Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 1

(디오니시오스, Ad Ammaeum, chapter 1)

πολλῶν μετ’ ἄλλων ξένων τε καὶ παραδόξων ἀκουσμάτων, ὦν ἐνήνοχεν ὁ καθ’ ἡμᾶσ χρόνοσ, ἕν τι καὶ τοῦτο ἐφάνη μοι πρώτωσ ἀκούσαντι παρὰ σοῦ, ὅτι τῶν φιλοσόφων τισ τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου πάντα χαρίζεσθαι βουλόμενοσ Ἀριστοτέλει τῷ κτίσαντι ταύτην τὴν φιλοσοφίαν καὶ τοῦτο ὑπέσχετο ποιήσειν φανερόν, ὅτι Δημοσθένησ τὰσ ῥητορικὰσ τέχνασ παρ’ ἐκείνου μαθὼν εἰσ τοὺσ ἰδίουσ μετήνεγκε λόγουσ καὶ κατ’ ἐκεῖνα κοσμούμενοσ τὰ παραγγέλματα πάντων ἐγένετο τῶν ῥητόρων κράτιστοσ. κατ’ ἀρχὰσ μὲν οὖν ὑπελάμβανον τῶν πολλῶν τινα εἶναι τὸν ταῦτ’ ἐπιχειρήσαντα λέγειν, καὶ παρῄνουν σοι μὴ πᾶσι τοῖσ παραδόξοισ προσέχειν.

ἢ τὴν δόξαν ἣν πρότερον αὐτὸσ ἔσχον ἀφείην βεβαίωσ μαθὼν ὅτι προτεροῦσι τῶν Δημοσθένουσ λόγων αἱ Ἀριστοτέλουσ τέχναι, ἢ τὸν οὕτωσ ἐγνωκότα καὶ γράψαι γε παρεσκευασμένον, πρὶν εἰσ ὄχλον ἐκδοῦναι τὸ σύνταγμα, μεταβαλεῖν πείσαιμι τὴν δόξαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION