Apollodorus, Argonautica, book 3 13:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 13:)

Ὧσ φάτο· τῇ δ’ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμόσ, φοινίχθη δ’ ἄμυδισ καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺσ εἷλεν ἰαινομένην, τοῖον δ’ ἐπὶ μῦθον ἐείπεν· "Χαλκιόπη, ὡσ ὔμμι φίλον τερπνόν τε τέτυκται, ὧσ ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι ἠώσ, μηδέ με δηρὸν ἔτι ζώουσαν ἴδοιο, εἴ γέ τι σῆσ ψυχῆσ προφερέστερον, ἠέ τι παίδων σῶν θείην, οἳ δή μοι ἀδελφειοὶ γεγάασιν, κηδεμόνεσ τε φίλοι καὶ ὁμήλικεσ. ὧσ δὲ καὶ αὐτὴ φημὶ κασιγνήτη τε σέθεν κούρη τε πέλεσθαι, ἶσον ἐπεὶ κείνοισ με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ νηπυτίην, ὡσ αἰὲν ἐγώ ποτε μητρὸσ ἄκουον. ἀλλ’ ἴθι, κεῦθε δ’ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆασ λήσομαι ἐντύνουσα ὑπόσχεσιν· ἦρι δὲ νηὸν οἴσομαι εἰσ Ἑκάτησ θελκτήρια φάρμακα ταύρων. " Ὧσ ἥγ’ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ’ ἀρωγὴν αὐτοκασιγνήτησ διεπέφραδε. τὴν δέ μιν αὖτισ αἰδώσ τε στυγερόν τε δέοσ λάβε μουνωθεῖσαν, τοῖα παρὲξ οὗ πατρὸσ ἐπ’ ἀνέρι μητιάασθαι. Νὺξ μὲν ἔπειτ’ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφασ· οἱ δ’ ἐνὶ πόντῳ ναῦται εἰσ Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρασ Ὠρίωνοσ ἔδρακον ἐκ νηῶν· ὕπνοιο δὲ καί τισ ὁδίτησ ἤδη καὶ πυλαωρὸσ ἐέλδετο· καί τινα παίδων μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυπτεν· οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ’ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόοσ ἠε͂ν ἠχήεισ· σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην. ἀλλὰ μάλ’ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸσ λάβεν ὕπνοσ. πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ’ ἔγειρεν δειδυῖαν ταύρων κρατερὸν μένοσ, οἷσιν ἔμελλεν φθίσθαι ἀεικελίῃ μοίρῃ κατὰ νειὸν Ἄρηοσ. πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν, ἠελίου ὥσ τίσ τε δόμοισ ἐνιπάλλεται αἴγλη ὕδατοσ ἐξανιοῦσα, τὸ δὴ νέον ἠὲ λέβητι ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται· ἡ δ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ὠκείῃ στροφάλιγγι τινάσσεται ἀίσσουσα· ὧσ δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρησ. δάκρυ δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν· ἔνδοθι δ’ αἰεὶ τεῖρ’ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροόσ, ἀμφί τ’ ἀραιὰσ ἶνασ καὶ κεφαλῆσ ὑπὸ νείατον ἰνίον ἄχρισ, ἔνθ’ ἀλεγεινότατον δύνει ἄχοσ, ὁππότ’ ἀνίασ ἀκάματοι πραπίδεσσιν ἐνισκίμψωσιν Ἔρωτεσ. φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων δωσέμεν, ἄλλοτε δ’ οὔτι· καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή· αὐτίκα δ’ οὔτ’ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν, ἀλλ’ αὔτωσ εὔκηλοσ ἑὴν ὀτλησέμεν ἄτην. ἑζομένη δἤπειτα δοάσσατο, φώνησέν τε· "Δειλὴ ἐγώ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι; πάντῃ μοι φρένεσ εἰσὶν ἀμήχανοι· οὐδέ τισ ἀλκὴ πήματοσ· ἀλλ’ αὔτωσ φλέγει ἔμπεδον. ὡσ ὄφελόν γε Ἀρτέμιδοσ κραιπνοῖσι πάροσ βελέεσσι δαμῆναι, πρὶν τόνγ’ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκέσθαι Χαλκιόπησ υἱᾶσ. τοὺσ μὲν θεὸσ ἤ τισ Ἐρινὺσ ἄμμι πολυκλαὕτουσ δεῦρ’ ἤγαγε κεῖθεν ἀνίασ. φθίσθω ἀεθλεύων, εἴ οἱ κατὰ νειὸν ὀλέσθαι μοῖρα πέλει. πῶσ γάρ κεν ἐμοὺσ λελάθοιμι τοκῆασ φάρμακα μησαμένη; ποῖον δ’ ἐπὶ μῦθον ἐνίψω; τίσ δὲ δόλοσ, τίσ μῆτισ ἐπίκλοποσ ἔσσετ’ ἀρωγῆσ; ἦ μιν ἄνευθ’ ἑτάρων προσπτύξομαι οἰο͂ν ἰδοῦσα; δύσμοροσ· οὐ μὲν ἐόλπα καταφθιμένοιό περ ἔμπησ λωφήσειν ἀχέων· τότε δ’ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο, κεῖνοσ ὅτε ζωῆσ ἀπαμείρεται. ἐρρέτω αἰδώσ, ἐρρέτω ἀγλαϊή· ὁ δ’ ἐμῇ ἰότητι σαωθεὶσ ἀσκηθήσ, ἵνα οἱ θυμῷ φίλον, ἔνθα νέοιτο. αὐτὰρ ἐγὼν αὐτῆμαρ, ὅτ’ ἐξανύσειεν ἀέθλον, τεθναίην, ἢ λαιμὸν ἀναρτήσασα μελάθρῳ, ἢ καὶ πασσαμένη ῥαιστήρια φάρμακα θυμοῦ. ἀλλὰ καὶ ὧσ φθιμένῃ μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω κερτομίασ· τηλοῦ δὲ πόλισ περὶ πᾶσα βοήσει πότμον ἐμόν· καί κέν με διὰ στόματοσ φορέουσαι Κολχίδεσ ἄλλυδισ ἄλλαι ἀεικέα μωμήσονται· ἥτισ κηδομένη τόσον ἀνέροσ ἀλλοδαποῖο κάτθανεν, ἥτισ δῶμα καὶ οὓσ ᾔσχυνε τοκῆασ, μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ’ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχοσ; ᾤ μοι ἐμῆσ ἄτησ. ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἰή τῇδ’ αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν πότμῳ ἀνωίστῳ, κάκ’ ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν, πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION