὐδεμία· τῶν πίστεων δι’ ἀναγκαίων συνάγεται λημμάτων· ἀλλ’ αὐτὸν Ἀριστοτέλη παρασχέσθαι διὰ τῶν ἰδίων τεχνῶν ὁμολογοῦντα τἀληθὲσ οὕτωσ ἔχειν. τοῦτο δὴ πεποίηκα, βέλτιστε Ἀμμαῖε, τῆσ τε ἀληθείασ προνοούμενοσ, ἣν ἐπὶ παντὸσ οἰόμαι δεῖν πράγματοσ ἐξετάζεσθαι, καὶ τῆσ ἁπάντων τῶν περὶ τοὺσ πολιτικοὺσ λόγουσ ἐσπουδακότων χάριτοσ· Ἰσαῖον καὶ Κηφισόδωρον Ὑπερείδην τε καὶ Λυκοῦργον καὶ Αἰσχίνην, οὐδ’ ἂν αὐτὸσ ὁ Δημοσθένησ ὁ πάντασ ὑπερβαλόμενοσ τούσ τε πρὸ αὑτοῦ καὶ τοὺσ καθ’ ἑαυτὸν καὶ μηδὲ τοῖσ γινομένοισ ὑπερβολὴν καταλιπὼν τοσοῦτοσ ἐγένετο τοῖσ Ἰσοκράτουσ τε καὶ Ἰσαίου κοσμούμενοσ παραγγέλμασιν, εἰ μὴ τὰσ Ἀριστοτέλουσ τέχνασ ἐξέμαθεν.

SEARCH

MENU NAVIGATION